Kinderen en jeugd

Voor alle kinderen, dus ook vooral voor de allerkleinsten, is er op aanvraag opvang beschikbaar. Mocht u opvang wensen dan kunt u contact opnemen met: Wies van der Doll (via 070-3250779 of remondenhaag@hetnet.nl).

Voor de leeftijd van 4 t/m 8 jaar, is er Kom in de kring, waar op een speelse manier kennis gemaakt wordt met het geloof. De Jeugdkring is er voor de leeftijd 9 – 11 jaar. Daar wordt op ontspannen wijze over het geloof gesproken, ook worden er andere gezellige activiteiten ondernomen. Daarnaast is er een Pizzaclub voor kinderen vanaf 12 jaar. 

Bij elk thema hebben we een passend Bijbelverhaal gekozen. Tijdens de kringen wordt er gezongen, geknutseld, gepraat en gelachen.

Jaarlijkse activiteiten zijn het kerstspel, het versieren van Palmpasen-stokken, het paasontbijt en de pinksterlunch. En wanneer er genoeg belangstelling gaan we ook een weekeind kamperen met de ouders en de kinderen.

In principe is er elke 2e zondag van de maand kinderkring. Van september tot en met Pinksteren. Graag aanmelden als uw kinderen aanwezig willen zijn bij een van de kinderkringen. Dit kan door een mail te sturen naar remondenhaag@hetnet.nl.  

Pizzaclub

Met leeftijdgenoten praten over wat jou bezighoudt.

De leden van de pizzagroep komen om de maand op zondagavond bij elkaar. Samen praten ze over de dingen die hen bezig houden (b.v. school, vriendschap, pesten…), over geloof en de Bijbel. Meedoen? Meld je aan op 070 3250779 of mail: remondenhaag@hetnet.nl.