Bibliotheek Remonstrantica Auteurs V

W.H. Vaillant

Artikelen:
“Het meisje van 13-18 jaar” in: V.C.J.C., Kampleidersboek (1936) 73-88 (VCJC 6)

J.M.F.D. de Valk

Diversen:
-De toekomstmuziek in het Onze Vader (2007) doctoraalscriptie (N.Valk.1)
-Handreiking voor het bereiken en betrekken van belangstellenden voor remonstrantse en samenwerkingsgemeenten: een vervolg op “naar de markt, shoppen bij remonstranten” met o.a. de mogelijkheden van een vrijzinnige (2009) proponentscriptie (N.Valk.2)
– “Jakob: wie niet sterk is moet slim zijn. En vervolgens mens worden” in Mijn held en ik; autobiografisch Bijbellezen, onder red. van Bert Dicou en Koen Holtzappfel, blz. 26-41 (Mijn 1)

– Vele talen, in alles de liefde

Middelburg, Skandalon, 2022
160 p. lit. ill.
Bundeling van essays; tien theologen voeren een gesprek met een expert: Kim Magnee-de Berg, Alke Liebich, Joël Vlasblom, Jan Berkvens, Martijn Rozing, Koen Holtzapffel, Pieter Hartevelt, Yvonne Hiemstra, Antje van der Hoek en Alleke Wieringa. Redactie Joep de Valk.
(Vele 1)

J.G. van der Valk

Boeken:
-Niets kan ons scheiden . . . Vier godsdienstige toespraken (1945) (Valk 1)

Hans van der Valk

Diversen:
-Foto, The New York Times (( augustus 1993) (Z.Valk)
– “Aangepast aan de standaard. Een gesnoeide tetradrachme van Alexander de Grote”, opgenomen in De Beeldenaar. Tweemaandelijkse tijdschrift voor Numanismatiek en Penningkunst, nr. 6, dec. 2006.
ISSN: 0165-8654
(Beel 1)

Veelzijdige verstandhouding, Een; Religie en Verlichting in Nederland 1650-1850.

Nijmegen, Van Tilt, 2008
454 p. lit. ills.
Bundeling van artikelen onder redactie van E.v.d.Wall en L. Wessels met o.a. een artikel van S. Vuyk “Kritiek op de verlichting. Bezwaren van Isaac da Costa” 377-390.
ISBN: 9789077503737
(Veel 1)

C.W. van Veen-de Graeff

Artikelen:
“Goede Vrijdag en Pasen” in:  Christus in vrijheid: Remonstranten over Jezus (1992) 75-77; bundeling artikelen samen met J.F. Goud, M.D. Koster, E.P. Meijering, E.J. Kuiper, G.J. Hoenderdaal, A. de Jonge, J. van Goudoever, S. Bouman, W.F.H. Hensen, H.J. Heering, H.J. Siebrand, Th.M. van Leeuwen. (Chr 1)
“Dromen met de voeten op de grond” in: Een gedroomde toekomst: bijdragen voor de discussie over de toekomst van de remonstranten (1993) 37-40, Vlugschrift 7 (B.45)
“Moed om te zien” in: “Kiest dan heden . . .”: over engagement, spiritualiteit en reflectie (1994) 13-18, Vlugschrift 8 (B.46)

“Ingebed in vriendschap”
in: ‘Voorbeeldige vriendschap, vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur’
Groningen, STYX, 1993
17-26 lit.
Bundel aangeboden aan prof. E.J. Kuiper ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar van het Seminarium der Remonstranten.
ISBN: 9072371690
(Voor 3)

“Nooit heb ik iets met u” in: “Nooit heb ik niets met U”: gedachten over het gebed (1995) 5-9, Vlugschrift 10 (B.49)
“Persoonlijke schets van de jaren 1984-1991” in: Vrijheid en verdraagzaamheid: jubileumboekje, samengesteld t.g.v. het 100-jarig bestaan Remonstrantse Gemeente Dordrecht (1997) 33-49 (H.Dor.2)
“De bijbel, hoezo de bijbel”, in: De bijbel, hoezoo de bijbel? (1998) 36-39, Vlugschrift 15 (B.54)
“Een Vrijzinnige spiritualiteit” in: W.B. Drees e.a., Tijd nood/t: wijzer/s naar morgen (1998) 9-13 (Tijd 1)
“Hier loopt het ik en het wil God ontmoeten: over spiritualiteit” in: W.B. Drees ed., Een beetje geloven (1999) 57-72 (Geloven 1)
“Een waaier van visies” in: A. van der Hoek ed., Wederzijds: interreligieuze ontmoetingen: mogelijkheden en grenzen (2005) 43-46, Vlugschrift 19 (B.58)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

M. van Veen-Viëtor

Boeken:
-Het verbondsteken: een cultuursociologische studie over de besnijdenis in verschillende perioden van het jodendom (2000) proefschrift (Veen 3)

