Jaarthema

Veranderen en vernieuwen

De kerk moet steeds van binnenuit opengebroken worden om zichzelf te herzien’ schrijft de hedendaagse Amerikaanse theoloog John Caputo. Een kerk die stilstaat en onvoldoende inspeelt op een snel veranderende samenleving loopt immers het risico te verstarren en zelfs irrelevant te worden in haar pogingen mensen een
oriëntatiekader en ijkpunt te bieden op hun levenspad.

Waar dit voor de kerk in het algemeen geldt, geldt dit meer in het bijzonder voor ons remonstranten. In 2019 vieren we namelijk – zoals u ook in het voorwoord van onze voorzitter kunt lezen – onze vierhonderdste verjaardag, met, in de aanloop daartoe, tal van publicaties en activiteiten, zoals het vertelstuk ‘Zit er nog rek in?, dat ook naar Den Haag komt. Juist Vierhonderd jaar geloven in vrijheid, zoals het landelijk jaarthema luidt, vraagt om veranderen en vernieuwen, om vertaalslagen van ons erfgoed naar de actualiteit van vandaag.

Juist déze vertaalslag heeft de Uytenbogaertcommissie met deze invalshoek op het oog gehad. Enerzijds zijn er dan ook veel geliefde onderwerpen en cursussen die worden voortgezet. Anderzijds is er vernieuwing met interessante sprekers als Christien Brinkgreve (Goed en Kwaad), Joop Berding (Hannah Arendt), Annegien Ochtman (Nieuwe Rituelen), Claudia Swan (kunst), Christa Anbeek (Kwets-baarheid), Ton de Kok (Wat is God?), Stevo Akkerman (Maatschappelijke verandering) en de traditionele Uytenbogaertlezing door Bert Jan Lietaert Peerbolte (De apostel Paulus). En natuurlijk gaan we meer Muziek in de kerk horen met ‘Musica Poëtica’ en met studenten van het Koninklijk Conservatorium; mede mogelijk en mooier door de aanschaf van een nieuwe vleugel.

Zo hopen we dat deze veranderingen, in het komende herdenkingsjaar, ook vernieuwingen zijn. Aantrekkelijk genoeg om meer belangstelling van buiten aan te trekken. Kortom: neem vooral vrienden en bekenden mee. En geniet ervan!

Namens de Uytenbogaertcommissie,
ds Antje van der Hoek en Geert Hamaker