Organisatie

Hoewel wij er trots op zijn dat wij ons niets van bovenaf laten opleggen, kunnen ook wij niet zonder organisatie functioneren. De Gemeente organiseert het merendeel zelf. Daarnaast houdt ze zich aan de landelijk opgestelde kerkorde.

De organisatie van de Remonstrantse Gemeente ’s-Gravenhage is vastgelegd in een reglement.

Tweemaal per jaar vindt er een Algemene Vergadering plaats. Tijdens die vergaderingen worden belangrijke beslissingen genomen door de leden en vrienden, zoals het goedkeuren van de jaarcijfers en de begroting, en worden de kerkenraadsleden gekozen. Zij vormen het bestuur van de gemeente.

Zelfstandig

Volgens het Reglement van de Remonstrantse Gemeente ‘s-Gravenhage is onze gemeente een zelfstandig onderdeel van de Remonstrantse Broederschap. De gemeente is gebonden aan de Kerkorde van de Remonstrantse Broederschap. Het reglement is op verzoek verkrijgbaar bij het bureau remondenhaag@hetnet.nl.  Hier vindt u de kerkorde. Mocht u contact willen opnemen met het landelijk bureau dan kan dat via tel: 030-2316970 of info@remonstrante.org. 

De kerkenraad & het dagelijks bestuur

De kerkenraad vormt het bestuur van de Haagse Remonstrantse Gemeente. De leden worden gekozen door de Algemene Vergadering. Ook het pastorale team maakt deel uit van de kerkenraad. De kerkenraad vergadert regelmatig en neemt het merendeel van de beslissingen. De belangrijkste beslissingen legt de kerkenraad voor aan de Algemene Vergadering.