Bibliotheek Remonstrantica Auteurs/Titels O

Een oase in de woestijn; bundel ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Nieuwe Rem te Amsterdam. Sinds 1998 bekend als Vrijburg.

Hilversum, Verloren, 2023
128 p. ill.
bundel onder redactie van: Gigi Calkoen, Mariette Hamaker, Joost Röselaers, Jan de Vries
ISBN: 9789464550740
(H.26)

Ochtman-de Boer, A.G.

Boeken:
-A.G. Ochtman-de Boer ed., Hoorneboekje: herinneringen uit zestig jaar Hoorneboeg (2008) (H.Hoor.4)
-Nieuwe rituelen; Vorm geven aan de belangrijke momenten in je leven (2015) (Ocht 1)

Artikelen:
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
“Ontwerp je eigen ritueel”, Volkskrant Magazine 532 (1 december 2010) 22-25; interview door Jorn Hövels (Z.Berk)

Diversen:
-Echtscheiding en huwelijkstrouw, IKON: Vrijdenkers in beeld: vier televisie-uitzendingen waarin remonstranten centraal staan (z.j.) DVD (Ikon 1)

Over A.G. Ochtman-de Boer:
-Pauline Weseman, “Trouw beloven zonder zegen”, Trouw (13 mei 2008) (Z.Ocht)

Oecumene in ’t vizier; Feestbundel voor dr. W.A. Visser ’t Hooft

Amsterdam, W. ten Have, 1960
166 p., ill.
Bundeling van artikelen onder redactie van W.F. Golterman en J.C.  Hoekendijk met o.a. een bijdrage van H.J. Heering “Gesprek over de basis”, 75-80
(Oecum 1)

Oldenbarnevelt, Johan van

Boeken:
-Waarachtige historie van ’t geslachte, geboorte, leven, bedrijf, gevangenisse, examinatie, bekentenisse, rechters, proceduren, brieven, laetste woorden en doodt van wijlen den heer J. van OLDEN-BARNEVELT van Jan Heindrikze (3e dr; Rotterdam 1670) (K.Old.1)

Over Johan van Oldenbarnevelt:
-R. Miedeman, Johan van Oldenbarneveldt herdacht: 13 mei 1619-13 mei 1919 (1919) (Mied 2)
-Thomas Rosenboom, Het einde van Johan van Oldenbarnevelt [beschreven door zijn knecht Jan Francken] (2005) (Rose 1)

Oldeman, L.R.

Boeken:
-Afscheidsgroet aan de Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Gouda (1902) copie (Olde 1)
-Alles is gave: toespraak gehouden bij de herdenking van zijn 40-jarige ambtsvervulling (1913) (Olde 2)
-De zegen van Gods nabijheid: afscheidsrede bij het neder leggen van zijn bediening (1914) (Olde 3)

Artikelen:
“Eenige opmerkingen naar aanleiding van een verhandeling van den heer Schuller tot Peursum”, Vox Studiosorum 6 (1870-71) 123-129 (Z.Old) (Artikel van Schuller tot Peursum 53-65) (Z.Olde)
“De Levensvraag” in: G.J. Schraffordt Koops e.a., Toespraken gehouden op de Eerste Openluchtsamenkomst van Vrijzinnig-Godsdienstigen in Zuid-Holland (1912) 11-13 (Schr 1)
“Zelfvertrouwen” in: J.H.C. Kater e.a., Toespraken gehouden op de Derde Openluchtsamenkomst van Vrijzinnig-Godsdienstigen in Zuid-Holland (1914) 6-10 (Kate 1)

Om het gelaat van een nieuwe tijd; verder gaan met Jan de Koning.

Baarn, Het Wereldvenster, 1974
221 p.
Bundeling van artikelen ter ere van Jan de Koning met overname van fragmenten en artikelen van Jan de Koning’s publicaties, voorzien van een inleiding van W.J. Overdiep, 41-146 met een korte bibliografie. Bijdragen van o.a. G.J. Hoenderdaal “De mens in een eigentijds kultuurbeleid” 156-163, W. Knoppers “Een nieuwe ascese!(?) 184-189, H.M. de Lange “Polarisatie en harmonie in politieke en sociale verhoudingen” 210-217, W. Schermerhorn “Voorkoming van massaal mechanisch geweld en organisatie van de vrede” 218-221.
ISBN: 9029304308
(Om 1)

Omzien.

Enschede, St. Intramurale geestelijke verzorging, 1984
52 p. ill.
Bundeling van artikelen onder redactie van A. Kuiper, G.J. Bieringa, J. Knaap ten behoeve van de geestelijke verzorging in Enschede.
(Omzien 1)

Onderweg met prof. dr. P Smits

Amersfoort, N.V.O., 1996
124 p.
25 opstellen ter gelegenheid van zijn 90e verjaardag onder redactie van A.D. Fokker en R.M. Nepvue met bijdragen van o.a. E.H. Cossee, W.F.H. Hensen en Th.M. van Leeuwen
(Onder 1)

Ongrijpbaar; geloof en geluk in fragmenten

Rotterdam, Remonstrantse Gemeente, 1987
55 p. ill.
Bundeling artikelen ter gelegenheid van het afscheid ds. J.W. Wery met artikelen van E.J. Kuiper, S. Bouman, G.S. Westerouen van Meeteren en A.W, Cramer.
(Ongrijp 1)

Ons gezinsleven; een boek voor geestelijke leiding.

Zeist, Ploegsma, 1941
327 p. ill.lit.
Bundeling van artikelen onder redactie van L. Spelberg-Stokmans met bijdragen van o.a. J.A. de Koning, M.A. Klomp.
(Ons 1)

Ons leven vieren.

Utrecht, KokBoekencentrum, 2019
264p.
Remonstranten en anderen over liturgie, met een ruime keus aan teksten en rituelen uit de praktijk onder redactie van B. Dicou, C. de Kruijff, J. Röselaers.
ISBN: 9789043530910
(Ons 2) ; twee exemplaren

Onze Godsdienstprediking.

Tiel, D.Mijs, 1877
390 p.
Bundeling van artikelen onder redactie van J.W, Lieftinck en W,G, van Manen met bijdragen van o.a. B. Tideman “Jezus’wederkomst’en P. Heering Godsdienst en de zedelijkheid’
(Onze 1)

Oorde, W. van

Boeken:
-De Remonstrantsche Broederschap: overzigt van haren tegenwoordigen staat 1845-1854 (1856) (Oord 1)

Over W. van Oorde
-“Uit het jaarverslag”, URW 1 (1889) 25-26

Oort, H.

Boeken:
-Recht en Vrede (2001) (Oort 2)

Oort, H.L.

Boeken:
-De uitdrukking ‘de Zoon des Menschen’ in het Nieuwe Testament (1893) proefschrift (Oort 9)
-Bij het morgenuur: een boek voor het gezin (Amsterdam 1902) met anderen (RidJr 3)
-De vierde wijze uit het oosten van H. van Dyke (1905) vertaald uit het Engels, met een inleidend gedicht van Dr. H.L. Oort (Oort 6)
-De Tien Geboden (1905; 2de druk 1928) (Oort 5)
-Het Onze Vader (1910; 2de druk 1924) (Oort 3)
-De Beteekenis der Kerk in vrijzinnige kringen (1908) (Oort 10)
-Het jaar rond: een boek voor het persoonlijke leven (1922; 3de) met W. Mackenzie (Oort 4)

Artikelen:
“Inleiding en aanteekeningen” in: Complete Gedichten van P.A.de Génestet (Gene 3)
“P.A.de Génestet, naar zijne verzen en brieven”, De Gids 69 (2e dl, 1905) 1-59 (Z.Oort) kopie
“Christendom en persoonlijk leven” in: C.E. Hooykaas ed., Onze uitrusting: een levensboekje voor jongeren (1919) 66-80 (HooC 14)
-Bijdragen in: T. de Ridder ed., Wijd uw dag (1924) 36, 76, 97, 115, 229, 372 (RidT 1)
-Bijdragen in: F. Dijkema en W.J. Wegerif ed., Morgenwijding (1931) 8, 39, 77, 105, 114, 120, 158 (Dijke 1)
-“Ter inleiding” (gedicht) in: H.van Dyke, De vierde wijze uit het Oosten (z.j.) (Z.Oort) kopie

Over H.L.Oort:
-J.P.A. Eernstman, “In memoriam dr. H.L. Ooort”, Maandblad V.C.S.B. 9 (1925) 11 (Z.Oort)
-“H.L. Oort” in: Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Utrecht 1632-1932 (H.Utr.1)
-M.E. Kluit, “Oort, Henricus Lucas”, BLGNP dl 1 (Kampen 1878) 232 (X.5)

Oort-Roessingh, R.G.

Artikelen:
–Bijdragen in: F. Dijkema en W.J. Wegerif ed., Morgenwijding (1931) 78, 111 (Dijke 1)

Oostrum, Fris van

De Dominee en de koopman.
Leiden, F. van Oosten/Ginkgo, 2020 (2e dr.)
88 p. lit., ill.
ISBN: 9789071256806
(Oost 1)

Op de Bres; 200 jaar Haagsch Genootschap tot verdediging van de christelijke godsdienst (1785-1985).

Boekencentrum, Den Haag, 1985
127 p. lit. ill.
Bundeling van artikelen onder redactie van het bestuur van het Haagsch Genootschap met bijdragen van o.a. J.P. Heering, Th.M. van Leeuwen.
ISBN: 9023911024
(Op 1)

Orando et laborando; Church and Culture.

Debrecen, Reformed Theological Universitu (Hungary) en Kampen Theologcal University (The Netherlands), 2007
140 p. lit. ill.
Bundeling van artikelen onder redactie van L.J. Koffeman en E. Hodossy-Takacs met een bijdrage van J.F. Goud “Reflections on Christian Faith and Post-Modern Culture”, 109-116.
ISSN 1786-3112
(Oran 1)

Os, H. van

Artikelen:
– Rembrandt en Wtenbogaert in “Tolerantie in de turbulente tijden”, 123-126; red. E. Cossee, J. Röselaers en M. de Vries (Tol 1)
– Moederlandse geschiedenis.
Amersfoort, Balans, 2005
63 p. ill.
ISBN: 905965015
(Os 1)

Ouaknin, M.A.
De tien geboden
Vugt, Skandalon, 2016
239 p.
ISBN: 9789492183286
[zie ook: Marc-Alain Ouaknin. De joodse gids van deze tijd, van Christiane Berkvens)
(Ouak 1)

Ouwerkerk, C.A.J.

Artikelen:

“In andermans boeken is het duister lezen. De psycholoog als mede-lezer. in: ‘god, goed en kwaad’
‘s-Gravenhage, Boekencentrum, 1977
187-205 p. lit.
Feestbundel ter ere van de vijfenzeventigste verjaardag van prof. dr. H.J. Heering.
ISBN: 9023904273
(God 4)

Overdiep, W.J.

Boeken:
-Het gevecht om de vijand. Bijbels omgaan met een onwelkome bekende (1985) (A.Ove.1)

Artikelen:
“Enkele notities over de methodiek van het vormingswerk”, Theologie en Practijk 20 (1960) 23-29 (Z.Over)
“Enkele voorwaarden voor de gemeente als centrum van vorming” in: E.B.A. Poortman en J.C.M. van der Sluys ed., Gemeente onderweg (1963) 17-22 (Poor 12)
“Democratie en kerk” in: Demokratisering (1968) Kort Bestek 11/12, met W. Knoppers (B.9)
“Spelen met mogelijkheden” in: Geloof, kerk en politiek ( 1969) 7-8, Kort Bestek 13 (1969) (B.10)
“Is de samenleving veranderbaar?” in: Ik weet het alleen niet meer(1971) 6-12, Kort Bestek 16 (B.13) “50 jaar Oolgaardt. Herinneringen aan een vorming avant la lettre”, Theologie en Praktijk 33 (1973) nr. 1, 28-35 (Z.Over) kopie
“Inleiding (op fragmenten en artikelen uit De Koning’s publikaties)” in:  Om het gelaat van een nieuwe tijd: verder gaan met Jan de Koning (1974) 41-43 (Om 1)
“Inleiding” in: “Wie veel gegeven is . . . : ontwikkelingen in de wereldwijde verantwoordelijkheid van de kerk” (mei 1975) 3, Kort Bestek19 (B.16)
“De vijand”, Wending 30 (1975) 7-16 (Z.Over)
“Het verbond als grond van de trouw”, Wending 32 (1977) .281-288 (Z.Over)
“Materiaal voor een kerkdienst over Johannes 2:13-25” en “Interkerkelijk vormingswerk inzake ontwikkelingssamenwerking” in: Delen in ontwikkeling: De Remonstrantse Broederschap en
Ontwikkelingssamenwerking (1980) 21-22 en 29-31, Kort Bestek 22 (B.19)
“Pastorale ervaringen met het vaderschap”, Wending 36 (1981) 434-438 (Z.Over)
“Weglopen uit het beeld” in:  Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) 233-244 (Remon 2)
“Wegen voor Barchem?”, Barchembladen (1985) nr.9, 10-14 (Z.Over)
“Stemmen over vrede”, Rondom het woord 27 (1985) nr.4, 20-24 (Z.Over) vraaggesprek
“Duurzaamheid, de rol van liefde en trouw” in: Levensverbintenissen (1987) 73-77, Kort Bestek 27 (B.24)
“De lustmens en de gelovige” in:  Aids en de kerken (red. R. Hartmann; 1987) 45-51 (Aids 1)
“Verzoening in fragmenten” in: Verzoening: een voortgaand verhaal (1997) 17-20, Vlugschrift 12 (B.51)
“Bijbel en liturgie” in: Vlugschrift nr.15, De bijbel, hoezoo de bijbel? (1998) 19-25 (B.54)

Overstappen … voor Bethlehem!

Zwolle, La Rivière & Voorhoeve, 1960
80 p.
Bundeling artikelen, red. A.G. Barkey Wolf met een bijdrage o.a. P.D. Tjalsma onder de titel “Wij worden misschien nog wel eenmaal wijs! Kyrie eleis!”.
(Bark 3)

Overtuigend bewijs. Over het wetenschappelijke van de niet exacte wetenschappen.

Amsterdam/Meppel, Boom, 1994
160 p. lit.
Bundeling artikelen onder redactie van P.B. Cliteur, H.D. Papma en R.T.P. Wiche met o.a. een artikel van H.J. Adriaanse: “Theologie”, 82-94
ISBN: 9053520899
(Overt 2)

Overtuigd tolerant. Een bijdrage aan de bezinning over tolerantie.

Amersfoort, Raad van Kerken in Nederland, 2004
40 p.
Oecumenische bezinning over Ethische vragen met een bijdrage van W. van den Burg
(Overt 1)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s