Lees- en gesprekskringen

Gesprekskringen zijn regelmatige bijeenkomsten met een groepje min of meer vaste bezoekers, doorgaans onder leiding van een predikant.

Ze vinden vaak bij toerbeurt bij één van de deelnemers thuis plaats, maar ook wel in ons kerkgebouw. De kringen vormen belangrijke kernen binnen de gemeente. Men praat, denkt na over uiteenlopende onderwerpen. Hoewel de kringen over wijken zijn verdeeld, is iedereen welkom, ongeacht de wijk waarin hij of zij woont.

Interesse?  Neem contact op met de predikant (via 070-3250779 of remondenhaag@hetnet.nl).