Wat doen wij

Wij proberen elkaar en anderen te inspireren om, betrokken met elkaar, in vrijheid en verantwoordelijkheid ons leven zin en richting te geven.

Dat doen we op verschillende manieren.

Kerkdiensten

Iedere zondag en op de christelijke feestdagen hebben wij een kerkdienst, waarin naast de aan de gemeente verbonden predikanten, Antje van der Hoek en Reinhold Philipp, regelmatig ook gastpredikanten voorgaan. Een aantal keer per jaar zijn er bijzondere kerkdiensten rond een speciaal thema of met medewerking van musici. Soms word ook iemand die geen predikant is gevraagd een overdenking te houden over een bepaald thema.

Na afloop drinken we altijd een kopje koffie of thee. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Bij mooi weer in onze fraaie tuin.

Voor de kinderen is er elke zondag oppas. Elke tweede zondag van de maand en op hoogfeesten is er een speciaal programma voor de kinderen.

Lezingen, cursussen, meditatie, films…

Filofosieavonden, meditatiemiddagen, een Latijnse leesgroep, bijbelcursussen, lezingen over geloven in deze tijd. Dit zijn maar een paar van de activiteiten. De Remonstrantse Gemeente Den Haag organiseert tal van activiteiten op het gebied van filosofie, religie, cultuur en maatschappij. Deze bijeenkomsten zijn gericht op een breder publiek dan alleen remonstranten en ze bieden stof tot nadenken en gesprek.

Kinderactiviteiten

Elke week is er tijdens de kerkdienst opvang voor de kleintjes. Op de (meestal) tweede zondag van de maand én op feestdagen is er een kinderprogramma voor 4 – 12 jarigen, waarin spelenderwijs de bijbel en het geloof aan de orde komen.

Voor tieners is er de pizza+groep die een aantal maal per jaar op zondagavond bij elkaar komt om over alle belangrijke dingen van het leven te praten.

Zorg voor onze naasten

We bieden zorg aan hulpbehoevende gemeenteleden én dragen via de diaconie bij aan diverse goede doelen.

Gesprekskringen

De gemeente heeft een aantal gesprekskringen, die meestal onder leiding van een predikant maandelijks samenkomen. Hierin worden uiteenlopende onderwerpen besproken. Ze dragen bij aan het vormen van een persoonlijk geloof.