Bibliotheca Remonstrantica Hagana Auteurs/Titels P

Paardekooper, J.G.

Boeken:

Artikelen:
“Gestalte en dynamiek van het geloven” in: E.B.A. Poortman en J.C.M. van der Sluys ed., Gemeente onderweg (1963) 91-99 (Poor 12)
“Snippers” in: Levensverbintenissen (1987) 11-15, Kort Bestek 27 (B.24)
“Relaties en Remonstrantse Broederschap” in: ‘De woestijn zal bloeien als een roos’ (1988) 60-70, onder redactie van J. van Kampen, M Mulder en H. Paardekopper, uitgave  van de Raad van Kerken te Amsterdam over Homoexualiteit in de kerk (Woest 1)

Diversen:
-Luther en Erasmus over de Vrije Wil en de Genade (1960) scriptie (N.Paar.1)
– Woord vooraf in “In open veld: theologische bijdragen opgedragen aan G.J. Sirks ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag (1962) met bibliografie en foto”, 5-6 (In 2)

Over J.G. Paardekooper:
-Puzzelstukjes. Vrienden- en vriendinnenboek voor Hans Paardekooper (1994) Red.Elze Jan Kuiper en Peter Kattenberg (Kuip 5)
-Bericht van overlijden, brief 11 november 1996 ondertekend door M. Bosman-Huizinga (Z.Paar)
-Johan Blaauw, “Hans Paardekooper, zwerver en zoeker”, adRem (december 1996) 14 (Z.Paar)

Palmboom, F.

Artikelen:
“Dordrecht en de Remonstrantse Gemeente” in: E.H. Cossee e.a., Eenheid in het nodige, 1897-1977 (1977) 23-26 (Coss 2)

Over F. Palmboom:
“In memoriam ds. F. Palmboom”, adRem (juni 1993) (Z.Palm)

Paddenburgh, G.C. van

Over G.G. van Paddenburgh:
-S. Vuyk, “De teloorgang van Gerrit Gijsbert Paddenburgh” in: S. Vuyk, Uitdovende Verlichting: remonstranten als deftige vaderlanders 1800-1860 (1998) 153-170 (Vuyk 3)

Pander, Gaila G.

Een zuivere toon; de beeldtaal van Nietsches Also sprach Zarathustra
Almere, Parthenon, 2020
575 p. lit. ill.
ISBN: 9789079578
(Pand 1)

Panne, E. van der

Meer stemmen, meer nuances; bijbellezen in gespreksgroepen in de remonstrantse context. Proponentsscriptie 2022 (N. Panne 1)

Part en Deel; Kerk-zijn in de samenleving.

Driebergen, St. Kerk en Wereld, 1993
78 p.
Opstellen voor Jan van Veen van K. Blei, W.v.d. Zee, IJ. Verweij, B. Hoedemaker, L. Hogebrink, H. Koetsier, A.v.d. Heuvel. J. Niessen, M. Lenders, H. de Lange.
ISBN: 9074003044
(Part 1)

Pastoraat in cultuurfilosofisch perspectief.

Zoetermeer, Meinema, 2001
110 p.
Bundeling artikelen onder redactie van M. den Dulk en H. Zock met bijdragen van o.a. J. Goud (“Geestelijke begeleiding: de pastor als bondgenoot en leraar”)
ISBN: 90 21138336
(Past 1)

Persoonlijke ontmoetingen, 13

Kampen, Kok, 1985
51 p. ill.
Bundelingen van ‘overdenkingen’ (NCRV) met o.a een bijdrage van C.M. Vos-Wiegand “Ruth”
ISBN: 9024240425
(Pers 1)

Peski, A.M. van

Boeken:
-The outreach of diakonia: a study of Christian Service, with special reference to its international aspects (1968) proefschrift (Pesk 1)
-Oecumene en Remonstrantse Broederschap: het wederzijds appèl (1961) Oriëntatie nieuwe reeks II (Pesk 2)
-“De actuele zendingsverantwoordelijkheid van de Broederschap” in: Kort bestek 2 (1963) (Pesk 3)
-Hendrik de Man (1969) Pesk 4

