Jaarthema

IN DE TIJD – UIT DE TIJD

De tijd speelt een belangrijke rol in ons leven. Soms gaat de tijd snel, soms juist erg langzaam. Iedereen beleeft de tijd op zijn subjectieve eigen manier. Als we ouder worden, lijkt de tijd steeds sneller te gaan, de weken vliegen voorbij.

De tijd blijkt dan ook niet zo eenvoudig te definiëren als we in eerste instantie denken. Natuurlijk is er een tijd die de secondes, minuten, uren enz. telt. Maar de tijd wordt toch door ieder van ons op zijn eigen wijze beleefd. Sommige momenten lijken de ene keer een eeuwigheid te duren en een andere keer zijn ze zo voorbij. Toch leven we ook in een tijd, waarin iedere seconde niet alleen duidelijk afgebakend is, maar tegelijkertijd verleden en toekomst is. Ook was er een tijd vóór ons en zal er een tijd na ons zijn.

De tijd blijft nog steeds een raadsel voor ons.

Er is dan ook veel te zeggen over vele onderwerpen bezien in het licht van de tijd.

Hoe is de tijd eigenlijk ontstaan? Is er een begin en een einde aan de tijd? Bestaat er een tijd buiten ons? Kunnen we zowel in de tijd als uit de tijd zijn? Wat voor rol speelt de tijd in de Bijbel, in de muziek, in de kunst, in de filosofie en in de poëzie, om slechts een paar aandachtsgebieden te noemen.

Als we naar ons eigen vaak drukke en jachtige leven kijken, wat voor rol speelt de tijd daar eigenlijk in? Niemand lijkt momenteel tijd te hebben in de huidige geglobaliseerde en gedigitaliseerde wereld. Ook lijkt het wel of de tijd steeds sneller gaat.

Kan dit zo maar doorgaan of leven we in een tijdsgewricht, waarin we op het punt staan een andere wereld in te gaan?

Veel vragen waarop mogelijk antwoorden kunnen worden gegeven, maar waarbij ook soms slechts eerbiedig zwijgen past.

Kortom, de tijd is een onderwerp waar veel over nagedacht en gezegd kan worden. In en uit de tijd is dan ook als onderwerp gekozen voor het seizoen 2017-2018 van de Remonstrantse Kerk in Den Haag.

Rob Esveld
Voorzitter Uytenbogaertcommissie