Kinderprogramma

Voor alle kinderen, dus ook vooral voor de allerkleinsten, is er iedere zondag opvang beschikbaar. Contact: Wies van der Doll (via 070-3250779 of remondenhaag@hetnet.nl).

Voor de leeftijd van 4 t/m 8 jaar, is er Kom in de kring, waar op een speelse manier kennis gemaakt wordt met het geloof. De Jeugdkring is er voor de leeftijd 9 – 12 jaar. Daar wordt op ontspannen wijze over het geloof gesproken, ook worden er andere gezellige activiteiten ondernomen.

We sluiten aan bij het jaarthema: Veranderen en vernieuwen.  

Bij elk thema hebben we een passend Bijbelverhaal gekozen. Tijdens de kringen wordt er gezongen, geknutseld, gepraat en gelachen.

Jaarlijkse activiteiten zijn het kerstspel, het versieren van Palmpasen-stokken, het paasontbijt en de pinksterlunch. Voor het eerst gaan we In het weekend van 17 en 18 september samen met kinderen en ouders kamperen.

Contact: Jeugd- en Jongerencommissie Rachel Adriaanse (via 070-3250779 of remondenhaag@hetnet.nl).

In principe de 2e zondag van de maand:

 • 2 september 2018: Bonifatuis
 • 14 oktober 2018: Franciscus
 • 11 november 2018: Sint Maarten
 • 9 december 2018: (Kerstspel oefenen)
 • 25 december 2017: (Kerstspel)
 • 13 januari 2019: Christoffel
 • 10 februari 2019: Valentijn
 • 10 maart 2019: Arminius en Sint Joris
 • 14 april 2019: Palmpasen (palmpassenstokken maken)
 • 21 april 2019: Pasen
 • 12  mei 2019: Maria
 • 9 juni Pinksteren (met picknick als afsluiting van het seizoen)