Welkom bij

Remonstranten Den Haag

Meer berichten
Home

Actueel

Paasmomenten

29 maart 2021

‘Wordt Pasen het keerpunt?’: in zijn bijdrage aan een van de coronadebatten in de Tweede Kamer haalde CU-fractievoorzitter Gert-Jan Segers onlangs deze zin uit een van de dagbladen aan. Hij zei:‘Ik las in Het Parool de vraag: wordt Pasen het keerpunt? Nou was dat voor christenen 2000 jaar geleden al

Lees verder

De deur staat open, wees welkom! In de podcast die organist Hans Jacobi, collega Reinhold Philipp en ondergetekende maakten, wordt u meegenomen in een gang door ons kerkgebouw. Onderdelen daaruit brengen we, aan de hand van gedichten, teksten en muziek, in verband met Jezus’ laatste dagen. Ons sober-protestantse kerkgebouw leent

Lees verder

De veertigdagentijd – dit jaar van 17 februari tot 3 april - opent met het verhaal over Jezus’ verzoeking in de woestijn (Mt 4:1-11). In het voorafgaande hoofdstuk is Jezus gedoopt en is ‘Gods’ Geest’ op hem neergedaald. Maar in dit verzoekingsverhaal belanden we ineens in andere sferen. Jezus wordt

Lees verder