Jaarthema 2021-2022

Over Muren heen

In de vorige introductie keken we terug op de lockdown uit het voorjaar van 2020. Inmiddels hebben we de tweede achter de rug.
Helaas konden afgelopen seizoen veel geplande activiteiten geen doorgang vinden.

Bij velen leefde bij de eerste lockdown de hoop, dat na corona mensen dichter tot elkaar zouden komen.
Inmiddels hebben we gezien, dat dit niet het geval is. En zo blijft het thema ’Over muren heen’ van afgelopen seizoen onverminderd actueel.

Daarom hebben we besloten dit thema een herkansing te bieden. Wel zijn er wat aanpassingen in de programmering.

Het programma bevat de vaste waarden als de poëziecursus, de muziekcursus en cursussen van Johan Goud. De bezinningsbrief van de remonstranten Ik laat je niet alleen bespreken we met Antje van der Hoek en Coen Brummer, directeur van de Hans van Mierlo-stichting. Graag zullen we de Mensenbieb op de openingszondag verwelkomen.

We hopen dat dit seizoen beter verloopt en corona geen roet meer in het eten gooit. Maar er zijn geen zekerheden, blijf daarom graag attent op de Nieuwsbrief voor de laatste berichtgeving.

Namens de Uytenbogaertcommissie,
Wouter Spek