Collectes 2024

Collecte per kwartaal

Er zijn na de kerkdienst altijd twee collectes. De eerste collecte is altijd voor een door de Diaconie gekozen doel. De tweede collecte is altijd bestemd voor onze eigen gemeente.

U kunt uw bijdrage voor het collectedoel en/of voor onze eigen gemeente overmaken op
NL 93 INGB  0000 006397 onder vermelding van het collectedoel en/of de
Remonstrantse gemeente. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Elk kwartaal wordt er voor een ander doel gecollecteerd. Afwisselend wordt er gecollecteerd voor een doel in de Haagse regio of voor een buitenlands doel.

Organisaties waarvoor gecollecteerd wordt zijn:

Stichting Weekje weg
Het Aandachtcentrum Den Haag
Stichting Gered Gereedschap Den Haag
Stichting Sengerema
Stichting Vaarwens
Oekraïne
Voedselbank Haaglanden
De Participatiekeuken Den Haag
Respijt House Martin
Stichting Without Borders
Support Rwanda

De collectecommissie vergadert twee keer per jaar en bepaalt voor welke organisatie of stichting er per kwartaal gecollecteerd gaat worden. In de collectecommissie hebben leden van de Diaconale commissie van de Remonstrantse gemeente zitting en leden van de Doopsgezinde gemeente in Den Haag. Zowel in de Remonstrantse gemeente als in de Doopsgezinde gemeente wordt voor hetzelfde doel gecollecteerd.