Agenda

Kerkdienst met thema … Een deel van de Geest….

Voorganger: ds Reinhold Philipp samen met Jacques Zwaan Thema: …Een deel van de Geest… Bijbelteksten: Numeri 11: 24-29 en Markus 9: 38-50 Jacques Zwaan werkte lang ten dienste van de hedendaagse beel-dende kunst. Hij doet dat nu nog als vrijwilliger. Ook was hij een aantal jaren jongerenpastor. In de jaren 70 van de vorige eeuw.. Lees verder

Lezing Christien Brinkgreve

Het Raadsel van Goed en Kwaad Christien Brinkgreve (1949) is emeritus-hoogleraar Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Naast haar universitaire werk heeft ze altijd geschreven voor een breder publiek. Ze legt verbindingen tussen verschillende vakgebieden en weet complexe onderwerpen toegankelijk te maken. Ze schrijft over gevoel, gedrag en moraal, bekijkt deze in de context van.. Lees verder

Poëzie cursus

Poëzie lezen met Ingrid de Bonth  Reikt de invloed van een gedicht zo ver dat iemand ergens te laat komt, omdat hij het net heeft gelezen? (K. Schippers) In drie bijeenkomsten zullen we ons richten op het samen lezen en ervaren van poëtische teksten. We zullen daarbij aandacht besteden aan zaken als literair taalgebruik, beeldspraak, stijlfiguren,.. Lees verder

Kerkdienst

Voorganger: ds Janny Nijwening.. Lees verder

Bijbelcursus

Brieven – verkondiging, bemoediging en troost o.l.v. ds Reinhold Philipp Pastorale brieven De drie pastorale brieven zijn boeken uit de canon van het Nieuwe Testament: de eerste brief van Paulus aan Timoteüs de tweede brief van Paulus aan Timoteüs de brief van Paulus aan Titus Zij worden traditioneel beschouwd als brieven van Paulus aan Timoteüs.. Lees verder

Voordrachtsavond door Carel ter Linde en Mirjam Karres

Om een zin  Gedichten en muziek In 2008 verscheen bij de Arbeiderspers de gedichtenbundel Om een zin van Carel ter Linden. Gedichten, ontstaan vanuit belevenissen uit het dagelijks leven, sprekend van de verwondering en de geheimen van dit bestaan. Zo boeit de nachttrein hem omdat de reiziger het duister in gaat en zich volkomen overgeeft aan.. Lees verder