Jaarthema

 

Eenheid in het nodige

Vrijheid in het onzekere

In alles de Liefde

We vieren onze 400ste verjaardag. Een pleidooi voor een verdraagzaam en pluriform christendom op de Synode van Dordrecht mocht niet baten. Het wegsturen van de predikanten die het gedachtegoed van Arminius aanhingen, betekende voor hen het einde van de droom van een open, pluriforme kerk zonder de dwang van onveranderlijke belijdenis en met ruimte om ook een ‘rekkelijke’ invulling van het christelijk geloof te mogen verkondigen. In de ballingschap in Antwerpen richtten enkele predikanten, o.a. Johannes Uytenbogaert, in het najaar van 1619 een broederschap op om elkaar tot steun te zijn: de Remonstrantse Broederschap.

Tegen deze achtergrond kozen wij voor de bekende spreuk ‘Eenheid in het nodige, Vrijheid in het onzekere, in alles de Liefde’ als jaarthema voor het nieuwe kerkelijk seizoen 2019-2020.

Al is de spreuk niet remonstrants van oorsprong, toch noemen wij deze vaak onze ‘lijfspreuk’.

We houden in ons programma vast aan geliefde onderwerpen en cursussen, zoals het ‘poëzie lezen’ met Ingrid de Bonth, de liefde in de muziek in de muziekcursus van Hans Jacobi en het museumbezoek onder leiding van Jacques Zwaan. Daarnaast zien we uit naar een aantal boeiende sprekers: Karel van Dam deelt met ons zijn liefde voor het oude Egypte, Gerrit Berveling komt ons vertellen over zijn onderzoek naar de Apostolische Vaders, Claudia Swan sluit het Rembrandtjaar met ons af, Volkskrantcolumnist Erdal Balci deelt met ons zijn ervaringen als immigrant en tenslotte zal Claartje Kruijff, theoloog des vaderlands en vernieuwingspredikant te Naarden-Bussum het programma afsluiten met de jaarlijkse Uytenbogaertlezing. Foeke Knoppers is weer bij ons te gast met een najaarscursus over Paulus en Johan Goud met een aantal filosofische lezingen.

Alles bij elkaar opnieuw een mooi programma vol verrassende onderwerpen, met het ‘in alles de liefde’ als voornaamste leidraad.

Geert Hamaker en ds Reinhold Philipp