Online diensten

Kerkdiensten en activiteiten live bekijken en beluisteren

U kunt hier klikken om de dienst live te bekijken en te beluisteren. Later is de hele uitzending daar ook terug te bekijken en te beluisteren.

Liturgie

U kunt de liturgie van de kerkdienst meelezen. Deze wordt op de website gepubliceerd en is hier te vinden.

Napraten na de dienst

Elke zondag na de dienst zal er een gastvrouw zijn, die de deelnemers welkom heet. Daarna wordt u in zogenaamde ‘kamers’ geplaatst, zodat u in een kleiner groepje kunt napraten. Dat kan natuurlijk over de dienst zijn, als u die gevolgd hebt, maar u mag ook aansluiten als u de dienst (nog) niet hebt gevolgd. U kunt het natuurlijk ook over het weer of een ander onderwerp hebben.

U kunt hier klikken om deel te nemen het virtueel koffiedrinken. De zoom-link zal vanaf 11:30 uur werken.

Collecte

U kunt uw bijdrage voor het collectedoel en onze eigen gemeente overmaken op NL 93 INGB 0000 0063 97 onder vermelding van het collectedoel en/of de Remonstrantse gemeente.

Hieronder vindt u een QR-code, zodat u de collectes eenvoudig kunt betalen.  Wilt u wel aangeven of het voor het diaconale doel is of voor de gemeente. U kunt de QR-code meerdere keren gebruiken.

 

 

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage!