Agenda

Museumbezoek 2

o.l.v. Jacques Zwaan Kunst is religie… Een gewaagde stelling. Voetbal is ook religie… Dat is echter een ander chapiter.  Kunst kan het leven verdiepen. Zoals religie, godsdienst, geloof kan bepalen bij de kwetsbaarheid en de roerselen van het leven. Kunst in de ruimste zin kan gevoelig maken voor deze belangrijke dingen in het leven en.. Lees verder

Muziekcursus 2

In alles de Liefde Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi De liefde kent vele verschijningsvormen: vriendschap, erotiek, gemeenschapsvorming, spiritualiteit. Tijdens de muziekcursus zien en horen we hoe deze uitingen in elkaars verlengde liggen. Zes bijeenkomsten met Hans Jacobi; op 15 februari ook met Jan-Willem van Ree en Frederiek Muller. Zaterdagochtenden, van 10.30-12.30 uur Deelname voor leden/vrienden: vrijwillige.. Lees verder

Kerkdienst met ds Fride Bonda

Voorganger: ds Fride Bonda Fride Bonda is predikant bij de remonstranten en doopsgezinden in Zwolle. Er is net een boek van haar verschenen Woorden in het gras. Het zijn columns die ze schreef voor het maandblad van de remonstranten. In de columns heeft ze aandacht voor situaties in dagelijkse leven die haar opvallen. Daarin volgt.. Lees verder

Kerkdienst

Voorganger: ds Antje van der Hoek en Reinhold Philipp Herdenking overledenen In deze dienst worden de overleden vrienden en leden van onze gemeente herdacht. Hun namen worden genoemd, voor ieder van hen wordt een lichtje ontstoken en alle aanwezigen in de dienst krijgen de gelegenheid een lichtje aan te steken voor een overledene aan wie.. Lees verder

Bijbelcursus 3

Handelingen o.l.v. Reinhold Philipp Samen een Bijbeltekst lezen, duiden (tekstkritiek) en bespreken. Handelingen Het Bijbelboek Handelingen beschrijft de ontwikkeling van de vroege christe-lijke kerk. Hoe is het begonnen? Met welke vragen en problemen werden de eerste christenen geconfronteerd? Welke belangrijke ontwikkelingen hebben toen plaatsgevonden? ‘Kunnen wij er in de huidige tijd iets van leren?’ Het.. Lees verder

Mini-Symposium ‘Wat is geloven?’

O.l.v. Johan Goud Via de media waren niet lang geleden twee gesprekken met en over dominees te beluisteren. Het ene ging over Nico ter Linden. Het andere ging over een gevierd gereformeerd predikant in het Dordrecht van de jaren vijftig. Het verschil was opvallend. Bij de eerstgenoemde was er een tot het eind toe blijvend.. Lees verder

Kerkdienst

Voorgangers: ds Reinhold Philipp en André Meiresonne.. Lees verder

Najaarscursus met Foeke Knoppers

PAULUS als filosoof Sinds het eind van de vorige eeuw mag de apostel Paulus zich verheugen in de belangstelling van een aantal filosofen. Het mooie boek van Gert-Jan van der Heiden Het uitschot en de geest (Paulus onder de filosofen) is het eerste boek in het Nederlandse taalgebied over deze materie. In dit boek wordt.. Lees verder

Meditatiekring 3

Meditatiekring De tijd even stil willen zetten? Een time out? O.l.v. ds Reinhold Philipp Meditatie is een middel tot meditatief leven, een leven in verbondenheid met al wat leeft vanuit de Bron van alle leven. Dat is leven vanuit openheid en aandacht. Dat is leven en laten leven, loslaten en toelaten. Meditatie brengt rust en.. Lees verder

Kerkdienst

Voorganger: ds Antje van der Hoek.. Lees verder

Najaarscursus met Foeke Knoppers

PAULUS als filosoof Sinds het eind van de vorige eeuw mag de apostel Paulus zich verheugen in de belangstelling van een aantal filosofen. Het mooie boek van Gert-Jan van der Heiden Het uitschot en de geest (Paulus onder de filosofen) is het eerste boek in het Nederlandse taalgebied over deze materie. In dit boek wordt op een.. Lees verder

Museumbezoek 3

o.l.v. Jacques Zwaan Kunst is religie… Een gewaagde stelling. Voetbal is ook religie… Dat is echter een ander chapiter.  Kunst kan het leven verdiepen. Zoals religie, godsdienst, geloof kan bepalen bij de kwetsbaarheid en de roerselen van het leven. Kunst in de ruimste zin kan gevoelig maken voor deze belangrijke dingen in het leven en.. Lees verder