Artikelen:
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

A. van der Veen

Boeken:
-Professionaliteit en geloof: ‘Dat kunnen wij wel’: een onderzoek naar het leraarperspectief op godsdienstlessen in het rooms-katholiek basisonderwijs (2004) proefschrift (Veen 4)

Artikelen:
“Een vreemde eend in de bijt: onderzoek doen met een andere levensbeschouwing dan die van de onderzochten” in: Adri en Ellen Hijmans ed., Kwalitatief onderzoek en levensbeschouwing (1997) 52-65 (Z.VeeA) kopie
“Welke kousenvoeten: onmacht of eerbied?” in: Th.M. van Leeuwen ed, God op kousenvoeten: hoe valt er nog van God te spreken? (2005) 29-32 (LeeTh 8)

Velde, Koert van der

Religieuze belevenissen; gesprekken over het ervaren van God.
Amsterdam, Van Gennep, 2007
335 p.
Bundeling essays door een keur van scribenten met o.a. Johan Goud, Maria de Groot, Han Cuperus,
ISBN: 97890555158812
(Reli 2)

Vele talen, in alles de liefde.

Middelburg, Skandalon, 2022
160 p.
-Bundeling artikelen  over allerlei expressievormen, samengesteld en onder redactie van Joep de Valk met bijdragen van K. Magnee-de Berg, A. Liebich, J. Vlasblom, J. Berckvens, M. Rozing, K. Holtzapffel, P. Hartevelt, Y. Hiemstra, A. van der Hoek, A. Wieringa.
ISBN: 9789493220
(Vele 1)
-Vele talen, in alles de liefde.
Kringenboekje met vragen en beelden.
(Vele 2)

Velde, Anneke van der

Tussen Geest en maakbaarheid; vernieuwing bij de PKN en de Remonstranten.
Amsterdam, zv, 2021
31 p. lit. ill.
(N.Velde 1)

Venema-van Doorn, Margo

-“Uitzwaaien Margo”, fotoboekje afscheid Margo als bureaumedewerkster.
Den Haag, zomer 2021
(Vene 1)

Verbeelding van het denken, De; Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie.

Amsterdam, Contact, 1995 (6e druk)
400 p. lit., ill.
Bundeling essays onder redactie van J. Bor, E. Petersma en J. Kingma met o.a. een artikel van Dr. C. Anbeek,“Buddhism and Psychotherapy in the West: Nishitani and Dialectical Behavior Therapy”, Studies in Interreligieus Dialogue 9 (1999) 207-226
ISBN: 9025413986
(Verbe 1) [plank grote formaten]

Verdonk, dr. W.E.
Artikelen:

“Het boze en de zonde” in  ‘god, goed en kwaad’
‘s-Gravenhage, Boekencentrum, 1977 17-27 (God 4)
78-84 p. lit.
Feestbundel ter ere van de vijfenzestigste verjaardag van prof. dr. H.J. Heering
ISBN: 9023904273
(God 4)

Verlegen met het kwaad. Typisch vrijzinnig?

Utrecht, Remonstrantse Broederschap, 2003
48 p. ill., lit.
Bundeling van artikelen ter voorbereiding op de Algemene Vergadering van Beraad van de Remonstrantse Broederschap op 20 maart 2004. Scribenten: G. Hoogers, F. de Lange, T. van der Hoeven, H.J. Adriaanse, H.J. Heering, J. Goud + artikelen overgenomen van D. Sölle/F. Steffensky, W.R. van der Zee.
(Verl 1)

Verleiding van het vreemde; Katholieke eigenzinnigheid in de twintigste eeuw, De

Hilversum, Stichting Echo | Uitg. Verloren, 2012
203 p. lit.
Bundeling van artikelen (red. De Raat, Ackermans, P. Nissen) met bijdragen van o.a. P. Nissen. G. Ackermans. A. v.d. Sande, R, Kranenborg, J. de Raat en J. Vernooij)
ISBN: 9065507302
Verl 2)

Vernuft ontzondigt. C.D. Busken Huet.

Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1956
192 p.
Kriteken op zijn tijdgenoten, gekozen en ingeleid door Garmt Stuiveling met o.a. essay over De Génestet
(Vern 1)

H. Verwey-Jonker

Boeken:
-De Vrouw en het Nationaalsocialisme: brochure uitgegeven door het comité van waakzaamheid van antinationaalsocialistische intellectuelen (1937) (Verw 2)
-Emancipatiebewegingen in Nederland (1983) (Verw 3)
-Er moet een vrouw in: herinneringen in een kentering van de tijd (1988) autobiografie (Verw 1)

Over H. Verwey-Jonker
-M. van der Steen, Drift en koers: de levens van Hilda Verwey-Jonker (1908-2004) (2011) hierin hoodstuk “Van kameraad tot Broederschap” 293-300 (Z.Verwey)

Verzoening of koninkrijk; over de prioriteit in de verkondiging.

