Predikanten

Pastoraal team

Het pastorale team van de gemeente bestaat uit ds. Reinhold Philipp en dr. Antje van der Hoek. De dominees zijn betrokken bij tal van activiteiten van de gemeente.

Ds. Reinhold Philipp

Reinhold Philipp (geb. 1971) is sinds 1999 predikant in de gemeente Den Haag. Hij is geboren en getogen in Beieren, in het zuiden van Duitsland en heeft in Regensburg, Passau en Leiden theologie gestudeerd. In Nieuwegein werkte hij in een verpleeghuis als geestelijk verzorger. Vóór zijn predikantschap werkte hij als oproepkracht in de zorg en als sociaal-bijstandsambtenaar in de gemeente Den Haag. Als predikant wil hij de mensen, die hij mag begeleiden, laten delen in de vreugde van het evangelie en bemoediging en troost bieden.

Telefoon: 070-3878732
E-mail: reinholdphilipp@freedom.nl

Dr. Antje van der Hoek

Antje van der Hoek (1961) is sinds februari 2017 werkzaam bij de remonstranten in Den Haag. Daarvoor was zij predikant in de remonstrantse gemeenten Dordrecht en Haarlem.
In 1994 schreef zij een proefschrift over de godsdienstgeschiedenis van protestantse en islamitische Molukkers in Nederland. Landelijk is zij o.m. lid van de taakgroep theologie.
Zij ziet het als een inspirerende uitdaging om, samen met anderen, de spirituele rijkdom van de christelijke traditie te vertalen naar de wereld van vandaag.
Zij is getrouwd met Paul Hodgetts en heeft twee dochters.

telefoon: 0252 211204
E-mail:hoekpred.remodenhaag@gmail.com