Bibliotheek Remonstrantica Thema Kunst

IN BEWERKING

E.H. Cossee
“Kerkbouw en kerkinrichting bij de remonstranten”, Jaarboek voor Liturgie-onderzoek 10 (1994) 73-120 (Coss 6)
J.F. Goud
-“Protestanten en de kunst” in: M. Tolsma ed., Prachtig Protestant (Zwolle 2008) 10-20 (Tols 1)
-Het leven volgens Arnon Grunberg: de wereld als poppenkast (2010) ed (Goud 14)
-Het leven volgens Rutger Kopland: onze vluchtige plek van de waarheid (2012) ed. (Goud 15)
J.H. Groenewegen jr.
-“Iets over de waarde en de gevaren van muziek voor ons godsdienstig leven”, De Smidse 9 (1934) 78-88 (Z.GroeJ)
H.J. Heering
-Geloof en Cultuur: een Remonstrantse verantwoording (1984) Kort Bestek 24 (HeeH 25)
G.J. Hoenderdaal
-Religieuze existentie en aesthetische aanschouwing (1948) proefschrift (Hoen 1)
-“De betekenis der aesthetica voor de systematische theologie”, NTT (1948/9) 359-372 (Z.Hoen)
-“Drie dichters en de tijd”, Wending 6 (1951) 415-425 (Z.Hoen)
-“Schoonheid als verhulling en onthulling van het Heilige” in: H. Faber e.a., Uitzichten: vrijzinnig protestantse bijdragen (1953) 137-166 (Fabe 1)
-“Protestantse kerkmuziek”, Wending 8 (1953/54) 717-725 (Wend 3, Z.Hoen)
-“Esthetische en religieuze ervaringen”, NTT (1978) 197-217 (Z.Hoen)
-Het esthetische, een weg tot geloof?: gedachten over godsdienstige en esthetische ervaring (1982) (Hoen 18)
-“Muziek en religie”, Wending 39 (1984) 401-409 (Z.Hoen)
-“Kunst en engagement” in: J.P. Heering e.a. ed., Geloof en esthetiek ( 1987) 64-74 (HeeJ 3)
L.J. van Holk
-“Religie en cultuur”, Barchembladen (1933/34) 29-33 ( M. 2)
-Bijbel en cultuur (1937) (Holk 17)
A.C.J. Jonkers
-Betekenis van de kunst voor de godsdienst (1981) scriptie (N.Jon.2)
-Mozart en zijn tijd (1981) scriptie (N.Jon.2)
P.A.P.E. Kattenberg e.a. ed.
-Ruimte voor Beelden (al dan niet) (1994) catalogus tentoonstelling (Katt 6)
R. Miedema
-Albrecht Dürer en de reformatie (1926) (Mied 3)
-Christus in de beeldende kunst (1927) (Mied 4)
-Odilon Redon en Albrecht Dürer (1928) (Mied 11)
-Religie en bouwkunst: verhandelingen van het 1e congres voor religie en bouwkunst (1928) met anderen (Mied 9)
-Religie en bouwkunst: verhandelingen van het 2e congres voor religie en bouwkunst (1929) met anderen (Mied 10)
-Koptische kunst (1929) (Mied 12)
-Hedendaagsche kerkelijke bouwkunst van buiten- en binnenland en haar beteekenis voor liturgie en oecumenische beweging (1936) (Mied 20)
-“De beeldende kunst aan en in het kerkgebouw” in: J.N. Bakhuizen van den Brink ed., Protestantsche Kerkbouw (1946) 209-234 (Bakh 1)
-De bijbel in de beeldende kunst (1947) Servire’s encyclopaedie B 4b/3 (Mied 16)
-Rembrandt (1949) (Mied 18)
-Vincent van Gogh en het evangelie (1950) (Mied 8)
K.H. Roessingh
-Persoonlijkheid en cultuur (1916) oratie (Roes 1)

 

 

 

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s