Bibliotheek Remonstrantica Auteurs of Titels D

Dalfsen, G.L. van

Boeken:
-Het inwaartsch licht bij de quakers, in het bijzonder bij Barclay (1940) proefschrift (Dalf 1)
-Van kleine lichtjes der bevrijding en het groote licht der liefde (1945) (Dalf 2)
-In de vergulde driehoek: twee dagen op bezoek in de zeventiende eeuw bij Quakers in Amsterdam
(1979) (Dalf 3)

Artikelen:
“De plaats van Woodbrooke in het Quakerisme en de betekenis er van voor ons”, Barchem-bladen (1934-1935) 290-298 (M.2)
“Sterven en geboren worden”, Het Kouter 6 (1941) nr.1, 18-29 (Z.Dalfen en M.1)

Dam, K. van

Artikelen:
“Verdraagzaamheid als tussen oplossing” in: M.A. Bosman-Huizinga en Th.M. van Leeuwen ed., Het vrijzinnig alternatief beproefd: meedenken met Wibren van der Burg (2006) 21-22 (Bosm 2)

Datema, S.

Geesteskinderen van Pelagius; eene beknopte schets van de geschiedenis der Nederlandsche Arminianen gedurende de eerste jaren van hun bestaan.
Rotterdam, W. Zwagers, 1906
103 p.
(Date 1)

Dekker, E.

Rijker dan Midas; vrijheid, genade en predestinatie in de theologie van Jacobus Arminius (1559-1609)
Zoetermeer, Boekencentrum, 1993
318 p. lit.
ISBN: 9023902173
(Dekk. 1)

Derks, M.

Constructions of Homosexuality and Christian Religion in Contemporary Public Discourse in the Netherlands.

Utrecht, Utrecht University, 2019
157 p. lit.
ISBN: 9789461030757
(Derk 1)

Deursen, A.Th. van

Bavianen en Slijkgeuzen; Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt.
Franeker, Van Wijnen, 1974; 2e druk 1991
472 p. lit.
ISBN: 905194067
(Deur 1)

Deijl, Aarnoud van der Deijl

. De toekomst van de kerk; essay vol rouw en hoop.
Middelburg, Skandalon, 2023
253 p.
ISBN: 9789493220478
(Toek. 2)

Dicou, A.

Boeken:
-De overweldigende natuur (1989) met anderen (Dico 7)
-Jakob en Esau, Israël en Edom: Israël tegenover de volken in de verhalen over Jakob en Esau in Genesis en in de grote profetieën over Edom (1990) proefschrift (Dico 1)
-Edom, Israel’s Brother and Antagonist: The role of Edom in biblical prophecy and story (1994) (Dico 2)
-Vitale Vrijzinnigheid: verslag van een onderzoek (2001) met J.F. Klijnsma (Dico 3)
-Van ideaal tot realiteit: 20 jaar Woonkollektief Purmerend [1985-2005] (2006) ed. met anderen (Dico 4)
-Honderd jaar Zusterkring: Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Wormerveer 1906-2006 (2006) ed. (Dico 5)
-Een mens – vol van Geest: Jezus in woord en beeld (2008) ed. met J.F. Goud (Dico 6)
-Heilig. Gewoon nu, met interviews door S. Coenradie. Zoetermeer, Meinema, 2012.182 p.
ISBN: 9789021143071 (Dico 8)
-Des hommes et des dieux: Tibhirine en Koningshoeven (2012) (Dico 9)
-Jezus (2014) uit de serie Goddeeltjes (Dico 10)
– Als geloof bij jezelf begint. samen met Elza Kuyk. (Geloof 1)

