Kinderen en jeugd

Voor alle kinderen, dus ook vooral voor de allerkleinsten, is er iedere zondag opvang beschikbaar. Contact: Wies van der Doll (via 070-3250779 of remondenhaag@hetnet.nl).

Voor de leeftijd van 4 t/m 8 jaar, is er Kom in de kring, waar op een speelse manier kennis gemaakt wordt met het geloof. De Jeugdkring is er voor de leeftijd 9 – 11 jaar. Daar wordt op ontspannen wijze over het geloof gesproken, ook worden er andere gezellige activiteiten ondernomen. Daarnaast is er een Pizzaclub voor kinderen vanaf 12 jaar. 

Bij elk thema hebben we een passend Bijbelverhaal gekozen. Tijdens de kringen wordt er gezongen, geknutseld, gepraat en gelachen.

Jaarlijkse activiteiten zijn het kerstspel, het versieren van Palmpasen-stokken, het paasontbijt en de pinksterlunch. Voor het eerst gaan we In het weekend van 17 en 18 september samen met kinderen en ouders kamperen.

Programma:

In principe de 2e zondag van de maand:

1   september 2019: Adam en Eva

13 oktober 2019: Mozes en zijn moeder

10 november 2019: Abraham, Sarah en Hagar

8   december 2019: oefenen kerstspel

25 december 2019: kerstspel

12 januari 2020: Jacob en Ezau

9   februari 2020: David en Jonathan

8   maart 2020: Jezus en de tollenaar Zacheüs

5   april 2020: palmpasenstokken maken

12 april 2020: Pasen en paasontbijt

10 mei 2020 De verloren zoon

31 mei 2020 Pinksteren en pinksterpicknick

Pizzaclub

Met leeftijdgenoten praten over wat jou bezighoudt.

De leden van de pizzagroep komen om de maand op zondagavond bij Wies van der Doll thuis bij elkaar. Samen met ds Reinhold Philipp praten ze over de dingen die hen bezig houden (b.v. school, vriendschap, pesten…), over geloof en de Bijbel.

De pizzaclub komt op de volgende data bij elkaar op:

  6 oktober 2019,

17 november 2019,

19 januari 2020,

15 maart 2020,

24 mei 2020.