Wiki

Verantwoordelijkheid nemen

Vertrouwen op God sluit niet uit dat je je eigen verantwoordelijkheid neemt. In tegendeel, remonstranten zien verantwoordelijkheid nemen als een passend antwoord op Gods benadering van de mens. Sinds de mens uit het paradijs is gehaald heeft hij een nieuwe taak gekregen. Namelijk de verantwoordelijkheid om de schepping na het paradijs vorm te geven. De mens is co-schepper geworden naast God. De schepping post-paradijs is de werkplaats en de speelplaats van de mens. Wij moeten daar iets mee: met de natuur, de schepping en met de mens in die schepping. We mogen ervan genieten en we moeten het verzorgen. We. (Lees verder)

Samenwerking

We werken samen met de volgende organisaties: Doopsgezinde Gemeente Paleisstraat 8,  2514 JA Den Haag  tel. 070-360 57 11 Predikant: mw ds J. Nijwening tel. 06 49 422 430 Meer informatie over de doopgezinde gemeente kunt u vinden u op hun website. Vrijzinnigen NPB Wassenaar Lange Kerkdam 46, 2242 BW Wassenaar tel. 070-511 5771 Predikant: ds Tom Mikkers In Wassenaar wonen veel remonstranten die ook lid zijn van de NPB, daarom is afgesproken dat de predikant van de NPB – die ook remonstrant is – de opdracht heeft, om de pastorale zorg voor de in Wassenaar wonende leden en vrienden waar te. (Lees verder)

Verantwoordelijk zijn

Waar het woord verantwoordelijkheid valt begint direct een discussie over het al dan niet bestaan van de Vrije Wil. Want wat betekent ‘verantwoordelijkheid’ wanneer we slechts het product van onze genen en onze afkomst zijn? Bepalen die ons handelen en gedrag zodanig dat we in feite willoos zijn? Dan kunnen we ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor onze daden. De Nederlandse hersenonderzoeker Dick Schwaab is overtuigd van het idee dat de vrije wil een illusie is. Het brein is een soort computer is de gedachte. We doen immers veel dingen op de automatische piloot, nemen veel beslissingen onbewust, en blijken. (Lees verder)