Artikelen:
“Het propaedeutisch onderwijs in het bijbels Hebreeuws aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam: van de oprichting van de Universiteit tot de Tweede Wereldoorlog (1877–1940)” in: K.A. Deurloo en F.J. Hoogewoud ed., Beginnen bij de letter Beth: opstellen over het Bijbels Hebreeuws en de Hebreeuwse bijbel voor dr Aleida G. van Daalen, leesmoeder in Amsterdam ( 1985) 17–26 (Deur 3)
“JHWH en Edom in Amara en in Jesaja 63:1” in: M.G.D. Harbers e.a. ed., Tussen Nijl en Herengracht: een bundel t.g.v. het afscheid van prof. dr. M.S.H.G. Heerma van Voss (1988) 17-26 (Tussen 1)
“Door de natuur bedreigd (Jes. 34 en 35)” in: B. Dicou e.a., De overweldigende natuur (1989) 3-14 (Dico 7)
“Literary Function and Literary History of Isaiah 34”, Biblische Notizen 58 (1991) 30-45 (Z.Dicou) kopie
“Een ambivalente moraal. Het verhaal van Rebekka” in: B. Siertsema ed., Aartsmoeders (1994) 35–48 (Aarts 1)
“Oude en nieuwe verhalen over God: de bijbel en moderne literatuur” in: E. Delvaux-den Boer e.a. ed., Balans in beweging: contouren van een vrijzinnige geloofsgemeenschap (NPB 1870-1995) (1996) 37-52 (Delv 1)
“‘Use the guile of my words to strike them down’ (Jud.9:10). Introducing Judith in a liberal protestant congregation”, in: Unless some one guide me …., Festschrift for K.A. Deurloo, Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities, Suppl. Series 2 (2001) 265-272 (Z.Dicou) kopie
“Waar komt ons geloof vandaan?” (2002) reactie op vlugschrift 18: Waar komt ons geloof vandaan? (Z.Dicou) machineschrift (t.b.v. Convent)
“Interreligieuze dialoog in het licht van de bijbelse bronnen” in: A. van der Hoek ed., Wederzijds: interreligieuze ontmoetingen: mogelijkheden en grenzen (2005) 9-16, Vlugschrift 19 (B.58)
“Aan God de lof en eer” in: Een weg van vrijheid: reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis (2006) (Weg 4)
“Geloven op het internet” in: T.M. Jonquière en K.J. Holtzapffel ed., Toekomst van de kerk – kerk van de toekomst: werkschrift voor de AV van Beraad 2008 (2007) 46-49 (Jonq 2)
“Jezus in popsongs en videoclips” en “Een vrijzinnige ‘gemeente van Christus’ in: A. Dicou en J.F. Goud ed., Een mens – vol van Geest: Jezus in woord en beeld (Zoetermeer 2008) 129-136 en 148-159 (Mens 3)
“Votum en groet van Johan Goud” in: Ds Johan Goud 25 jaar predikant (2009) 2 (Goud 13)
-Bijdrage in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
– “Als geloof bij jezelf begint” in: Arminiusreeks 1 (2015) 3-4 (B 59)
– “De bijbel lezen: waarom en hoe?”; Thema 1  Geld en armoede: ‘Armoede en rijkdom en het   kwijtschelden van schulden (67-83); Thema 4  Mens en planeet (132-172). Zie “Weg met de bijbel; Gids voor vrijzinnig Bijbellezen”, door S. Coenradie, B. Dicou & A.C. Thomassen-Rosingh. (Weg 1)
– Maaltijden en de Maaltijd. in: Spelen met grenzen. Over contrastervaringen. Utrecht, KokBoekencentrum, 2018. 159 p. lit. Bundeling met artikelen onder redactie van S. Coenradie & K. Holtzapffel. ISBN: 9789021170657 (Spelen 1)
– “Waarheen de Geest ons drijft. Op pad met Simson” in ‘Mijn held en ik; autobiografisch bijbellezen’, onder red. van B. Dicou en K. Holtzappfel, blz. 42-57 (Mijn 1)
– “Eerste dagen. De geboorte van een kerkgenootschap”, in: ‘Remonstranten in Antwerpen 1619-2019; 400 jaar Remonstrantse Broederschap’, red. A. den Hollander. (Remon 5)

Diversen:
-Godsbeelden (1992) scriptie (N.Dico.1)

Diferee, H.C.

