Bijzondere diensten en activiteiten

Diensten met extra aandacht voor poëzie en muziek

Vredesweek: zondag 18 september 2018

Herdenking overledenen: zondag 20 november 2018

Herdenking overledenen: zondag 3 november 2019

Pasen: zondag 21 april 2019

Bijzondere kerkdiensten

Kerstmis

Kerstavond: zaterdag 24 december 2019

Kerstmorgen: zondag 25 december 2019

Pasen

Zondag 21 april 2019

Pinksteren

Zondag 9 juni 2019

Avondmaalsvieringen

Zondag 16 september 2018 (Vredeszondag)

Zondag 3 februari 2019

Donderdag 18 april 2019 (witte donderdag)

Hoeksteenkoor

Zondag 10 februari 2019

Diensten met extra aandacht voor kunst en muziek

Zondag 31 maart 2019, dienst o.l.v. Antje van der Hoek met Passiemuziek

Diensten met extra aandacht voor poëzie en muziek

Zondag 4 november 2018

Zondag 3 maart 2019

Film en discussie

Zaterdag 2 februari 2019 Filmcafé met de film: The Way

Zaterdag 30 maart 2019 Filmcafé met de film: La famille Bélier

Leeskring Latijn

Wordt maandelijks gegeven door Gerrit Berveling. Wanneer deze is kunt u opvragen bij het secretariaat. Telefoon: 070-3250779

Bijbelcursus

Verkondiging, bemoediging en troost o.l.v. Reinhold Philipp

Maandagen 14.30 uur: 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december 2018, 8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april, en 14 mei 2019

Poëzie cursus

Zaterdagochtenden 10.30 – 12.30 uur: 8 september, 15 september en 6 oktober 2018.

Muziek cursus

Vooruitgang in de muziek. Vroeger en nu

Bijeenkomsten op zaterdagochtenden van 10.30-12.30 uur:

Zaterdag 20 oktober 2018: De Liefde die zon en sterren drijft (Pythagoras, Plato)

Zaterdag 3 november 2018: Muziek van de aarde (Nietzsche, Wagner, Delius, Strauss)

Zaterdag 12 januari 2019: Gustav Holst (The planets, The Hymn of Jesus)

Zaterdag 26 januari 2019: Uit een nalatenschap (Hildegard van Bingen, Hadewijch)

Zaterdag 9 februari 2019: Van Sweelinck tot Bach (o.a. Toccata en Fuga in d, BWV 565)

Meditatiekring

De Tijd even stil willen zetten? Een time out?

Donderdagen om 14.00 uur: 6 september, 11 oktober, 8 november 2018, 10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april en 9 mei 2019. Onder leiding van ds Reinhold Philipp

Filosofie

Dinsdag avonden, 20.00 uur

Dinsdag 12 februari 2019: Wormen en engelen van Maarten van der Graaff

Dinsdag 26 februari 2019: Tijl van Daniel Kehlmann

Dinsdag 12 maart 2019: Klont van Maxim Februari

Debatcafé

Dinsdag avonden, 20.00 uur

Dinsdag 16 oktober 2018: Marjoleine de Vos

Dinsdag 27 november 2018: Prof. dr. Rutger-Jan van der Gaag

Dinsdag 19 februari 2019: Joost Röselaers en Matthias Smalbrugge

Dinsdag 14 mei 2019: Wordt nog ingevuld

Uytenb0gaert lezing

Zaterdag 29 mei 2019: De Apostel Paulus door Prof. Dr. Bert jan Lietaert Peerbolte

Kennismaken met de remonstranten

Maandagavonden, 20.00 uur

Onderweg naar Pinksteren, een Introductiecursus. In deze cursus onderzoeken we wat ons met elkaar verbindt

Maandag 20 mei 2019: Herkomst en toekomst van de remonstranten (geschiedenis en organisatie)

Maandag 27 mei 2019: Gedeelte waarden en beginselen (vrijheid en verdraagzaamheid)

Maandag 3 juni 2019: Geloofsgemeenschap (beginselverklaring, geloofsbelijdenis, kennismaking)

Zondag 9 juni 2019: Pinksteren, verwelkoming nieuwe leden en vrienden.

Luchtige zomeravond

Donderdag 4 juli 2019: Ons kantelend wereldbeeld door Geert Hamaker

Vrijdag 19 juli 2019 Een zomeravond met gedichten en muziek door Ingid de Bonth, Hans Jacobi en Reinhold Philipp