Bijzondere diensten en activiteiten

Diensten met extra aandacht voor poëzie en muziek

Vredesweek: zondag 18 september

Herdenking overledenen: zondag 20 november

Pasen: zondag 16 april

Bijzondere kerkdiensten

Kerstmis

Kerstavond: zaterdag 24 december

Kerstmorgen: zondag 25 december

Pasen

Zondag 16 april

Pinksteren

Zondag 4 juni

Avondmaalsvieringen

Zondag 18 september (Vredeszondag)

Zondag 6 november

Zondag 5 februari

Hoeksteenkoor

Zondag 19 maart 2017

Diensten met extra aandacht voor kunst en muziek

De Emmaüsgangers: zondag 23 oktober

Goede Vrijdag: vrijdag 14 april 19.30 uur

Diensten met extra aandacht voor poëzie en muziek

Elckerlijc / Elkeen: zondag 13 november

Film en discussie

Jagten De Jacht, Denemarken 2012: zaterdag 10 september

Luther Duitsland 2003: zaterdag 5 november

Verboden vlucht: donderdag 5 januari

Geloven te voet

Zaterdag 1 oktober 11.00 uur

Zondag 22 januari 12.00 uur

Zaterdag 29 april 11.00 uur

Leeskring Latijn

Donderdagavonden 20.00 uur: 15 september, 20 oktober, overige data in overleg

Bijbelcursus

Maandagen 14.30 uur: 12 september, 10 oktober, 14 november, 12 december

Poëzie cursus

Zaterdagochtenden 10.00 – 12.00 uur: 17 september, 1 oktober, 15 oktober

Muziek cursus

Zes portretten van componisten. Sprekers: Hans Jacobi & Jan-Willem van Ree (Bartók)

Bijeenkomsten op zaterdagochtenden van 10.30-12.30 uur:

12 november: Ludwig van Beethoven – Heiliger Dankgesang eines Genesenden an die Gottheit

10 december: Frédéric Chopin – Vier Ballades

14 januari: Johannes Brahms – Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen?

11 februari: Arnold Schönberg – A Survivor from Warsaw

11 maart: Béla Bartók – Cantata Profana

8 april: Francis Poulenc – Stabat Mater

Mijn kijk op God

Donderdag 22 september 20.00 uur: prof. dr. Laurens ten Kate

Dinsdag 18 april 20.00 uur: Stephan Sanders

De kwetsbare mens

Zaterdag 8 oktober: Mens en dementie, een theatervoorstelling met Thomas Borggreve

Dinsdag 15 november: Bed, bad, brood, bijstand en bemoediging, voor mensen tussen wal en schip met Françoise Gaarlandt-Kist

Donderdag 1 december: ’een warme jas’; kwaliteit van de laatste levensfase met Ineke Ludikhuize

Meditatiekring

Donderdag om 14.00 uur: 8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december, 5 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april en 4 mei. Onder leiding van ds Reinhold Philipp

De mystieke mens

Donderdag 20 oktober: Augustinus, een hangjongere die mysticus werd met John Batist

Donderdag 23 februari: Mystiek in leven en werk van Vincent van Gogh met John Batist

Filosofie

Zie de Mens: Lezen, Lachen, Geloven, Filosofiereeks met dr Johan Goud

Maandagavonden om 20.00 uur: 16 januari (Lezen), 30 januari (Lachen), 13 februari (Geloven)

Literatuur en beeldende kunst

Donderdag 23 maart: De gekruisigde in het werk van Mark Chagall met Ruud Bartlema

Uytenb0gaert lezing

Zaterdag 20 mei: Zie de mens, menselijke theologie, prof. dr. Christa Anbeek

Kennismaken met de remonstranten

Onderweg naar Pinksteren, een Introductiecursus. In deze cursus onderzoeken we wat ons met elkaar verbindt

9 mei: Herkomst en toekomst van de remonstranten (geschiedenis en organisatie)

16 mei: Gedeelte waarden en beginselen (vrijheid en verdraagzaamheid)

30 mei: Geloofsgemeenschap (beginselverklaring, geloofsbelijdenis, kennismaking)

Luchtige zomeravond

Donderdag 13 juli: Sleutelen aan de mens – kansen en grenzen met ds Reinhold Philipp