Boeken:
-Drie eeuwen kerkgeschiedenis. Gedenkboek 300-jarig bestaan gemeente Amsterdam 1630-1930 (H.Ams.2) (plank hoge boeken)

Artikelen:
– “Toespraak, gehouden bij de overdracht van het Gedenkboek van het 300-jarig bestaan der Gemeente Amsterdam” (7 sept.1930) (Z.Diff) kopie
– Publicatie t.g.v. “Tentoonstelling ter gelegenheid van het derde eeuwfeest van het Seminarium der Remonstrantse Broederschap” in de Lakenhal te Leiden, geopend op 29 october 1934 (Dife 1)

Dijk, Gerrit van samen met Martijn van Leerdam

. Krimp; waarom de kerk naar de haaien gaat, maar wij toch hoopvol zijn.
Utrecht, KokBoekencentrum, 2023

158 p. lit.
ISBN: 9789043540094
(Krimp 1)

Dijk, Ton van

Diversen:
-Krantenartikelen (Z.Dijk)

Over T. van Dijk:
-Monique Snoeijen, “Papa, ga je bij mama of bij Han slapen?”, NRC Handelsblad (12 november 1998) (Z.Dijk)

Doornse Catechismus; oude vragen, nieuwe antwoorden.

Kampen, Kok, 2010 (3e dr.)
167 p.
Bundeling opstellen onder red. van A.v.d.Deijl, St.de Jong en A.M. Spijkerboer met o.a. een aantal bijdragen van K. Magnée-de Berg, 84-86 (‘Gebeuren er nog wonderen’), 108-110 (‘Waarvoor dienen kerkdiensten’), 140-142 (‘Is de mens goed of slecht’), 157-159 (‘Wat is de toekomst van de wereld?;dat koninkrijk van U wordt dat nog wat?’)

Doesburgh, Coot van

Licht; 100 liedjes voor iedereen.
Zoetermeer, Boekencentrum, 2010
100 liedjes; concept en uitvoering Tom Mikkers
ISBN: 9789023967361
(Does 1)

Dorhout Mees, A.C.

Artikelen:
“Als je dominee wordt in Lochem” in: Feestboek t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Remonstrantse Gemeente te Lochem (1979) 38–42 (H.Loc.1)
“1957–1960 Herinneringen aan Doesburg” in: Gedenkschrift Remonstrantse gemeente Doesburg 1885–1985 (1985) 19–20 (H.Doe.1)
“Vrijzinnigheid geen vies woord” in: AV van Beraad 1987: aavulling werkschrift (verslag) 15-18 (G. e18b)

Douwes, K.

Artikelen:

– Een vrijzinnige leider. In Vrijzinnig verleden. Z.p., Bureau Deus, 2017. 223 p. ill. Bundeling artikelen onder redactie van Erik Jan Tillema (scribenten: T.E. Krijger, F. Pitstra, K. Douwes, E.J. Tillema, E. Cossee, M. Fernhout, D. Jansen, G. van Klinken, P. Korver, E. Goettsch, D. Peters). (Vrij 2)
– Gebed na het gebed. In “Liberaal Christendom”. Vught, Skandalon, 2016, 240 p. lit. ill., ISBN: 9789492183217. (Liberaal 1).

Dordrecht (Remonstrantse Gemeente)

– 125 jaar Remonstrantse Gemeente Dordrecht
Dordrecht, eigen beheer, oktober 2022
22 p.
redactie: René van Dijk, secretaris van de kerkenraad
(H.Dor.7)

Drees, W.B.

Boeken:
-Beyond the big bang: Quantum Cosmologies and God (1990) proefschrift (Dree 1)
-Van niets tot nu: een wetenschappelijke scheppingsvertelling (1996) (Dree 2)
-Heelal, mens en God: vragen en gedachten (1996) (Dree 3)
-Tijd nood/t: wijzer/s naar morgen (1998) met anderen (Dree 5)
-Een beetje geloven: actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom (1999) ed. (Geloven 1)
– Denken over geloven; van moderne zekerheid tot agnostische terughoudendheid.
Amsterdam University Press 2023
227 p. lit.
ISBN: 9789464561982
(Drees 6)

Artikelen:
“Een beetje geloven: vooruitblik op een boek over vrijzinnig geloven in deze tijd” in: W.B. Drees e.a., Tijd nood/t: wijzer/s naar morgen (1998) 33-41 (Tijd 1)
“Een beetje geloven – een vrijzinnige stijl” en “Een vriend die mijn feilen toont: bevrijdende en bedreigende wetenschap” in: W.B. Drees ed., Een beetje geloven (1999) 7-15 en 129-141 (Geloven 1)
“Theology and Science – Which Theology? Which Science?” in: H.A.Krop e.a. ed., Post-Theism: reframing the judeo-christian tradition (2000) 289-300 (Krop 1)
“Verbeelding van een wereld met wetenschap” in: K.J. Holtzapffel e.a. ed., Kerk en buitenwereld: opstellen over de kerk in de samenleving voor Marius van Leeuwen (2012) !79-188 (Holt 8)

