Dopen, trouwen en rouwen

De Remonstrantse kerk staat van oudsher open voor mensen die speciale momenten in het leven met een kerkelijk ritueel willen bevestigen en gedenken:

  • de doop van een kind of volwassene
  • de inzegening van een huwelijk
  • de inzegening van een levensverbintenis van samenwonenden of van homoseksuele paren
  • het overlijden van een dierbare

Aan deze vieringen en rituelen worden geen nadrukkelijke voorwaarden verbonden. Uiteraard is de belangstelling of betrokkenheid bij de Remonstrantse kerk van waarde voor een speciale dienst. De leden van het pastorale team zullen u bij de voorbereiding en de uitvoering van deze diensten graag bijstaan. U kunt hiertoe met hen contact opnemen.

Dopen

De doop is een van de belangrijkste rituelen in de christelijke traditie. Vrijwel alle kerken kennen de doop. Ook bij de Remonstranten worden kinderen en volwassenen gedoopt. Door de doop wordt men in onderscheid tot andere kerken echter geen lid van de Remonstrantse Broederschap. Pas als men op volwassen leeftijd belijdenis kan doen, wordt men lid. Kinderen kunnen zo hun eigen keuzen maken.
De doop is niet alleen een familieaangelegenheid, het is ook een zaak van de geloofsgemeenschap. Deze staat achter de dopeling of de ouders en hun kind en stelt zich mede verantwoordelijk voor zijn of haar toekomst. Dit is ook de reden dat de doop tijdens een (zondagse) kerkdienst plaatsvindt, zodat de gemeenschap waarvan de dopeling deel uitmaakt ook aanwezig is.
U kunt contact opnemen met één van de predikanten om geïnformeerd te worden over de wijze waarop de doop wordt voorbereid  en om te weten te komen op welke zondagen een doop plaats kan vinden. Aan de doop zijn in principe geen kosten verbonden.

Trouwen

U kunt bij ons trouwen, ook wanneer u niet remonstrants bent. De inhoud van de dienst wordt in overleg met onze predikanten bepaald. Er is ruimte voor een persoonlijk woord, eigen muziek. Ook kan de dienst desgewenst worden opgenomen.

Eredienst

Twee mensen die in de kerk elkaar hun trouw willen beloven, kunnen trouwen in een remonstrantse eredienst. De Remonstrantse Broederschap was in 1986 de eerste kerk in de wereld die het huwelijk openstelde voor paren van hetzelfde geslacht en daarmee zelfs de voorpagina van de New York Times wist te halen.

Waarom trouwen in een kerk?

Het is gebruikelijk in een remonstrantse trouwdienst dat het bruidspaar een groot aandeel heeft in de inhoud van de kerkdienst. Predikant en bruidspaar bereiden in goed overleg deze dienst voor. Van belang is dat het duidelijk is waarom het bruidspaar in de kerk wil trouwen.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met één van de predikanten voor verdere inlichtingen.

Rouwdienst

“Altijd en overal komt, waar het leven kwam, verwacht of onverwacht, als vijand of als vriend, door noodlot of veroorzaakt door mensen, de dood. De dood breekt het kostbare leven af. En wij geloven dat ook in de dood God niet ver weg is. De dood is niet een einde, het is een overgang….”
Bij een overlijden  kan een beroep worden gedaan op één van de predikanten. Deze kan in het crematorium of op de begraafplaats spreken. Ook is een dienst in de kerk mogelijk. De predikant kan helpen bij het vorm geven van het afscheid. De wensen van de overledene en van de nabestaanden staan daarbij centraal.
Neem voor inlichtingen contact op met één van de predikanten. Zij staan u graag te woord.

Herdenking overledenen

Op de eerste zondag van de maand worden in de zondagse kerkdienst de leden en vrienden herdacht die in de voorafgaande maand zijn overleden. Op de eerste zondag van november worden in een bijzondere dienst alle overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Voor deze dienst worden de familieleden van de overledenen uitgenodigd.