Kerkenraad en Dagelijks Bestuur

Kerkenraadsleden worden door de Algemene Vergadering gekozen en in een dienst bevestigd. Men is kerkenraadslid voor de duur van 3 jaar en kan aansluitend eenmaal worden herkozen. Predikanten zijn ambtshalve lid van de kerkenraad.

De kerkenraadsleden met een * vormen het Dagelijks Bestuur, samen met een afgevaardigde van het pastorale team.

Johannes Tromp (voorzitter)*

Betty Renssen (secretaris)*

Ria Stoffels (penningmeester)*

Peter Thiadens (kerkmeester)

Marie-Ange Delen

Micheline Meijer – Wagter

ds. Antje van der Hoek

ds. Reinhold Philipp

Contact

Contact met de kerkenraadsleden verloopt via het secretariaat 070-3250779  of email: remondenhaag@hetnet.nl