Online kijken en luisteren

De kerkdiensten zijn via internet te bekijken en te beluisteren (rechtstreeks of later)

Rechtstreeks meekijken

via de volgende link:  klik hier

Orde van dienst: klik hier

Collecte

U kunt uw bijdrage voor het collectedoel en onze eigen gemeente overmaken
op NL 93 INGB  0000 006397 onder vermelding van het collectedoel en/of de
Remonstrantse gemeente. 

U kunt in de wiki via de volgende link informatie lezen over het collectedoel per kwartaal.