Kinderen en jeugd

Voor alle kinderen, dus ook vooral voor de allerkleinsten, is er iedere zondag opvang beschikbaar. Contact: Wies van der Doll (via 070-3250779 of remondenhaag@hetnet.nl).

Voor de leeftijd van 4 t/m 8 jaar, is er Kom in de kring, waar op een speelse manier kennis gemaakt wordt met het geloof. De Jeugdkring is er voor de leeftijd 9 – 11 jaar. Daar wordt op ontspannen wijze over het geloof gesproken, ook worden er andere gezellige activiteiten ondernomen. Daarnaast is er een Pizzaclub voor kinderen vanaf 12 jaar. 

Bij elk thema hebben we een passend Bijbelverhaal gekozen. Tijdens de kringen wordt er gezongen, geknutseld, gepraat en gelachen.

Jaarlijkse activiteiten zijn het kerstspel, het versieren van Palmpasen-stokken, het paasontbijt en de pinksterlunch. Voor het eerst gaan we In het weekend van 17 en 18 september samen met kinderen en ouders kamperen.

Programma:

In principe de 2e zondag van de maand:

12-sep-21Mensenbieb
10-okt-21Tien plagen
14-nov-21Barhartige Samaritaan
12-dec-21Oefenen Kerstspel
25-dec-21Kerstspel
9-jan-22Brandende Braambos
13-feb-22Rijke man geeft feest
13-mrt-22Verloren zoon
10-apr-22Palmpasenstokken maken
17-apr-22Paasontbijt en Pasen
8-mei-22Daniel in de leeuwenkuil
5-jun-22Pinksteren met picknick vuur stoken

Pizzaclub

Met leeftijdgenoten praten over wat jou bezighoudt.

De leden van de pizzagroep komen om de maand op zondagavond bij Wies van der Doll thuis bij elkaar. Samen met ds Reinhold Philipp praten ze over de dingen die hen bezig houden (b.v. school, vriendschap, pesten…), over geloof en de Bijbel.