365 Vensters op het jaar, Bijbels Dagboek

Zwolle, La Rivière & Voorhoeve, 1963
Bundeling jaar dagboekteksten, red. A.G. Barkey Wolf met een bijdrage van o.a. P.D. Tjalsma voor de maand juli.
(Bark 4)

Drieberge, Joannes

Boeken:
-De praedestinatione et gratia liber (2e dr Amsterdam 1745) (K.Dri.1)
-Dertien Predikaetsien over uitgelezene texten uit het Evangelium van Joannes (1748) (K.Dri.2)

Over Joannes Drieberge:
-J. van Eijnaten, “Drieberge, Jo(h)annes” in BLGNP dl 5 (2001) 153-155 (X.5)

Droom van een kerk, een; Mensen uit de Raad van Kerken aan het woord.

Amersfoort en Voorburg, De Horstink en Protestantse Stichting Lectuurvoorlichting, 1985
144 p. lit.
Bundeling van artikelen samengesteld voor dr. H.A.M. Fiolet onder redactie van W.R. v.d. Zee met bijdragen van o.a. J.W. Nieuwenhuijsen (Waar  droom en wetrkelijkheid elkaar raken…, 54-57), H. van Waveren (de liturgie van mijn dromen, 95-100), H.M. de Lange (Naar en concreet belijden, 104-108), A. Schilthuis-Stokvis (Dagdromen over een nieuwe gemeenschap, 121-124).
ISBN: 9061842727 resp. 9064951020
(Droom 1)

Duivesteijn, J.

Diversen:
-De opkomst, bloei en teloorgang van de remonstrantse gemeente in Bleiswijk, 1610-1865 (2003) doctoraalscriptie (N.Dui.1)
-De remonstranten in Bleiswijk, 1610-1865 (juni 2003) Uitgave van de Oudheidkundige Vereniging Bleisijk, Blesewic Nummer 49 (H.Ble.1)
-De Remonstranten in Bleiswijk, inleiding 10 juni 2013 (2013) (H.Blei.1)

Dupuis, H.M. , g/m Terborgh

– H.J. Heering, een portret,
in: god, goed en kwaad
‘s-Gravenhage, Boekencentrum, 1977
3-14 p.
feestbundel ter ere van de vijfenzestigste verjaardag van prof. dr. H.J. Heering
(god 4)

Dutilh, C.C.

Over C.C. Duthil:
-F.B. Bakels, Wachter op de morgen: het korte leven van Christian Corneille Duthilh, geboren 1915, gefusilleerd 1944 (1988) (Bake 1)

Dwarsliggers. Nonconformisten op de levensweg van ds. J.J. Buskes.

Wageningen, Zomer & Keuning,1974,
216 p.
Bundeling essay ter gelegenheid van de 75e verjaardag van ds. Buskes, o.a. met een artikel van Buskes over G.J. Heering over “De zondeval van christendom”, 114-119.
(Dwars 1)

Dwinglo, B.

Boeken:
-Christalijnen bril tot versterckinge van ’t schemerende ghesicht der eenvoudigen…..waerdoor sij claerlick aenschouwen moghen het weder-schriftelycke en landtverderfelijcke ghevoelen Adriani Smoutii (1613) (Knuttel 2075) (gesponsord) (L.Dwi.1)
-*Samengebonden: 1) Polyst-steen tot weghneminghe van de vuyle vlecken des Cristalijnen Brils, Anoniem. 1614; 2) Protest des auteurs van den Christalijnen Bril, tegens den gepretendeerden Polijst-steen, Dwinglo. Rotterdam, 1614; 3) Ooghen-troost: dat is, clare openinge en de grondighe wederlegginghe van het protest des Christalynen Brillemakers, anoniem (Amsterdam, 1614) ( L.Dwi.2)
-*Grouwel der Verwoestinghe staende in de Heylighe plaetse: Dat is, claer ende warachtich verhael vande voornaemste Mis-handelingen, Onbillijcke Procedueren ende 27 Nulliteyten des Nationalen Synodi 1618-1619. 2 delen in 1 band (Enckhuysen 1622) (K.Dwi.1)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

 A  B  C D E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s