Kinderprogramma

Voor alle kinderen, dus ook vooral voor de allerkleinsten, is er iedere zondag opvang beschikbaar. Contact: Wies van der Doll (via 070-3250779 of remondenhaag@hetnet.nl).

Voor de leeftijd van 4 t/m 8 jaar, is er Kom in de kring, waar op een speelse manier kennis gemaakt wordt met het geloof. De Jeugdkring is er voor de leeftijd 9 – 12 jaar. Daar wordt op ontspannen wijze over het geloof gesproken, ook worden er andere gezellige activiteiten ondernomen.

We sluiten aan bij het jaarthema: Zie de mens. We bespreken de volgende deugden:

 • Moed / lafheid,
 • Eerlijkheid / bedrog
 • Zelfbeheersing / hebzucht, gemakzucht
 • Wijsheid / domheid
 • Rechtvaardig / onrecht
 • Geloof, hoop en liefde

 

Bij elk thema hebben we een passend Bijbelverhaal gekozen. Tijdens de kringen wordt er gezongen, geknutseld, gepraat en gelachen.

Jaarlijkse activiteiten zijn het kerstspel, het versieren van Palmpasen-stokken, het paasontbijt en de pinksterlunch. Voor het eerst gaan we In het weekend van 17 en 18 september samen met kinderen en ouders kamperen.

Contact: Jeugd- en Jongerencommissie Rachel Adriaanse (via 070-3250779 of remondenhaag@hetnet.nl).

In principe de 2e zondag van de maand:

 • 3 september 2017: tijd om te beginnen (scheppingsverhaal)
 • 8 oktober 2017: tijd om te oogsten (de droom van de Farao)
 • 12 november 2017: Tijd om te rouwen (David & Jonathan)
 • 10 december 2017: (Kerstspel oefenen)
 • 25 december 2017: (Kerstspel)
 • 14 januari 2018: Goede voornemens (verhaal van de tollenaar)
 • 11 februari 2018:Verliefd worden (Hooglied)
 • 11 maart 2018: Tijd om te zaaien (gelijkenis van de zaaier)
 • 25 maart 2018: Palmpasen (palmpassenstokken maken)
 • 1 april 2018 Pasen
 • 20 mei 2018 Pinksteren
 • 10 juni Tijd om vrij te zijn (met picknick als afsluiting van het seizoen)