Wie zijn wij

Remonstranten hechten aan de eigen levenswijsheid en eigen inzichten van mensen. We willen daarover met elkaar in gesprek gaan om zo het eigen denken en geloven vorm te kunnen geven. We vinden hierbij inspiratie en richting in de bijbel en de (vrijzinnig) christelijke traditie, maar staan ook open voor inzichten uit de filosofie, de kunsten en andere religieuze tradities. Remonstranten geloven dat de waarheid vele gezichten heeft en staan voor vrijheid en verdraagzaamheid in het religieuze, culturele en maatschappelijke leven.

Geloof begint bij mij?

Het zelf verwoorden waar je voor staat en wat je gelooft, is belangrijk voor Remonstranten. We dagen iedereen uit zelf na te denken. Maar dit neemt niet weg dat het gesprek met elkaar de moeite waard is. Juist door met anderen te spreken vorm je je eigen gedachten en wordt je geloof gevormd. Dit zou de vraag kunnen oproepen of geloof puur een zaak van de mens is (‘een verzinsel’). Is geloof dan geen gave van God? Waar geloof begint, is een eeuwenoude discussie. Als remonstranten zijn we in ieder geval voorzichtig in ons spreken over God. Wie of wat God is, laat zich niet vangen in woorden. Toch proberen we het telkens opnieuw, in gesprekken, in kerkdiensten en ook in belijdenissen.

Geloof begint bij mij?

Remonstranten zijn, zoals de beginselverklaring zegt, ‘geworteld in het evangelie van Jezus Christus.’ Dit betekent dat we in het evangelie en de bijbel een richtsnoer vinden. Maar tegelijk weten we dankzij de theologische wetenschap dat de bijbel mensenwerk is. Het is de neerslag van ervaringen van mensen met God. Net als wij, zoeken ze naar woorden voor dat wat eigenlijk niet in woorden te vatten is.

En de Remonstrantse Gemeente Den Haag?

De remonstranten zijn georganiseerd in gemeenten. Binnen deze gemeenten komen mensen samen om gevoed te worden, om te vieren en te gedenken. De Remonstrantse Gemeente Den Haag is een actieve gemeente die allerlei activiteiten organiseert voor een breed publiek, zoals kerkdiensten, lezingen en gesprekskringen (zie Wat doen wij?). Iedereen is altijd van harte welkom!