Kerkenraad en Dagelijks Bestuur

Kerkenraadsleden worden door de Algemene Vergadering gekozen en in een dienst bevestigd. Men is kerkenraadslid voor de duur van 3 jaar en kan aansluitend eenmaal worden herkozen. Predikanten zijn ambtshalve lid van de kerkenraad.

De kerkenraadsleden met een * vormen het Dagelijks Bestuur, samen met een afgevaardigde van het pastorale team.

Johannes Magliano-Tromp (voorzitter)*

Madzy van der Kooij (secretaris)*

Nico Swart (penningmeester)*

Peter Thiadens (kerkmeester)

Bram Rutgers van der Loeff

Wouter Jan Spek

Ninon Vercoutre

ds Antje van der Hoek

ds Reinhold Philipp

Contact

Contact met de kerkenraadsleden verloopt via het secretariaat 070-3250779  of email: remondenhaag@hetnet.nl