Leden en vrienden

Op verschillende manieren zijn mensen bij de remonstranten betrokken. Er zijn leden, vrienden en belangstellenden. De Haagse Remonstrantse Gemeente zelf bestaat uit leden en vrienden.

Lid van de gemeente word je door het ondertekenen van de beginselverklaring van de remonstranten. Deze luidt:

De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap die,

geworteld in het evangelie van Jezus Christus

en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid,

God wil eren en dienen.

Daarnaast is het de gewoonte dat nieuwe leden ook een eigen belijdenis schrijven.

Een andere vorm van verbinding met de gemeente is vriendschap.

Vrienden zijn zij die zich verbonden voelen met de gemeente en ook deel van de gemeente willen uitmaken, maar tegelijk lid kunnen zijn van een andere kerk of geen lid van een kerk willen worden.

Jaarlijks worden met Pinksteren in een feestelijke dienst de nieuwe leden bevestigd en de nieuwe vrienden verwelkomd.

Wie lid of vriend wil worden, kan contact opnemen met één van de predikanten. Vriend worden is ook mogelijk via de landelijke website van de remonstranten:  www.remonstranten.nl/word-vriend

Belangstellenden zijn allen, die zo nu en dan of regelmatig aan de kerkdiensten en  de activiteiten van de gemeente deelnemen. Zij kunnen zich abonneren op ons maandblad Op de hoogte
en/ of op de digitale nieuwsbrief (via de link onder aan de website).

Belijdenis

Wanneer u als lid tot de gemeente wilt toetreden, kunt u tevens belijdenis doen. U kunt zich dan ook laten dopen als u nog niet bent gedoopt, maar dat hoeft niet. Belijdenis doen betekent bij de Remonstranten een eigen (korte) tekst schrijven waarin iemand verwoord waar hij/zij voor staat en wat hij/zij gelooft. Soms haalt men inspiratie uit de belijdenis uit 2006, die is opgesteld als handvat, maar niet als leidende tekst.