Overdenkingen en preken

Mocht u de overdenking of preek van een kerkdienst die geweest is op papier willen ontvangen, dan kunt u daarvoor een verzoek indienen bij het secretariaat.

Telefoon: 070-3250779 of email: remondenhaag@hetnet.nl