Artikelen:
“Communistische opvoeding en gedachtenvorming bij de jeugd in de D.D.R.” (met T.van Peski-Tinbergen), Wending 13 (1958) 149-174 (Z.Pesk)
“De Remonstranten – een deftige kerk?”, Vrije Geluiden 30 (23 juli 1960) nr. 30, 5 (Vrij 1)
“Vrijheid en verantwoordelijkheid” in: W. Banning e.a., Sociale stroomversnellingen in Nederland (1963) 19-38 (Sociaal 1)
-Bijdrage in: De Remonstrantse Broederschap 1964 (G. c8)
`”De F.A.Z. is er!”, RW (7 februari 1973) (Z.Koni)
“Bezig naar buiten” in: Hoe gaat het verder met de kerk? (1973) 47-55, Kort Bestek 18 (B.15)

“De Remonstranten en de oecumene”
in: In het spoor van Arminius
Nieuwkoop, uitg. Heuff, 1975
211-221 P, lit.
Schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden aangeboden aan prof. dr. G.J. Hoenderdaal ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag.
(In 4)

“Wereld en diakonaat” en “Wat bedoelen we met zending?” in: “Wie veel gegeven is . . . : ontwikkelingen in de wereldwijde verantwoordelijkheid van de kerk” (mei 1975) 8-12 en 17-19, Kort Bestek19 (B.16)
“Sozialethische Urteilsfindung an einem geschichtsträchtigen Scheidewege: die Heppenheimer Debatte 1928 über die “Begründung des Sozialismus”, Zeitschrift für Evangelische Ethik 24 (1980) 182-191 (Z.Pesk)
“Waarom Grotius als oecumenisch theoloog mislukken moest”, Nederlands Theologisch Tijdschrift 38 (1984) 290-297 (Z.Pesk) kopie
-Bijdragen aan Phoenix Bijbels (S.Pho)

Peters, D.C.

Boeken:
-In de branding: 75 jaar vrijpostige theologie: werkgroep Moderne Theologie 1934-2009 (2010) ed. met Maja Nieuwenhuis (Nieu 6)

Artikelen:
“Werkgroep voor Moderne Theologie” in: Maja Nieuwenhuis en Dick Peters ed., In de branding: 75 jaar vrijpostige theologie: werkgroep Moderne Theologie 1934-2009 (2010) 11-23 (Nieu 6)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)

Peursen, C.A.

 • “Twee critische vragen”,
  in: In het spoor van Arminius
  Nieuwkoop, uitg. Heuff, 1975
  223-226 P, lit.
  Schetsen en studies over de Remonstranten in verleden en heden aangeboden aan prof. dr. G.J. Hoenderdaal ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag.
  (In 4)
 • “Korte notities bij de vraag omtrent ‘werkelijkheid”, in: ‘god, goed en kwaad’.
  Den Haag, Boekencentrum, 1977
  276-278 p.
  Feestbundel ter ere van de vijfenzeventigste verjaardag van prof. dr. H.J. Heering.
  ISBN: 9023904273
  (God 4)

Philipp, R.F.

Artikelen:
“Al zoveel anderen doen nergens aan en zwijgen”, Idee (Oktober 2001) 8-9 (Z. Phil)
“Gods Geest” in: ‘Een weg van vrijheid; reflecties bij de nieuwe remonstrantse belijdenis (red. M. Bosman, J. Goud en M. van Leeuwen, 2006) 51-56 (Weg 4)
“De preek als onderdeel van de eredienst” in: Ds Johan Goud 25 jaar predikant (2009) 3 (Goud 13)
-Bijdragen in: T.R. Barnard en P.C. Viëtor ed., God aan: vrijzinnig dagboek (2010) (Barn 5)
– “Mijn God kan tegen een grapje”, thema Religiekritiek in AdRem Special; Remonstrantse preken en wat wij eraan hebben om iets vrijer te worden 29-33 + commentaar door A.v.d.Hoek 34-36. Utrecht, Remonstrantse Broederschap, 2016. ISBN: 9789082351224. (AdRemspecial 1)

