Agenda

Bijbelcursus 4

Handelingen o.l.v. Reinhold Philipp Samen een Bijbeltekst lezen, duiden (tekstkritiek) en bespreken. Handelingen Het Bijbelboek Handelingen beschrijft de ontwikkeling van de vroege christe-lijke kerk. Hoe is het begonnen? Met welke vragen en problemen werden de eerste christenen geconfronteerd? Welke belangrijke ontwikkelingen hebben toen plaatsgevonden? ‘Kunnen wij er in de huidige tijd iets van leren?’ Het.. Lees verder

Meditatiekring 4

Meditatiekring De tijd even stil willen zetten? Een time out? O.l.v. ds Reinhold Philipp Meditatie is een middel tot meditatief leven, een leven in ver-bondenheid met al wat leeft vanuit de Bron van alle leven. Dat is leven vanuit openheid en aandacht. Dat is leven en laten leven, loslaten en toelaten. Meditatie brengt rust en.. Lees verder

kerkdienst 3 de advent

Voorganger: ds Reinhold Philipp Na de dienst staat de stand van Amnesty International in de tuinzaal… Lees verder

Kerkdienst 4 de advent

Voorganger: ds Martijn Junte  Op dit moment ben ik vooral werkzaam als Geestelijk Verzorger, maar ga nog met enthousiasme voor als gastpredikant. De remonstrantse gemeente Den Haag is wat dat betreft een dierbare gemeente: ik heb hier geruime tijd veldwerk verricht voor mijn promotieonderzoek. Dat onderzoek draaide om traditie, in de zin van: wat is.. Lees verder

Kerkdienst Kerstavond

Voorganger: ds Reinhold Philipp  Vanaf 20.45 uur is er samenzang kerstliederen.. Lees verder

kerkdienst Kerst

Voorganger: ds Antje van der Hoek  Deze dienst zijn er ook de jeugd en jongerenkringen. Door de kinderen wordt het kerstspel gespeeld in de dienst… Lees verder

Kerkdienst

Voorganger: ds Reinhold Philipp .. Lees verder

kerkdienst

Voorganger: ds Reinhold Philipp .. Lees verder

Meditatiekring 5

Meditatiekring De tijd even stil willen zetten? Een time out? O.l.v. ds Reinhold Philipp Meditatie is een middel tot meditatief leven, een leven in ver-bondenheid met al wat leeft vanuit de Bron van alle leven. Dat is leven vanuit openheid en aandacht. Dat is leven en laten leven, loslaten en toelaten. Meditatie brengt rust en.. Lees verder

Muziekcursus 4

In alles de Liefde Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi De liefde kent vele verschijningsvormen: vriendschap, erotiek, gemeenschapsvorming, spiritualiteit. Tijdens de muziekcursus zien en horen we hoe deze uitingen in elkaars verlengde liggen. Zes bijeenkomsten met Hans Jacobi; op 15 februari ook met Jan-Willem van Ree en Frederiek Muller. Zaterdagochtenden, van 10.30-12.30 uur Deelname voor leden/vrienden: vrijwillige.. Lees verder

Kerkdienst met Muziek van Arvo Pärt

Voorganger: Antje van der Hoek In deze dienst speelt onze organist Hans Jacobi werk van Arvo Pärt op de vleugel en het orgel. Luisterend naar Pärts’ serene muziek openen we ons voor de diepe spirituele dimensie ervan. De muziekcursus van zaterdag 11 januari (zie pag. 39) door Hans Jacobi is hierop afgestemd. Deze is eveneens.. Lees verder

Latijnse leeskring

O.l.v. ds Gerrit Berveling  We lezen verder in Ovidius Metamorphoses… Lees verder