Pastorale zorg

Pastorale zorg houdt in dat onze predikanten al onze leden en vrienden af en toe bezoeken als men dat op prijs stelt, en een gesprek aangaan om ervan op de hoogte te blijven hoe het met iedereen gaat.

U kunt zich als lid of vriend ook zelf tot onze predikanten richten wanneer u ergens mee zit. Daarnaast zijn er een groot aantal vrijwilligers die huisbezoeken afleggen bij met name onze oudere gemeenteleden en leden en vrienden bezoeken die in het ziekenhuis liggen of een verpleegtehuis verblijven. Soms wordt ook praktische ondersteuning gegeven.