Bibliotheek Remonstrantica Auteurs/Titels O

Ouaknin, M.A.

De tien geboden
Vugt, Skandalon, 2016
239 p.
ISBN: 9789492183286
[zie ook: Marc-Alain Ouaknin. De joodse gids van deze tijd, van Christiane Berkvens)
(Ouak 1)

A.G. Ochtman-de Boer

Boeken:
-A.G. Ochtman-de Boer ed., Hoorneboekje: herinneringen uit zestig jaar Hoorneboeg (2008) (H.Hoor.4)
-Nieuwe rituelen; Vorm geven aan de belangrijke momenten in je leven (2015) (Ocht 1)

Artikelen:
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
“Ontwerp je eigen ritueel”, Volkskrant Magazine 532 (1 december 2010) 22-25; interview door Jorn Hövels (Z.Berk)

Diversen:
-Echtscheiding en huwelijkstrouw, IKON: Vrijdenkers in beeld: vier televisie-uitzendingen waarin remonstranten centraal staan (z.j.) DVD (Ikon 1)

Over A.G. Ochtman-de Boer:
-Pauline Weseman, “Trouw beloven zonder zegen”, Trouw (13 mei 2008) (Z.Ocht)

Johan van Oldenbarnevelt

Boeken:
-Waarachtige historie van ’t geslachte, geboorte, leven, bedrijf, gevangenisse, examinatie, bekentenisse, rechters, proceduren, brieven, laetste woorden en doodt van wijlen den heer J. van OLDEN-BARNEVELT van Jan Heindrikze (3e dr; Rotterdam 1670) (K.Old.1)

Over Johan van Oldenbarnevelt:
-R. Miedeman, Johan van Oldenbarneveldt herdacht: 13 mei 1619-13 mei 1919 (1919) (Mied 2)
-Thomas Rosenboom, Het einde van Johan van Oldenbarnevelt [beschreven door zijn knecht Jan Francken] (2005) (Rose 1)

L.R. Oldeman

Boeken:
-Afscheidsgroet aan de Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Gouda (1902) copie (Olde 1)
-Alles is gave: toespraak gehouden bij de herdenking van zijn 40-jarige ambtsvervulling (1913) (Olde 2)
-De zegen van Gods nabijheid: afscheidsrede bij het nederleggen van zijn bediening (1914) (Olde 3)

Artikelen:
“Eenige opmerkingen naar aanleiding van een verhandeling van den heer Schuller tot Peursum”, Vox Studiosorum 6 (1870-71) 123-129 (Z.Old) (Artikel van Schuller tot Peursum 53-65) (Z.Olde)
“De Levensvraag” in: G.J. Schraffordt Koops e.a., Toespraken gehouden op de Eerste Openluchtsamenkomst van Vrijzinnig-Godsdienstigen in Zuid-Holland (1912) 11-13 (Schr 1)
“Zelfvertrouwen” in: J.H.C. Kater e.a., Toespraken gehouden op de Derde Openluchtsamenkomst van Vrijzinnig-Godsdienstigen in Zuid-Holland (1914) 6-10 (Kate 1)

W. van Oorde

Boeken:
-De Remonstrantsche Broederschap: overzigt van haren tegenwoordigen staat 1845-1854 (1856) (Oord 1)

Over W. van Oorde
-“Uit het jaarverslag”, URW 1 (1889) 25-26

H. Oort

Boeken:
-Recht en Vrede (2001) (Oort 2)

H.L. Oort

Boeken:
-De uitdrukking ‘de Zoon des Menschen’ in het Nieuwe Testament (1893) proefschrift (Oort 9)
-Bij het morgenuur: een boek voor het gezin (Amsterdam 1902) met anderen (RidJr 3)
-De vierde wijze uit het oosten van H. van Dyke (1905) vertaald uit het Engels, met een inleidend gedicht van Dr. H.L. Oort (Oort 6)
-De Tien Geboden (1905; 2de druk 1928) (Oort 5)
-Het Onze Vader (1910; 2de druk 1924) (Oort 3)
-De Beteekenis der Kerk in vrijzinnige kringen (1908) (Oort 10)
-Het jaar rond: een boek voor het persoonlijke leven (1922; 3de) met W. Mackenzie (Oort 4)

Artikelen:
“Inleiding en aanteekeningen” in: Complete Gedichten van P.A.de Génestet (Gene 3)
“P.A.de Génestet, naar zijne verzen en brieven”, De Gids 69 (2e dl, 1905) 1-59 (Z.Oort) kopie
“Christendom en persoonlijk leven” in: C.E. Hooykaas ed., Onze uitrusting: een levensboekje voor jongeren (1919) 66-80 (HooC 14)
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag (1924) 36, 76, 97, 115, 229, 372 (RidT 1)
-Bijdragen in: F. Dijkema en W.J. Wegerif ed., Morgenwijding (1931) 8, 39, 77, 105, 114, 120, 158 (Dijke 1)
-“Ter inleiding” (gedicht) in: H.van Dyke, De vierde wijze uit het Oosten (z.j.) (Z.Oort) kopie

Over H.L.Oort:
-J.P.A. Eernstman, “In memoriam dr. H.L. Ooort”, Maandblad V.C.S.B. 9 (1925) 11 (Z.Oort)
-“H.L. Oort” in: Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Utrecht 1632-1932 (H.Utr.1)
-M.E. Kluit, “Oort, Henricus Lucas”, BLGNP dl 1 (Kampen 1878) 232 (X.5)

R.G. Oort-Roessingh

Artikelen:
–Bijdragen in: F. Dijkema en W.J. Wegerif ed., Morgenwijding (1931) 78, 111 (Dijke 1)

Ons leven vieren.