Diversen:
-Euthanasie: ein “guter Tod”? Zur Geschichte und ethischen Bewertung von Euthanasie und Sterbehilfe (1994) scriptie (N.Phi.1)
-Proponentsexamen september 1999 (Z.Phil)
-Preken vanaf 10 oktober 1999 (Z.Phil)
“Ziekenpastoraat”, inleiding voor de contactleden (april 2000) (Z.Phil)
“Een oase in de Schoolstraat”, De Groene Nieuwsbrief (september 2001) vraaggesprek (Z.Phil)
-Zomeravondlezingen: 2003, 2005 (Z.Phil)

Philipse, C.A.

Boeken:
-Jij zingt in mij Jouw naam: mystiekdagboek (bloemlezing) (PhilC 1)

Artikelen:
-Krantenknipsels (Z.Carine Phil)

Pijper, F.

Artikelen:
– “Geestelijke stroomingen in Nederland voor de opkomst van het Remonstrantisme” in De Remonstranten; gedenkboek bij het 300 jarig bestaan der Remonstrantsche Broederschap, 1919 (37-60) (Remo 4)

Piso, B.J.C.

Diversen:
-Albert Schweitzer een rehabilitatie (z.j.) proponentscriptie (N.Piso.1)

Pitassi, M.C.

Entre croire et savoir; le problème de la méthode critique chez Jean le Clerc.
Leiden, Brill, 1987
200 p. ill.
ISBN: 900408091
(Pita 1)

Plantier, E.M.

Boeken:
-Vol vuur voor het pastoraat: bijdragen aan de gedachtenvorming over pastoraat en supervisie (1992) ed. met Th.J. Moorman (Plan 1)
-Door de dood omvangen: Elisabeth Kübler-Ross en het pastoraat (1994) proefschrift (Plan 2)
-De pastor als openbaar lichaam: pastoraat en de klinische pastorale vorming in Nederland (2001) (Plan 3)

Artikelen:
“Het gezag van de bijbel”, in: De bijbel, hoezoo de bijbel? (1998) 5-10, Vlugschrift 15 (B.54)
“Bijna-doodervaringen en hun openbarend karakter” in: Waar komt ons geloof vandaan?: over openbaring en ervaringen (2002) 49-54, Vlugschrift 18 (B.57)

Plaisier, Bas

‘Belijden op het scherp van de snede?’ in: “Een weg van vrijheid; reflecties bij dr nieuwe remonstrantse belijdenis”.
Zoetermeer, Meinema, 2006
ISBN: 9789021141183
(Weg 4)

Pols, P.

Artikelen:
“Ervaringen met een vormingscursus in de gemeente” in: E.B.A. Poortman en J.C.M. van der Sluys ed., Gemeente onderweg (1963) 160-168 (Poor 12)
“Het effect van woorden” in: J.C.M. van der Sluys en W.N. Besemer-Swierstra ed., Levende traditie: een hedendaagse godsdientige oriëntatie (1965) 34-41 (Leven 3)
“Massaliteit en verenkeling in de grote stadsgemeente” in: J.C.M van der Sluijs en P. Smits ed., Toeleven naar 2000. Radarpeiling 5 (1970) nr. 4, 21-27 (Sluij 2)
“Het koninkrijk gods” in: Over geloven gesproken (1979) 41-49 (I. d6)
“De gemeente als oefenplaats” in: De Gemeente. Zes inleidingen voor de Haagse DoRe gemeenten (1981) (I. d8)

Pont, F.

Boeken:
-Friedrichstadt a.d. Eider: Die holländische Kolonisation an der Eider und die gottorpische Handelspolitik in den letzten dreiszig Jahren des spanisch-niederländischen Krieges (1913) copie (H.Fri.10)
-Friedrichstadt an der Eider: Der Remonstrantismus und die Religionsfreiheit in Friedrichstadt. 2e deel (1921) (H.Fri.6)
-Wir wollten (1921) (Pont 1)
-Het schoone Confitemini: de 118e Psalm: 1530 verklaard door M. Luther (1933) vertaald uit het Duits met toelichting (Pont 2)

Artikelen:
“Uit de geschiedenis van Frederikstad” , Bijdragen voor vaderlandse geschiedenis en oudheidkunde (1920) 217-272 en (1921) 98-154 (H.Fri.15)

Over F. Pont:
-H.Erler, Ferdinand Pont. Ein holländischer Idealist in Friedrichstadt und auf Java (1973) (Erle 1 en H.Fri.11)

Pool-Bast, A.B.

Diversen:
-Een vergelijking van het schuldprobleem bij Jaspers, Sartre en Bonhoeffer: gedachten van tijdgenoten over de collectieve schuld (z.j.) scriptie (N.Bast.1)

Poortman, E.B.A.

Boeken:
-VCSB. Studie, geloof, cultuur (1929) met anderen (VCSB 2)
-Over de Christelijke Vrijheid (1930) (Poor 1)
-Eroos en agapè (1935) (Poor 2)
-Het wordt weer Kerstmis: twee kerstverhalen en een kerstspel (1936; 6e dr 1969) (Poor 3)
-Heiligt de feestgetijden (1939) ed. met H.J. Kluit (Poor 4)
-Heer, leer ons bidden: zeven preken over het onze Vader (1940) (Poor 5)
-Mensen vragen naar God (1941) (Poor 6)
-“Als Christus in ons woont” (1942) brochurereeks “Wat wij geloven” nr. 3 (Poor 7)
-Want uw licht komt!: kerstmis 1944 (1944) machineschrift (Poor 13)
-In de ruimte: preken gehouden op 6 mei 1945 (1945) met P.M. Luca (Luca 1)
-Want Uw licht komt: overdenkingen in het Kerstgetijde (1948) (Poor 8)
-Evangelie en Kerk in de Internationale Spanning (1952) met J.A. van Nieuwenhuijzen (Poor 9)
-Aardse weerschijn: bundel kerstverhalen (1957) ed. (Poor 10)
-H. Lipinsky-Gottersdorf, Alle stemmen der aarde: kerstvertellingen (1960) vertaald uit het Duits (Poor 16)
-Gemeente onderweg (1963) ed. met J.C.M. van der Sluys (Poor 12)
-Ds. E.B.A. Poortman: 100 jaar (Zutphen 1999) verzameling artikelen tussen 1931 en 1940 (Poor 11)
-H. Grit Seuberlich, Annoezza: een verhaal over een Roemeens meisje (1960) vertaald uit het Duits (Poor 14)
-W. Lindenberg, Gesprekken aan het ziekbed (1970) vertaald uit het Duits (Poor 15)

Artikelen:
“Dienst!”, Barchem-bladen (1929-1930) 129-134 (L.2)
“Inleidend woord tot het voorlezen van Kor.XII:4-28”, Barchem-bladen (1930-1931) .221-225 (M.2)
“Kerst-overdenking. Twee werelden”, De Smidse 9 (1934) 337-341 (Z.Poor)
“Eroos en Agapè”, Barchem-bladen (1934/35) 172-186 (M.2)
“Het gebrek aan onderling begrijpen van intellectuelen”, Het Kouter 2 (1937) 164-176 (Z.Poor en M.1) “De nieuwe mens” in: L.J. van Holk e.a., Geloofsbelijdenis van het Werkverband Roessingh (1937) 78-100 (Holk 38)
“Militia Chriti” en “Kerstmis 1939”, Het Kouter 4 (1939) 381-387 en 421-426 (Z.Poor)
“Geloof belijden” en “De christelijke opvatting van gerechtigheid”, Het Kouter 5 (1940) 82-90 en 185-198 (Z.Poor)
“Christelijke bereidheid” en “Het eschatologisch moment in ons geloof”, Het Kouter 6 (1941) 33-42
en 217-230 (Z.Poor)
“De positie van de vrouw in de Remonstrantse Broederschap”, Vox Theologica 14 (1942) nr. 2, 22 e.v. (M. 4)
“De Weg, De Waarheid, Het Leven” in: Lustrumboek 1915-1945: V.C.S.B. (z.p. 1946) 39-52 (VCSB 4)
“Advent-komst”, Mededeelingen uit de Civitas Academica Lugduno Batava (december 1942) 21-22 (Z.Poor)
“Het charisma der prediking” in: F. Kleijn e.a. ed., In Koninklijke Dienst (1949) 90-110 (Koni 12)
“In de greep van de tijd” en “Christus, der tijden middelpunt” in: L.J. van Holk e.a., Doorlicht bestaan: korte overdenkingen uit Remonstrantse kring ter begeleiding van ’s levens getijden (1957) (Holk 3)
“De gemeente als een bron van inspiratie” en “Na-denkend” (met J.C.M. van der Sluys) in: E.B.A. Poortman en J.C.M. van der Sluys ed., Gemeente onderweg (1963) 33-40 en 169-174 (Poor 12)
“Zinvol ouder worden” in: J.C.M. van der Sluys en W.N. Besemer-Swierstra ed., Levende traditie: een hedendaagse godsdientige oriëntatie (1965) 42-51 (Leven 3)

“Karel Hendrik Roessingh (1886-1925)”
in:In het spoor van Arminius
Nieuwkoop, Uitg. Heuff, 1975
111-130 lit.
bijdrage ter gelegenheid van de 65e verjaardag van G.J. Hoenderdaal
ISBN: 9061410274
(In 4)

Diversen:
-Medegewerkt aan Bijbellezen. Sectieboekje van den V.C.J.B. (1929) (S.13)

Poppinga, Y.

Artikelen:
“Remonstranten in Alkmaar – vrijzinnig aan het Fnidsen” in: E.H. Cossee e.a. ed. , 1695-2009 Remonstrantse Kerk: 350 jaar Schuilkerk aan het Fnidsen in Alkmaar (2009) 19-23 (H.Alk.7)

Poppius, Eduardus (1577-1624)

Boeken:
-Troosteliick Nieuwe-Jaer, den christelijcken gemeynten der remonstranten die inde vereenichde Neder-landen vervolghinghe lijden, toeghesonden van weghen hare herders ende leeraers, om voorstant van waerheydt ende van vrheyt der conscientie in ballinghschap verdreven zijnde (1620) (L.Pop.1)
-Historisch verhaal van ’t gene tusschen den Synode Nationaal ende de geciteerde Remonstranten in ende buyten de synodale vergaderinghe is ghepasseert; mitsgaders ’t gene daar op gevolght is. En eenige andre dingen meer. Met een voor-reden, dienende tot wechneminge van scheuringhe. Achteraan eene Korte openinghe aengaende de leere van de H.Dryvuldigheit (Amsterdam 1649) Hierbij gevoegd alles wat in Kleynoodt staat: Christelyke bedenckinge, eenige brieven, eenige gebeden, predicatie over Eph.V, 15,16, gedichten ter memorie en over het overlijden van Poppius (K.Pop.1)

Over E. Poppius:
-“Poppius Eduard” in: BLGNP deel I (1978) 260-261 (X.5)

Portretten van domina’s, 7

Nijmegen, Uitg. Féminin Littéraire VITA, 1977
201 p.
7 Portretten van domina’s door Sieth Delhaas
ISBN: 9076008027
(Port 1)

Post Uiterweer-Roessingh, C.P.

Boeken:
-Karel Hendrik Roessingh: een beeld van zijn persoonlijk leven samengesteld uit zijn brieven en dagboeken (1996) (Post 1)

Postumus Meyjes, G.H.M.