Nijkerk, Callenbach, 1998
253 p.
Bundeling artikelen  van K.A. Deurloo, L.J. van den Brom, A. Noordegraaf e.a. met o.a. een artikel van Th.M. van Leeuwen (De oudste rechten?), 192-204
ISBN: 902660918
(Verz 1)

Vier eeuwen domineesland

Zoetermeer, Meinema, 1997
120 p. lit. ill.
Bundeling van artikelen onder redactie N.H. Koers met aandacht voor de Remonstrantse predikanten A. des Amorie van der Hoeven (32), J.A. Beyerman (72) en W.S. Wiardi Beckman (108).
ISBN: 9021136775
(Vier 1)

Nelleke Viëtor (P.C. Wentges-Viëtor)

Boeken:
-De schim van Daniël (2006) (Viët 1)
-Een nieuw huis (2008) (Viët 2)
-Kwaad (2009) roman (Viët 3)
-God aan: vrijzinnig dagboek (2010) ed. met T.R. Barnard (Barn 5)
-De val (2010) (Viët 4)
-Het kerstverhaal (2014) (Viët 5)
– Het kerstverthaal, Utrecht, Remonstranten, 2020. 59 p. ill. 10 verhalen,
ISBN: 9789082944556 (Viët 6).
– Het kerstverhaal z.j. Utrecht, Remonstranten, 50 p., ill., 10 verhalen,
ISBN: 9789492475855 (Viët 7)

Artikelen:
“De Brug zien”, NRC (9 januari 1981) (Z.Viët)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Vijf artikelen van de Remonstranten. 400 jaar vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede & vriendschap

Utrecht, Remonstranten, 2019
De vijf V’s,  manifest met 5 artikelen geïnspireerd door de kritische geest van Arminius met bijdragen van S. Coenradie, A. van der Woude, K. Holtzapffel, Tj. Barnard en J. Röselaers
ISBN: 9789082944532
(Vijf 1)

Vis, Corrie

Diversen: 
“Meisje wat ben je mooi. Over schoonheid en heelheid in het Hooglied” in: ‘Mijn  held en ik; autobiografisch bijbellezen’, red. B. Dicou en K. Holtzapffel, 74-87 (Mijn 1)

Visioenen aangaande het einde; Apocalyptische geschriften en bewegingen door de eeuwen heen.

Zoetermeer, Meinema, 1998
288 p. lit.
Bundeling artikelen onder redactie van J.W. van Henten en Osger Mellink mert o.a. een bijdrage van J. Tromp “Daniël en Henoch: De oudste bewaarde voorbeelden van apocalytische geschriften”.
ISBN: 9021137232
(Visi 1)

Vlasblom, Joël

 • De theologie van H.J. Heering als levensbeschouwelijke reflectie voor het herstelgericht justitiepastoraat.
  Amsterdam, Remonstrantse Seminarium, 2019
  85 p. ill. lit.
  (N. Vlas 1)
 • “Liefde in de gevangenis”, in: Vele talen, in alles de liefdeMiddelburg, Skandalon, 2022
  160 p. lit. ill.
  Bundeling van essays (redactie Joep de Valk); tien theologen voeren een gesprek met een expert: Kim Magnee-de Berg, Alke Liebich, Joël Vlasblom & Harry Brandsma, Jan Berkvens, Martijn Rozing, Koen Holtzapffel, Pieter Hartevelt, Yvonne Hiemstra, Antje van der Hoek en Alleke Wieringa.
  (Vele 1)

J. van Vloten

-Paschier de Fijne naar zijn leven en schriften (1853) (Vlot 1)

J.J. van Vollenhoven

Boeken:
-Christelijke Toespraak bij het Openbaar Verslag van het Nederlandsch Bijbelgenootschap (1842) (Voll 3)
-De Intrede in Jeruzalem: godsdienstig zangstuk (1844) (Voll 4)

Over J.J. van Vollenhoven:
-P.M. Luca, “Vollenhoven, Jan Jacob van”, BLGNP dl 1 (Kampen 1978) 406–407 (X.5)

Voltelen, N.H.

“Verkondiging en communicatie”,
in: In het spoor van Arminius
Nieuwkoop, uitg. Heuff, 1975
203-210 P.
Schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden aangeboden aan prof. dr. G.J. Hoenderdaal ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag.
(In 4)

Voorrang aan de toekomst; een keuzen uit het werk van dr. J.M. de Jong, in leven rector van het Theologisch Seminarium der Nederlandse Hervormde Kerk te Driebergen.

Nijkerk, Callenbach, 1969
240 p.
Biografische schets en artikelen van J.M. de Jong, samenstelling en redactie: H. Berkhof, H.J. Heering en Kr. Strijd.
(Voor 2)

Vorstius, Konrad (1569-1622)

Boeken:
-*Oratie tot verantwoordinghe ghedaen in de volle vergaderinghe der Edele seer Vermoghende Heeren, mijn Heeren de Staten van Hollandt ende West-Frieslande, in ’s Graven-Hage den 22e Marty 1612 (‘s-Gravenhage 1612) (L.Vor.1 )

Over C. Vorstius:
-A. de Groot, “Wie leert ons theologiseren?: overpeinzingen bij het graf van Vorstius in Friedrichstadt aan de Eider” in: M. de Baar en M. van Dijk ed., Herinneringen en identiteit in het vrijzinnig protestantisme (Hilversum 2009) 111-121 (Baar 1)
-Aart de Groot, “Overpeinzingen bij het graf van Vorstius in Friedrichstadt aan de Eider” in: M. de Baar en M. van Dijk ed., Herinneringen en identiteit in het vrijzinnig protestantisme (Hilversum 2009) 111-121 (Baar 1)

Vos, dr. H.M.

Artikelen:

 • ‘Sensitiviteit en normativiteit in de ethiek van Heering’ in: ‘god, goed en kwaad’
  ‘s-Gravenhage, Boekencentrum, 1977
  95-108 lit.
  Feestbundel ter ere van de vijfenzeventigse verjaardag van prof. dr. H.J. Heering
  ISBN: 9023904273
  (God 4)

C.M. Vos-Wiegand

Artikelen:
“Ruth” in: N. Heizenberg ed., 13 persoonlijke ontmoetingen (1985) 10-11 (Heiz 1)
“Jeugd en kerk” in: “Op de uitkijk”: meedenken met prof. dr. G.J. Hoenderdaal (1990) 11-13, Vlugschrift 4 (B.42)
“Hoorneboegweekend, herinneringen van een seminarist” in: A.G. Ochtman-de Boer ed., Hoorneboekje: herinneringen uit zestig jaar Hoorneboeg (2008) 19-20 (H.Hoor.4)
– De stem van de engel. in: Spelen met grenzen. Over contrastervaringen. Utrecht, KokBoekencentrum, 2018. 159 p. lit. Bundeling met artikelen onder redactie van S. Coenradie & K. Holtzapffel. ISBN: 9789021170657 (Spelen 1)

Diversen:
“Interview met ds C.M. Vos-Wiegand in Kredo”, Kredo (april 1995) 8 (Z.Vos)
-Wammes Bos, “De predikant”, VB-Magazine (januari/februari 1996) (Z.Vos)
-Preken gehouden op 31 december 1999 en 8 mei 2005 (Z.Vos)

Vos, Marjoleine de

‘Geloven in poëzie’ in “Een weg van vrijheid; reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis”.
Zoetermeer, Meinema, 2006
ISBN: 9789021141181
(Weg 4)

G.J. Vossius

Over G.J. Vossius:
-C.S.M. Rademaker, Life and work of Gerardus Joannes Vossius (1577-1649) (1981) (Rade 1)
-S.B.J. Zilverberg, “Vossius, Gerardus Joannes”, BLGNP dl 1 (1978) 414-416 (X.5)

Vragen naar zin; beschouwingen over zingevingsproblematiek.

Baarn, Ambo, 1992
240 p. lit.
Bundeling van artikelen onder redactie G.A. van der Wal en F.C.L.M. Jacobs met een bijdrage van H.J. Adriaanse “Het lichtend wereldbouwwerk” 158-185.
ISBN: 9026311176
(Vrag 1)

Vreemdeling en de Bijbel, De

Amsterdam, Amsterdam University Press, 2007
128 p. lit.
Bundeling van artikelen onder redactie van Sijbold Noorda met o.a. een bijdrage M. van Leeuwen ‘Een vreemdeling ben ik, bij u te gast…’ , 30-37.
ISBN: 9789053564578
(Vreem 1)

D.G. van Vreumingen

Boeken:
-Help ons ongeloof (1971) (Vreu 1)

Artikelen:
“Enige exegetische problemen in verband met de verzoening in het N.T.”, Theologie en Practijk 20 (1960) 41-55 (Z.Vreu)
“Uitverkiezing, verwerping en voorbeschikking inde Bijbel” in Orientatiereeks II (1962) (B.35)
“De gemeente in de jaren 1953-1978” in Arminianen in Groningerland (1978)pp.23-44 (H.Gro.2)

Vriendjes; dierenverhalen voor Laurens en Marloes.

Den Haag, eigen beheer Hoogendijk-Floor, 2002
26 p.
(Vriend M21))

G.A. de Vries

Boeken:
-Wat ik U nog zeggen wil: gebeden voor kinderen (2005) met anderen (VriG 1)
-Kerken in Vathorst: verslag van een participerend onderzoek vanuit de Remonstrantse Broederschap in de Amersfoortse Vinexwijk Vathorst 1 oktober 2003-1 oktober 2005 (2006) (VriG 2)
-Wijsheid voor alle tijden n.a.v. het bijbelboek Spreuken (2006) NCRV-Woord op Zondag (VriG 5)
-Meer dan voldoende te eten en een vrolijk hart: Aat van Rhijn, dominee en therapeut in het spoor van Nagy en Levinas (2010) (VriG 3)
-Kunnen we het over God hebben?: remonstranten over hun verborgen geloof (2013) AdRem special (VriG 4)

Artikelen:

“Een moelijk, veel zijdig, prachtig vak”, “Kijk eens naar de nijlpaard, hoe machtig!” en “Judith, een gezegende vrouw” in: R. van Dijk e.a. De preek van het jaar (2000) 21-23, 43-47 en 79-87 (Preek 2)

“De eerste keer” in: Bekroonde gedichten: vijf jaar dichtwedstrijd Bibliotheek Almelo (2001) 6-7 (Bekr 1)

-Preek, gehouden 28 september 2003 te Den Haag (Z.VriG)
– “Pastoral care in the footsteps of Ivan Boszormeyi-Nagy” in:Report of the meeting of ministers and scholars of the Transylvanian Unitarian Church in Romania and of the Remonstrant Brotherhood in The Netherlands, 18-25 april 2005 (2005) machineschrift [Report 1]
“Goddelijk geduld” in: ‘Een weg van vrijheid; reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis (2006, red. M. Bosman, J. Goud en M. van Leeuwen) 74-79 (Weg 4)
“Aan de slag: de geloofsbelijdenis en de toekomst van onze gemeente” en “Bijlage” in: T.M. Jonquière en K.J. Holtzapffel ed., Toekomst van de kerk – kerk van de toekomst: werkschrift voor de AV van Beraad 2008 (2007) 21-22 en 58-61 (Jonq 2)
“Aanbevelingen vanuit ervaringen in een Vinex-wijk” in: T.M. Jonquière en K.J. Holtzapffel ed., Toekomst van de kerk – kerk van de toekomst: werkschrift voor de AV van Beraad 2008 (2007) 42-45 (Jonq 2)
“Kom mee naar buiten allemaal . . .: gaan natuur en liturgie samen?” in:  Zolang er mensen zijn op aarde: reflecties op de relatie tussen natuur en geloof; red. M. Slootmans en A.v.d. Hoek (2009) 79-84 (Zolang 1)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Diversen:
-Profetie en Democratie: een groot dilemma voor een post-moderne gelovige (1994) scriptie (N. Vrie.3)

M.F. de Vries

Boeken:
-Kerkhistorische Studiën: feestbundel uitgegeven t.g.v. het 85-jarig bestaan van het Kerkhistorisch Gezelschap S.S.S. (Leiden 1987) ed. met anderen (vdMeij 1)
-Wij waren er eerder dan gij: de historische legitimatie van de Remonstranten, zoals door Johannes Uytenbogaert gegeven in zijn Kerckelicke Historie (1988) doctoraalscriptie (N.Vrie.1)

Artikelen:
“Hiermede, mon cousyn, seg ick à dieu”
in: ‘Voorbeeldige vriendschap, vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur”
Groningen, STYX, 1993
27-36 p. lit.
Bundel aangeboden aan prof. dr. E.J. Kuiper ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar van het Remonstrants Seminarium ter Remonstranten, 1 januari 1993
ISBN: 9072371690
(Voor 3)

“Geworteld in het evangelie van Jezus Christus” in: Beginsel-vast: over de beginselverklaring van de remonstranten (1997) 29-36, Vlugschrift 13 (B.52)
“Vierenveertig handtekeningen” in: De Remonstrantie 400 jaar: ontstaan, historie, actualiteit (2010) red. Holtzapffel en M. van Leeuwen 35-51 (Remon 6)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
“Willemien Suze Wiardi Beckman (1906-1988): zoeken naar een eigen plaats” in: M. de Baar e.a. ed., Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011 (2011) 121-128 (Baar 2)
“De schepping: sleutel tot verstaan van de bijbelverhalen” in:  Geloven, zo kan het ook: vrijzinnige visies op theologische thema’s (2011) 19-25, E.J. Tillema en W. Houweling ed, (Geloven 1)
“Johannes Wtenbogaert (1557-1644)” in ‘Tolerantie in Turbulente tijden’, red. E. Cossee, J. Röselaers en M. de Vries. (Tol 1)
“Jezus in liefde, en tot volgende week”; interview, samen met J. Röselaers, met Mpho Tutu, in ‘Tolerantie in turbulente tijden’, red. E. Cossee, J. Röselaers en M. de Vries, 185-191 (Tol. 1)

Over M.F. de Vries:
-Hein Heuff, “Rayon-vertegenwoordigster”, adRem 7 (juni 1996) 14

W.M. de Vries
Artikelen:
“Toen wij nog kinderen waren” in: G. van Rossem ed., In ’s levens opgang: een boek voor jongelieden (1891) 1-14 (Ross 1)

Vries van Heijst, B.G. de

Boeken:
-Sjoelammit: ’t Lied der Liederen, Liefdes Lof (1884) (Heij 1)
Diversen:
-J.v.R., Open brief aan den remonstr. gereformeerden? predikant Van Heijst of de Moderne Démonie van dien prediker en zijne broeders een weinigske toegelicht (1865) (Z.Heijs)
Over B.G.de Vries van Heijst:
-C.P. Tiele, “B.G. de Vries van Heijst, in memoriam”, URB 6 (1894/95) 1 e.v.

Vries-Douma, N. de en D. Jansen

Een revolutionaire kerk. Een geschiedenis van de Verenigde Christelijke (Do-Re) te Dokkum in schetsen en portretten (1798-2000).
Dokkum, Stichting Historia Doccumensis, 2018
184 p.
ISBN: 9789081177191
(JansD 1); 2 exemplaren

Vrijburg:

Een oase in de woestijn; bundel ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Nieuwe Rem te Amsterdam. Sinds 1998 bekend als Vrijburg.

Hilversum, Verloren, 2023
128 p. ill.
bundel onder redactie van: Gigi Calkoen, Mariette Hamaker, Joost Röselaers, Jan de Vries
ISBN: 9789464550740
(H.26)

Vrijdenkers in beeld.

Hilversum, IKON, z.j.

DVD met opnamen van het IKON programma Het vermoeden, waarin Annemiek Schrijvers gasten uit religieuze tradities ontmoet, i.c. Tom Mikkers (secretaris van de Remonstrantse Broederschap), Christiane Berkvens (bijzonder hoogleraar Europese cultuur en Remonstrants predikant. Zij bezoekt de manifestatie ‘Allerzielen Alom’ op begraafplaats Zorgvlied te Amsterdam en geeft een nieuwe blik op herdenkingsrituelen en Annechien Ochtman (remonstrants predikant, aandacht voor echtscheidingsrituelen)
[Vrij 2)

Vrije Vogels. De geschiedenis van de vrijzinnige protestanten in Vlaardingen.

Vlaardingen. Elmar, 1983
191 p. ill.
Gedenkboek 75 jaar Remonstranten/Vrijzinnigen in Vlaardingen door Jaap Roest.(Vrije 2)

Vrije Woord; religie en politiek in domineesland, Het

Zoetermeer, Meinema, 2012
191 p. ill.
Bundeling van artikelen onder redactie van F. van Dijk en J. Röselaers
ISBN: 9789021143019
(Vrije 1)

Vrijheid; horizon der geschiedenis

Nijkerk, Callenbach, 1966
234 p. lit.
Bundeling van opstellen onder redactie van J.W. Nauta en J. Sperna Weiland met o,a. een bijdrage van L.J. van Holk “Wat kan de rooms-katholieke kerk doen met de vrijheid?”, 136-150
(Vrijh 1)

Vrijzinnig alternatief beproefd. Meedenken met Wibren van der Burg.

Utrecht, Remonstrantse Broederschap, 2006
40 p.
Essays n.a.v. “Over religie, moraal en politiek. Een vrijzinnig alternatief” door Wibren van der Burg. scribenten: o.a. J. Goud, M. van Leeuwen, J.P. Heering, A. van der Hoek, M. Bosman-Huizinga, E. Cossee, J. Röselaers, Chr. Berkvens-Stevelinck
(Vrij 1)

Vrijzinnig Verleden

Z.p., Bureau Deus, 2017
223 p. ill.
Bundeling artikelen onder redactie van Erik Jan Tillema. Auteurs: T.E. Krijger, F. Pitstra, K. Douwes, E.J. Tillema, E. Cossee, M. Fernhout, D. Jansen, G. van Klinken, P. Korver, E. Goettsch, D. Peters.
(Vrij 2)

Vrijzinnige web; verkenningen naar vrijzinnig-protestantse netwerken (1850-1914), Het

Zoetermeer, Meinema, 2014
197 p. lit. ill.
Bundeling van artikelen onder redactie van Niels van Driel en Annemarie Houkes met bijdragen van o.a. E. Cossee
ISBN: 978902114376
(Vrij 3)

Vrouwen voor het voetlicht; zusters, martelaressen, poetsenengelen & dominees.

Zwolle/Utrecht, Books/Museum Catharijneconvent, 2012
143 p. ill.
Bundeling van artikelen onder redactie van I. Schriemer met een artikel over W. Hudig-Semeijns de Vries van Doesburgh, 124 en A. Lenselink, 137.
(Vrouw 1)

W.K. van Vugt

Boeken:
-Sociologisch Rapport Remonstrantse Broederschap (ca. 1972) (Vugt 1)

Over W.K. Vugt:
-A.M. van Peski, “De F.A.Z. is er!”, RW (7 februari 1973) 4-5 (Z.Koni)