Utrecht, KokBoekencentrum, 2019
264p.
Remonstranten en anderen over liturgie, met een ruime keus aan teksten en rituelen uit de praktijk onder redactie van B. Dicou, C. de Kruijff, J. Röselaers.
ISBN: 9789043530910
(Ons 1)

Os, H. van

Artikelen:
– Rembrandt en Wtenbogaert in “Tolerantie in de turbulente tijden”, 123-126; red. E. Cossee, J. Röselaers en M. de Vries (Tol 1)

W.J. Overdiep

Boeken:
-Het gevecht om de vijand. Bijbels omgaan met een onwelkome bekende (1985) (A.Ove.1)

Artikelen:
“Enkele notities over de methodiek van het vormingswerk”, Theologie en Practijk 20 (1960) 23-29 (Z.Over)
“Enkele voorwaarden voor de gemeente als centrum van vorming” in: E.B.A. Poortman en J.C.M. van der Sluys ed., Gemeente onderweg (1963) 17-22 (Poor 12)
“Democratie en kerk” in: Demokratisering (1968) Kort Bestek 11/12, met W. Knoppers (B.9)
“Spelen met mogelijkheden” in: Geloof, kerk en politiek ( 1969) 7-8, Kort Bestek 13 (1969) (B.10)
“Is de samenleving veranderbaar?” in: Ik weet het alleen niet meer(1971) 6-12, Kort Bestek 16 (B.13) “50 jaar Oolgaardt. Herinneringen aan een vorming avant la lettre”, Theologie en Praktijk 33 (1973) nr. 1, 28-35 (Z.Over) kopie
“Inleiding (op fragmenten en artikelen uit De Koning’s publikaties)” in: W. Verkade e.a. ed., Om het gelaat van een nieuwe tijd: verder gaan met Jan de Koning (1974) 41-43 (Verk 1)
“Inleiding” in: “Wie veel gegeven is . . . : ontwikkelingen in de wereldwijde verantwoordelijkheid van de kerk” (mei 1975) 3, Kort Bestek19 (B.16)
“De vijand”, Wending 30 (1975) 7-16 (Z.Over)
“Het verbond als grond van de trouw”, Wending 32 (1977) .281-288 (Z.Over)
“Materiaal voor een kerkdienst over Johannes 2:13-25” en “Interkerkelijk vormingswerk inzake ontwikkelingssamenwerking” in: Delen in ontwikkeling: De Remonstrantse Broederschap en
Ontwikkelingssamenwerking (1980) 21-22 en 29-31, Kort Bestek 22 (B.19)
“Pastorale ervaringen met het vaderschap”, Wending 36 (1981) 434-438 (Z.Over)
“Weglopen uit het beeld” in:  Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) 233-244 (Remon 2)
“Wegen voor Barchem?”, Barchembladen (1985) nr.9, 10-14 (Z.Over)
“Stemmen over vrede”, Rondom het woord 27 (1985) nr.4, 20-24 (Z.Over) vraaggesprek
“Duurzaamheid, de rol van liefde en trouw” in: Levensverbintenissen (1987) 73-77, Kort Bestek 27 (B.24)
“De lustmens en de gelovige” in: R. Hartman ed., Aids en de kerken (1987) 45-51 (Hart 1)
“Verzoening in fragmenten” in: Verzoening: een voortgaand verhaal (1997) 17-20, Vlugschrift 12 (B.51)
“Bijbel en liturgie” in: Vlugschrift nr.15, De bijbel, hoezoo de bijbel? (1998) 19-25 (B.54)

Overstappen … voor Bethlehem!

Zwolle, La Rivière & Voorhoeve, 1960
80 p.
Bundeling artikelen, red. A.G. Barkey Wolf met een bijdrage o.a. P.D. Tjalsma onder de titel “Wij worden misschien nog wel eenmaal wijs! Kyrie eleis!”.
(Bark 3)

Overtuigend bewijs. Over het wetenschappelijke van de niet exacte wetenschappen.

Amsterdam/Meppel, Boom, 1994
160 p. lit.
Bundeling artikelen onder redactie van P.B. Cliteur, H.D. Papma en R.T.P. Wiche met o.a. een artikel van H.J. Adriaanse: “Theologie”, 82-94
ISBN: 9053520899
(Overt 2)

 

Overtuigd tolerant. Een bijdrage aan de bezinning over tolerantie.

Amersfoort, Raad van Kerken in Nederland, 2004
40 p.
Oecumenische bezinning over Ethische vragen met een bijdrage van W. van den Burg
(Overt 1)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s