Collectes

Collecte per kwartaal

U kunt uw bijdrage voor het collectedoel en onze eigen gemeente overmaken op
NL 93 INGB  0000 006397 onder vermelding van het collectedoel en/of de
Remonstrantse gemeente. 

U kunt ook met onderstaande QR-code uw bijdrage voor de collecte overmaken.


Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Collecte vierde kwartaal 2021

In het vierde kwartaal collecteren wij voor de Stichting Creating Hope in Society Uganda (www.hoopinoeganda.nl). CHIS is een kleinschalig project in Kampala, Oeganda, en wordt ondersteund vanuit de Doopsgezinde Gemeente in Den Haag.

De oprichter van de Stichting, Denis Masembe, heeft een paar jaar geleden vanuit Nederland zijn contacten in Oeganda gemobiliseerd om iets te gaan doen aan de nood die er is in dat land. Dat heeft er toe geleid dat in de hoofdstad Kampala op kleine schaal verweesde en verwaarloosde kinderen worden voorzien van de eerste levensbehoeften: liefdevolle aandacht, voedsel, kleding en onderwijs. Ook worden alleenstaande moeders ondersteund die hun kinderen graag een betere toekomst willen geven.

Met het geld uit Nederland is inmiddels ook een stuk land aangekocht buiten de stad. Hierop worden gewassen verbouwd die het basisvoedsel vormen in Oeganda: mais, bonen en bananen. Uitbreiding naar meer gewassen is zeker mogelijk en dat geeft goede hoop voor de toekomst.

Onder de oppervlakte is de stichting ook een steunpunt voor lhbt-ers. Zij zijn in Oeganda hun leven niet zeker; om in leven te blijven moeten zij proberen hun geaardheid verborgen te houden.

Dit leidt tot maatschappelijke en psychische problemen. De stichting helpt deze mensen en op hun beurt helpen zij de stichting bij hun werk.

Denis Masembe, die inmiddels weer is teruggekeerd naar Oeganda, heeft zijn huis aan de stichting ter beschikking gesteld en dat functioneert nu als het adres en het kantoor van de Stichting Creating Hope in Uganda.

De opbrengst van de collecte in het vierde kwartaal van 2021 is bestemd voor noodhulp aan de moeders en kinderen in Kampala. De Diaconale commissie rekent op uw gulle gaven voor dit prachtige doel.