S. Vuyk

Boeken:
-Stenen op heilige stapels: verspreid werk verzameld (1985) (Vuyk 1)
-De verdraagzame gemeente van vrije christenen: remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek, 1780-1800 (1995) proefschrift (Vuyk 2)
-Uitdovende Verlichting: remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860 (1998) (Vuyk 3)
-Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften van de verlichting 1720-1820 (2000) (Vuyk 4)
-De dronken Arminiaanse dominee: over de schaduwzijde der verlichte Remonstranten (2002) (Vuyk 5)
-Jacob Kantelaar: veelzijdig verlicht verliezer 1759-1821 (2005) (Vuyk 6)
-P. Visser ed., Ik heb een groote deel mijner Aardsche bestemming bereikt: de brieven van student Marten Martens (1794-17980 en zijn leven als doopsgezind predikant, schoolopziener, vertaler en dichter in Friesland (1798-1852), ingeleid en van aantekeningen voorzien door S.P. Martenes en S. Vuyk (2005) (Viss 1)
-Op de wip: een brief aan mijn kleinkinderen (2007) (Vuyk 19)
-Aan de oevers van de Rijn: drie brieven aan mijn kleinkinderen (Deventer 2007) 118 p. (Vuyk 10)
-Uit de letterlievende fuik (Deventer 2008) (Vuyk 11)
-De teloorgang van de eerste Remonstrantse Gemeente van Vlaardingen (1632-1806) overdruk uit Historisch Jaarboek Vlaardingen 2009 (Vuyk 12)
-Pleidooien voor verdraagzaamheid: Boudewijn van Rees en Cornelius Rogge over de vrijheid van godsdienst (1789) (2010) (Vuyk 15)
-Uit de letterlievende fuik (2011) (Vuyk 16)
-Uit de letterlievende fuik: een herinnering aan Herman en het levensverhaal van John Edward (2011) (Vuyk 17)
-Het einde der remonstranten: Arminius als mythe. Vrijheid en verdraagzaamheid bij de remonstranten als probleem (2012) (Vuyk 18)
-Uit de letterlievende fuik: de erfenis (2012) (Vuyk 19)
-Jan Konijnenburg: een visioen van vrijheid. Mémoire sur la liberté des cultes (1827). Proeve eener Verhandeling over den slaavenhandel (1790) (2013) vertaling uit het Frans, inleiding en commentaar (Vuyk 20)
-Uit de letterlievende fuik: Metabletica-van den Berg, Joop, Albert Schweizer und die Spätaufklärung (Jan Konijnenburg) (2013) (Vuyk 21)
-Uit de letterlievende fuik: Wat wil je worden, Georg Forster in Amsterdam (2014) (Vuyk 22)
-Uit de letterlievende fuik: Requiem voor Mabulah (2014) (Vuyk 23)
-De Arminiaanse Vredeskerk: redevoeringen van Jacobus Arminius (1606) en Simon Episcopius (1618) over de onderlinge verdraagzaamheid der christenen (2015) (Vuyk 24)
– Uit de letterlievende fuik: [Dit is het verschil…], Deventer, [dec. 2015] 16 p. ill., lit. (Vuyk 26)
– De Nieuwe Letterlievende Fuik: [Mijn gang door het ouderwetse gymnasium], Deventer, zj., 40 p. ill. [2 exempl.] (Vuyk 27)
– De geboorte van de verlichte predikant. Cultuuroverdracht en preken van remonstranten 1700-1800. Amsterdam, 2018, 152 p. ill. ISBN: 9789067077163 (Vuyk 28)
– De Nieuwe Letterkundige Fuik. Deventer, eigen beheer, 2019, 36 p. ill. (Vuyk 29)
– De Nieuwe Letterlievende Fuik. Deventer, eigen beheer, 2020, 19 p. ill. lit. (Vuyk 30)
– De Nieuwe Letterlievende Fuik, Deventer, eigen beheer, 2021, 38p, ill. lit. (Vuyk 31
– De Nieuwe Letterlievende Fuik, Deventer, eigen beheer, 2022, 37p. ill. lit. (Vuyk 32)
– De Nieuwe Letterlievende Fuik, Deventer, eigen beheer, 2023, 21p. lit. ill. (Vuyk 33)
– De Nieuwe Letterlievende Fuik, Deventer, eigen beheer, 2023, 21p. lit. ill. (Vuyk 34)

Artikelen:
“Het theologisch uitgangspunt van Jacobus Arminius” in: “In open veld”, theologische bijdragen opgedragen aan G.J. Sirks (1962) 51-57 (In 2)
“Oecumenisch op weg?” in: E.B.A. Poortman en J.C.M. van der Sluys ed., Gemeente onderweg (1963) 111-117 (Poor 12)
“Een levende speltraditie” in: J.C.M. van der Sluys en W.N. Besemer-Swierstra ed., Levende traditie: een hedendaagse godsdientige oriëntatie (1965) 161-178 (Leven 3)
“Socrates is mijn vriend” in: Levensverbintenissen (1987) 27-39, Kort Bestek 27 (B.24)
“Centrum voor vrijzinnige godsdienst en tolerantie” en “Samen links rijden” in: Een gedroomde toekomst: bijdragen voor de discussie over de toekomst van de remonstranten (1993) 19-21 en 41-43, Vlugschrift 7 (B.45)

“Warme vriendschap, Elisabeth Bekker en Agatha Deken”
in: ‘Voorbeeldige vriendschap, vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur’
Groningen, STYX, 1993
67-74 p. lit.
Bundel aangeboden aan prof. E.J. Kuiper ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar van het Seminarium der Remonstranten, 1 januari 1993
ISBN: 9072371690
(Voor 3)

“Bericht über Hugo Grotius” in: G. Edel ed., Weltkultur: Auf den Wege zur Weltgesellschaft: Freundesgaben zum 30-jährigen Bestehen der Akademie für Weltkultur (Mainz 1997) 153-169 (Edel 1)
“De brief van 1796 en de uitdovende Verlichting” in: Remonstranten en de Verlichting (1998) 25-38, Vlugschrift 14 (B.53)
“Fortmeijer, Jan Hendrik”, “Hesselink,Gerrit”, “Kantelaar, Jacobus”, “Koopman, Rinse Klaasses”, “Molenaar, Isaac”, “Swart, Nicolaus” en “Westerbaen, Kornelis” in: BLGNP dl 5 (Kampen 2001) 183, 238–240, 300–302, 315–316, 376–377, 494–496 en 559-561 (X.5).
“De wending naar de toekomst: over de remonstranten en hun begrip van toekomst in de 18e eeuw” in: “Toekomstverwachting bij de Remonstranten door de eeuwen heen” (2002) 15-28, Red.: E.H. Cossee en H.D. Tjalsma (Toe 1)
“De opleiding tot predikant aan het seminarium der remonstranten in de eeuw van de Verlichting” in: P.J. Knegtmans en P. van Rooden ed., Theologen in ondertal: godgeleerdheid, godsdienstwetenschap, het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam (2003) 57-82 (Theo 7)
“Over religie en literatuur”, Spiegel der letteren 46 (2004) nr. 3-4, 315-325 (Vuyk 8)
“Dumbar gevangen! De internering van Gerhard Dunbar uit Deventer in 1798 op slot Honselaarsdijk”, Overijsselse Historische Bijdragen (120e stuk, 2005) 129-160 (Vuyk 7)
“Een opmerkelijk opstel van Rhijnvis Feith over de vaderlandse identiteit”, Overijsselse Historische Bijdragen (2006) 87-107 (Vuyk 9)
“Van Sas van slag over de Nederlandse maagd” in: J.W. Douwes e.a. ed., De perken binnenstebuiten – Van marge naar midden: bundel ter viering van het 33e lustrum Collegium Theologicum c.s. Quisque Suis Veribus (2006) 16-23 (Douw 1)
“Schotsman, Nicolaas” en “Stuart, Arnoldus Abraham” in: BLGNP dl 6 (Kampen 2006) 282-283 en 304-305 (X.5)
“Pleidooien voor de scheiding van kerk en staat: Teylers Godgeleerd Genootschap en de prijsvraag van 1795” en “Kritiek op de verlichting: bezwaren van Isaac da Costa” in: Ernestine van der Wall en Leo Wessels ed., Een veelzijdige verstandhouding: religie en verlichting in Nederland 1650-1850 (Nijmegen 2007) 348-357, 439 en 377-389, 440-441 (Wall 2)
“De politicus en dichter dr. Gerhard David Jordens (1734-1803)” in: Deventer Jaarboek 2007 (2007) 36-53 (Vuyk 14)
“De republikein van Jan Konijnenburg (februari 1795-augustus 1797)” in: P. van Wissing ed., Stookschriften: pers en politiek tussen 1780 en 1800 (2008) 217-229, 238-239 (Wiss 1)
“De teloorgang van de eerste Remonstrantse Gemeente van Vlaardingen (1632-1806): de patriot Cornelis Rogge preekt voor de laatste Arminianen aan de Kuiperstraat (1785), Historisch Jaarboek Vlaardingen 2009 (Vuyk 12)
“Herinneringen aan de letterkundige Tony de Ridder”, Arnhem de Genoegelijkste 29 (juni 2009) nr. 2, 83-87 (Vuyk 13) en in Schoutambt en Heerlijkheid 25 (agustus 2011) nr. 3, 19-26 (Vuyk 13)
“George Forster in Amsterdam (April 1790)” in: G. Forster, Het vuur nog geenszins gedoofd: een reis door de Lage Landen in 1790 (2010) 206-218 en 238-240 (Fors 1)
“Een bijzonder optreden in het Oosterbeekse café Concordia”, Schoutambt en heerlijkheid: Stichting Heemkunde Renkum en Stichting Museum Veluwezoom 26 (februari 2012) 12-21 (Schout 1)

Diversen:
“Toespraak” in: Korte kerkdienst van de V.C.S.B. Lustrum-Conferentie (18 december 1955) VPRO radiouitzending (V.C.S.B. 6)
-Taco van der Mark, “Schelmenstreken van remonstrantse predikanten”, Haagsche Courant (26 maart 2002 (Z.Vuyk)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  Y  Z  – Thema’s