Diaconie en goede doelen

Onze maatschappelijke betrokkenheid wordt vooral in het werk van de diaconie tot uiting gebracht. De diaconie bestaat uit een aantal van onze leden en vrienden en onze pastoraal medewerker. De diaconie werft geld via bijdragen en collectes ten behoeve van door haar zorgvuldig geselecteerde goede doelen, waaraan dit geld gegeven wordt. De diaconie ondersteunt waar nodig ook gemeenteleden en -vrienden. Daarnaast verzorgt zij acties zoals het inzamelen van voedsel voor de voedselbanken.

De missie van de diaconie

 • Het bevorderen van de diaconale betrokkenheid van de eigen gemeente.
 • Het bieden van hulp aan leden en vrienden van de gemeente.
 • Het steunen van doelen buiten de gemeente.

Deze doelen steunen we momenteel:

 • Vaste bijdragen (schenkingen) Diaconale Commissie 2017
 • Vereniging Oecemenisch Centrum Den Haag
 • St. Exodus Den Haag
 • St ATD vierde Wereld Den Haag
 • St. Gered Gereedschap Den Haag
 • St. Sengerema Voorburg
 • Voedselbank Den Haag
 • Pro RegeApeldoorn
 • De Mussen
 • St. Hospice Voorburg
 • Van Harte Resto
 • St. Jacobs Hospice Den Haag