Samenwerking

We werken samen met de volgende organisaties:

Doopsgezinde Gemeente
Paleisstraat 8,  2514 JA Den Haag  tel. 070-360 57 11
Predikant: Ds. Marijn Vermet,
marijnvermet@gmail.com en 06-24817263
Meer informatie over de doopgezinde gemeente kunt u vinden u op hun website.


Vrijzinnigen NPB Wassenaar
Lange Kerkdam 46, 2242 BW Wassenaar tel. 070-511 5771
Predikant: Ds. Marie-Louise Dutilh.
Contact: secretaris@vrijzinniginwassenaar.nl

In Wassenaar wonen veel remonstranten die ook lid zijn van de NPB, daarom is afgesproken dat de predikant van de NPB – die ook remonstrant is – de opdracht heeft, om de pastorale zorg voor de in Wassenaar wonende leden en vrienden waar te nemen.
Meer informatie over de NPB Wassenaar vindt u op hun website.


VVG Voorburg (Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen)
Rozenboomlaan 119 2274 HK Voorburg
Predikant: mevr. ds. K. Bezemer, tel. 071-532 04 38
Meer informatie over het Vrijzinnig centrum de Hoeksteen kunt u vinden op hun website.

Wijdekerk
Stichting Wijdekerk
is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT’er (lesbisch, homo, bi, transgender) of nauw betrokken bij LHBT’ers.
Wij willen laten zien hoe LHBT’ers en andere betrokkenen hun gemeente ervaren en roepen mensen daarom op hun persoonlijke ervaringen te delen.
Daarnaast roepen wij kerken op inzage te geven in de mate waarin LHBT’ers als volwaardig gemeentelid worden geaccepteerd.
Met deze gegevens zetten wij kerken op de kaart.
Meer informatie over de Wijdekerk kunt u vinden op hun website.

 

Vertegenwoordiging in de Oecumene

Vrijzinnig beraad

Regelmatig is er overleg binnen het Vrijzinnig Verband
Vertegenwoordiger: Reinhold Philipp

Haagse Gemeenschap van Kerken

Secretariaat: Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag, tel. 06 12 11 26 51
Vertegenwoordiger: Madzy van der Kooij: 070-2134914.

Raad van Kerken Voorburg/Leidschendam

Vertegenwoordiger: Paul den Hoed, tel: 070-387 05 35

Stichting Aandachtscentrum
Gegevens: Schoolstraat 18, PB 13666, 2501 ER Den Haag,
tel. 070-365 14 12
Vertegenwoordiger: Hanneke Veldhorst, tel. 070-347 48 18

Oecumenische werkgroep Haagse Houten
Vertegenwoordiger: