Online diensten

Kerkdiensten en activiteiten live bekijken en beluisteren

U kunt hier klikken om de dienst live te bekijken en te beluisteren. Later is de hele uitzending daar ook terug te bekijken en te beluisteren.

Liturgie

U kunt de liturgie van de kerkdienst meelezen. Deze wordt op de website gepubliceerd en is hier te vinden.

Collecte

U kunt uw bijdrage voor het collectedoel en onze eigen gemeente overmaken op NL 93 INGB 0000 0063 97 onder vermelding van het collectedoel en/of de Remonstrantse gemeente.

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage!