Bibliotheca Remonstrantica Hagana Auteurs of Titels I

IARF

Oxford, IARF, 2000
24 p. lit. ill.
A Short History of the International Association for Religious Freedom 1900-2000
ISBN: 0952461595
(IARF 1)

Illustere Discenters; aspecten van de positie der Nederlandse Lutheranen en Doopsgezinden

Zoetermeer, Boekencentrum, 1996
182 p. lit.
Bundeling van artikelen onder redactie van A. Hoekema en S. Hof met o.a. een artikel van E.H. Cossee “A.D. Loman en S. Hoekstra Bzn., illustere dissenters op de bres voor het modernisme”, 71-94.
(Illu 1)

In de branding, 75 jaar vrijpostig theologie.

Schiedam, uitgeverij Calbona, 2010
90 p. ill.
Bundeling artikelen onder redactie van Maja Nieuwenhuis en Dirk Peters met o.a. bijdragen van H. Siebrand, P. Boddaert.
ISBN: 9789490075460
(In 1)

In het spoor van ARMINIUS; Schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden aangeboden aan Prof. Dr. G.J. Hoenderdaal ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag

Nieuwkoop, Uitgeverij Heuff, 1975
231 p. lit.
Bijdragen E.P. Meijering, C.O. Bangs, E, van Hall-Nijhoff, G.H.M. Postumus Meyjes, H.J. Heering, E.H. Cossee, A,J, Rasker, H.J. Adriaanse, J.G. Gaarlandt, E.B.A. Poortman, L.J. van Holk, J.G. Groot, H. Berkhof,  Th.M. van Leeuwen, J.F. van Royen, F.A. Mehrten, J.J. van Hille, N.H. Voltelen, A.M. van Peski, C.A. van Peursen, J.Wh. Blaauw.
ISBN: 9061410274
(In 4)

In open veld; laudatio aan G.J. Sirks

eigen uitgave 1962
142 p. lit. ill.
Bundeling van artikelen onder redactie van J.G. Paardekooper met o.a. essays van G.J. Sirks (Het veld der theologie), S. Vuyk (Het theologisch uitgangspunt van Jacobus Arminius), E.J. Kuiper (Het luistern en de eredienst), J. van Goudoever (Pascha in het beloofde land), M. Koster (Typologische exegese van het Oude Testament), A.W. Cramer (Gods Geest eb onze vrijheid), J.C.M. van der Sluys (Om het geloof en zijn vastheid), A. de Jonge en A. Hoff-Visscher (Korte bibliografie).
(In 2)

In ’s levens opgang; een boek voor jongelieden

‘s-Gravenhage, Couvee, 1891
216 p. ill.
Bundeling van artikelen onder redactie van G. van Rossem m.m.v. J.A. Beijerman, J.A.  Böhringer, H.G. Hagen, P. Heering, J.J. van Hille, P.M. Keller van Hoorn, J. van Loenen Martinet, M.J. Mees, H.P. Schim van der Loef, J. de Vries, W.M. de Vries.
(In 3)

 

International Congregational Council

Proceedings of the Ninth International Congregational Council, Rotterdam 4-12 july 1962
London, Independent Press LTD., 1962
176 p. ill.
ISBN 9023904664
(I.C.C. 1)

Idema, A.H. 

– Transformatie der vrijzinnige theologie: de betekenis van G.J. Heerings ‘Geloof en Openbaring’, in Remonstrantse toetsen. Ervaringen met de theologie 1934-1984, 57-84 (Remon 2)

Illustere Dissenters; aspecten van de positie der Nederlandse Lutheranen en Doopsgezinden.

Zoetermeer, Boekencentrum, 1996 (i.s.m. met de SLUB; Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel te Woerden)
182 p. lit.
Bundeling van artikelen onder redactie van A. Hoekema en S. Hof met o.a. een bijdrage van E.H. Cossee “A.D. Loman en S. Hoekstra Bzn., illustere dissenters op de bres voor het modernisme, 71-94.
ISBN: 9023904664
Illu 1

Ingen Housz, A.H.

Diversen:
-De ontwikkeling van den arbeid der kerk met medewerking van leken. Voordracht voor het Convent van Predikanten op 4 december 1942 (1942) machineschrift (G. f12)

Over A.H. Ingen Housz
-Woodbrookers Cahier 1 (2009) nr. 1 en 2 (Wood 1 en 2)

Ingen Housz, A.J.

Boeken:
-Ir. A.H. Ingen Housz: een studie, gebaseerd op zijn nagelaten privé archief
Enschede, ir. A.J. Ingen Housz, 2006
137 p. lit. ill.
(Inge 1)

In ’t Veld, A.A.

Artikelen:
“Vormingswerk in Bentveld 1946-1979” in: D. Houwaart ed., Socialisme en religie: aangeboden aan Prof. dr. A. van Biemen t.g.v. zijn afscheid van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers (1979) 96-109 (Houw 1)
“Samen delen als man en vrouw”, Rondom het woord. Theologische etherleergang 23 (1981) nr. 1, 55-60 (Z.In’tV)
“De broederschap in het heden” in: G.J. Hoenderdaal en P.M. Luca, Staat in de vrijheid: de geschiedenis van de remonstranten (1982) 143-176 (Hoen 19)
“Leven met en zonder God? Over secularisatie en vormingswerk” in:  Remonstrantse toetsen: ervaringen met de theologie 1934-1984 (1984) 123-130 (Remon 2)
“De waarde van feministische theologie voor vrijzinnigen” in: Bij ons niet nodig?: vrijzinnige stemmen over feministische theologie (1986) 23-27, Kort Bestek 26 (1986) (B.23)
“Feminisme en vrouwenkerk als vernieuwingsbeweging” (Z.Int) voordracht op de AV van Beraad Remonstrantse Broederschap 19 maart 1988
“Slechts vrienden?” in: “Mij langt na di”: gedachten over vriendschap (1992) 29-34, Vlugschrift 6 (B.44)
“De interviews nader bekenen” in: I. Ludikhuize e.a. ed., Vrouwen verhalen (1993) 44-54 (Ludi 1)
– “Sociale geschiedenis in een notendop” in Barchem Berichten 2006, nr. 3
“Van actie naar pas op de plaats: vrouwenbeweging in de kerk” in K.J. Holtzapffel en Th.M. van Leeuwen ed., Al doende geloven: over de kerkelijke betrokkenheid bij maatschappelijke vragen (2007) 46-49 (Holt 4)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-Kritische bespreking van J.K.S. Reid – The Biblical Doctrine of the Ministry (z.j.) doctoraalscriptie (N.In’tV)

Over A.A. In’t Veld:
-R.O. Solberg ed., Hoor onze stem!: christelijke vrouwen uit Europa vertellen hun verhaal (2004) 86-90 (Solb 1)

Ipenburg, A.N.

Boeken:
-“All Good Men”: the development of Lubwa Mission, Chinsali, Zambia 1905-1967 (1991) diss. (Ipen 1)

Artikelen:
“Een remonstrants predikant in de tropen”, VrijZicht (juli/augustus 1997) 25-26 (Z.Ipe)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-Publicaties dr. At Ipenburg, remonstrants predikant (2008) machineschrift (Z.Ipe)

Israel, Jonathan I.

Radical Enlightenment, Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750.
Oxford, University Press, 2001
810 p. lit. ill.
ISBN: 0198206089
(Isra 1)

Itterzon, G.P.

– Franciscus Gomarus.
‘s-Gravenhage, M. Nijhoff. 1930
467 p. lit. ill. (met portret, een facsimile en 57 onuitgegeven bijlagen.
(Itte 1)
– Johannes Bogerman.
Amsterdam, Ton Bolland, 1980
141 p.
(Itte 2)

 

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s