Leden en vrienden

Onze kerk heeft zowel leden als vrienden. Leden onderschrijven de beginselverklaring van de Remonstrantse Broederschap. Vrienden voelen zich verbonden met de remonstranten maar worden (nog) geen lid omdat ze bijvoorbeeld lid willen blijven van een andere kerk of omdat ze de remonstranten nog wat beter willen leren kennen.

Omdat wij geen enkele subsidie krijgen, zijn wij volledig afhankelijk van giften en bijdragen van onze leden en vrienden.  Van onze leden en vrienden vragen wij jaarlijks een vrijwillige bijdrage van minimaal 90 euro. U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer 6397 tnv Remonstrantse Gemeente Den Haag.

Leden en vrienden hebben bij de remonstranten nagenoeg dezelfde rechten. Ze mogen allen stemmen op de algemene ledenvergaderingen, en kunnen lid worden van de kerkenraad, het bestuur van de gemeente.

Beginselverklaring

Men wordt lid van de Remonstrantse Broederschap door ondertekening van de beginselverklaring  en (eventueel) het schrijven van een eigen geloofsbelijdenis. In een zondagse kerkdienst wordt men dan als lid bevestigd.

Belijdenis

Wanneer u als lid tot de gemeente wilt toetreden, kunt u tevens belijdenis doen. U kunt zich dan ook laten dopen als u nog niet bent gedoopt, maar dat hoeft niet. Belijdenis doen betekent bij de Remonstranten een eigen (korte) tekst schrijven waarin iemand verwoord waar hij/zij voor staat en wat hij/zij gelooft. Soms haalt men inspiratie uit de belijdenis uit 2006, die is opgesteld als handvat, maar niet als leidende tekst.