Jongeren

Arminius jongerengemeente

Voor jongeren tussen 18 en 35 kent de Remonstranten de Remonstrantse Jongerengemeente Arminius. Jan Berkvens is als predikant voor Arminius aangesteld. Dit is een jongerengemeente  met eigen activiteiten. Het idee om een jongerengemeente op te richten ontstond in de jaren negentig van de vorige eeuw op de Hoorneboeg bij deelnemers aan remonstrantse jongerenbijeenkomsten. In 1993 werd de landelijke Jongerengemeente Arminius i.0. opgericht. Voor de Commissie tot de Zaken was dit aanleiding in 1995 de Algemene Vergadering van de Remonstranten te wijden aan het thema “Gemeente zonder grenzen”. Een kerkordewijziging in 1996 maakte de weg vrij voor toelating van Arminius als gemeente. In 1997 werd Arminius door deze vergadering formeel als gemeente erkend.

Overige activiteiten

De gemeenten in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hebben regelmatig activiteiten voor jongeren. In andere gemeenten is dit aanbod beperkter. Kijk bij de diverse gemeenten om een indruk te krijgen van het aanbod.