Kerkdiensten

Wanneer

Iedere zondag is er in onze kerk een kerkdienst die begint om 10.30 uur.  De komende kerkdiensten vindt u in de agenda of het preekrooster. Verder hebben wij een kerkdienst op  kerstavond, op 1e kerstdag, op Witte Donderdag en op Goede Vrijdag.

Bijzondere diensten

Naast de feestdagen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren zijn er nog een aantal bijzondere diensten: zo gedenken wij onze overledenen op de laatste zondag van november, en tevens is er in november een dankdienst voor het gewas.

Iedere eerste zondag van de maand gedenken wij de overledenen die de afgelopen maand zijn ontvallen.

Verder vindt er een aantal keer per jaar een avondmaalsviering plaats.

Ook zijn er ieder jaar weer een aantal diensten van woord, beeld en klank: dit zijn diensten waar bijzondere aandacht aan kunst, literatuur en/of muziek wordt gegeven.

Soms zingt een koor of is er een andere bijzondere muzikale omlijsting van de dienst. Dit wordt dan op voorhand via het kerkblad of onze website aangekondigd.

Praktisch

Iedereen is bij al deze diensten, óók de avondmaalsvieringen, van harte welkom.

Aan het einde van de dienst zijn twee collectes: voor een goed doel en voor het werk voor de gemeente zelf. Dit doel wisselt per drie maanden. Tijdens de kerkdienst wordt het doel toegelicht.

Koffie en thee

Na afloop van de dienst is iedereen altijd van harte welkom om een kopje koffie of thee te komen drinken in onze tuinzaal—en bij mooi weer in de tuin.

Bloemen

De kanselbloemen worden na de dienst altijd gebracht naar één of meer gemeenteleden of –vrienden als groet of als steun (bijvoorbeeld bij ziekte of rouw).

Kinderopvang

Iedere zondag is er opvang voor kinderen aanwezig.

Online luisteren

Hier kunt u kerkdiensten online beluisteren. Ook vindt u hier de bijbehorende liturgie.

Kerkdiensten tijdens Coronaperiode 

Tijdens de coronaperiode maken we gebruik van een bezoekersprotocol. Als u klikt op bezoekersprotocol dan kunt u deze inzien.