Bibliotheek Remonstrantica Auteurs U

Ubels, Gerdienke

Niet om te zenden maar om te zijn; ecclesiologische waarnemingen bij een geïmproviseerde audio-praktijk
Amsterdam, z.u, 2021
77 p. ill. lit.
proponentsscriptie aan het Remonstrants Seminarium
(N. Ubels)

Uit op verzoening. In praktijk en theologie.

Kampen, Kok, 1997
80 p.
Bundeling artikelen onder red. van Douwe Zoutman met o.a. een artikel Th.M. van Leeuwen getiteld “Verzoening: een omstreden thema” (Uit 1)

Uitzichten; Vrijzinnig Protestantse Bijdragen.

Delft, W. Gaade, 1953
244 p.
Bundeling van artikelen met bijdragen van o.a.: H.J. Heering, J.W. Herst, G.J. Hoenderdaal, F.E. van Leeuwen, W.R.M. Noordhoff en J.F. van Royen.
(Uitz. 1)

Johannes Uytenbogaert (1557-1644)

Boeken:
-Kerckelicke Historie (1646) (Legaat H.H. Kirchheiner) (K.Uyt.1)
-Leven, kerckelicke bedieninghe en zedighe verantwoordingh (2e dr: 1646) (Legaat H.H. Kirchheiner) (K.Uyt.2)
-*Leven, kerckelicke bedieninghe ende zedighe verantwoordingh. 1645 (titel pagina beschadigd)
-Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert. Verzameld en met aanteekeningen uitgegeven door H.C. Rogge (1868/1874) 6 banden (K.Uyt.3)

Over Johannes Uytenbogaert:
-H.C. Rogge, Johannes Wtenbogaert en zijn tijd (1875) 3 dln (Rogg 3)
-J.H. de Ridder Sr., “Onze kerkelijk troebelen”, Geloof en Vrijheid 21 (1887) 164-171 (Z.RidSr)
-B. Tideman Jzn, “Het huis van Johannes Wtenbogaert te ’s Gravenhage” in: Die Haghe
(1903) 1-17 (I. a2)
-A.H. Haentjens, “Johannes Uytenbogaert en de Stichting der Remonstrantsche Broederschap” in: G.E. Heering ed., De Remonstranten: gedenkboek bij het 300 jarig bestaan der Remonstrantse Broederschap (1919) 109-136 (HeeG 2)
-G.J. Hoenderdaal, “Uytenbogaert in Utrecht”, NTT 22 (1967/8) 3-12 (Z.Hoen) Genootschap Amstelodamum
-S.A.C. Dudok van Heel, “Mr. Johannes Wtenbogaert (1608-1680) een man uit remonstrants milieu en Rembrandt van Rijn” in: Zeventigste Jaarboek: liber amicorum I.H. van Eeghen (1978) 146-169 (Geno 1)
-’t Wterste Effort; het jaar 1630 in en voor de Remonstrantsche Societeit (1991) samengesteld uit fragmenten uit “Brieven en onuitgegeven stukken” van Johannes Wtenbogaert (BloG 6)
-M.F. de Vries, “Hiermede, mon cousyn, seg ick à dieu” in: H.J. Adriaanse e.a. ed., Voorbeeldige vriendschap: vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur (1993) 27-36 (Adri 15)
-Portret van Johannes Wtenbogaert door Rembrandt (1633) in: Bulletin van het Rijksmuseum 40 (1992) 4 en 42 (1994) 4 en Bulletin van de Vereniging Rembrandt 13 (2003) nr. 3 (Rijk 1 a-c)
-G.G. Hellinga, “Johannes Wtenbogaert”, Leiders van de Gouden Eeuw (2009) 143-147 (Hell 1)
-Henk van Os, “Rembrandt schildert Wtenbogaert”, Moederlandse geschiedenis (2005) 44-49 (Os 1)
– Maria Petitpas (echtgenote van Uytenbogaerdt), 17e eeuw opgenomen in de bundel Haagse Vrouwen in zeven eeuwen, door Lia Schade van Westrum [Haag 1]

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  – Thema’s