-Richard Jean de Nerée en zijn ‘inventaire général (1610)
bijdrage aan de bundel “In het spoort van Arminius” tgv. de 65e verjaardag van Prof. Dr. G.J. Hoenderdaal
ISBN” 9061410274
(In 4)
– “Twee vrienden, Isaac Casaubon en Hugo de Groot
in: ‘Voorbeeldige vriendschap, vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur’
Groningen, STYX, 1993
37-46 lit.
Bundel aangeboden aan prof. dr. E.J. Kuiper ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar van het Seminarium der  Remonstranten, 1 januari 1993.
ISBN: 9072371690
(Voor 3)

Post-Theism; Reframing the Judeo-Christian Tradition.

Leuven, Peeters, 2000
581, lit.ill.
Bundeling artikelen ter gelegenheid van de 60e verjaardag van H.J. Adriaanse onder redactie van H.A. Krop, A.L. Molendijk, H. de Vries met bijdragen van o.a. H.J. Adriaanse (Personal Reflections; 9-31), H.J. Heering; 191-207, W.B. Drees; 289-300, H. Philipse; 301-318, Th.M van Leeuwen; 511-523;  en J.F. Goud; 525-536.
ISBN: 904290853
(Post 2)

Pot207, C.W, van der

Boeken:
-Julianus de Afvallige of De strijd tegen het Christendom in drie zangen (1852) (Pot 1)
-Bijbelsche familiën, naar het engelsch (1852-1853) (Pot 2)
-Afscheidswoord aan mijne geliefde gemeente te Leiden, uitgesproken den 17 April 1853 (Leiden 1853) 23 p. (Pot 3)
-Kruimeltjes (Rotterdam 1884) 37 p. (Pot 4)
-Levensbrood (1892) (Pot 5)

Over C.W. van der Pot:
-F.L. van ’t Hooft, “Pot, Combertus Willem van der”, BLGNP dl 2 (Kampen 1983) 371 ( X. 5)
-T.R. Barnard, “Combertus Willem van der Pot”, Voor eigen kring(1 september 2000) (Z.Pot) kopie
-D. Jansen, “Remonstrant tussen unitarisme en spiritisme: ds. Combertus Willem van der Pot (1813-1891) in: E.H. Cossee en H.D. Tjalsma ed., Remonstranten en het unitarisme (2000) Vlugschrift 17 (B.56)
-E.H. Cossee, “Combertus Willem van der Pot (1813-1891): herder, leraar en letterkundige” in: Rotterdams jaarboekje 2006 (Rotterdam 2007) 183-200.
-W. Francken, “Levensbericht” in: C.W. van der Pot, Levensbrood (1892) 1-26 (Pot 5)

Prachtig Protestant.

Zwolle, Waanders, 2008
112 p. ill. lit.
Bundeling van artikelen (red. M. Tolsma en M.L. van Wijngaarden) met bijdragen van o.a. J. Goud “Protestanten en de kunst”, 10-21 en M. Tolsma “Inleiding”, 8-9.
ISBN: 9789040085215
(Prac 1)

PREDIK! De boodschap van het vrijzinnig protestantisme in dezen tijd.

Amsterdam, Lankamp & Brinkman, 1936
51 p.
Jubileumgeschrift van den V.P.R.O. met artikelen van: D.J. Ligthart, N.A. Bruining, B.J. Aris,
E.D. Spelberg en W. Schermerhorn.
{Predik 1)

Predikster, De

Zoetermeer, Meinema, 2000
110 p.
Bundeling preken van vrouwen onder redactie van Mirjam Vermeij met bijdragen van P. Akerboom-Roelofs, Th. Barnard, K Biezeveld, J. de Blois, E. de Boer,   C. Jacobs, F. de Kok, F. Oosterwijk, A. Parmentier-Blankert, L. v. Reijendam-Beek,  M. Vonkeman, Heleen Zorgdrager
ISBN: 9021137747
(Predik 2)

Preek van het jaar, De

Kampen, Kok, 2000
96 p.
Bundeling artikelen/preken met o.a. van Greteke de Vries
ISBN: 9043502405
(Preek 2)

Preektijgers, pastores, pioniers. Predikantsschap in de 21ste eeuw.

Utrecht, Boekencentrum, 2018
143 p. ill.
Bundeling van artikelen onder redactie van L.H. Westra (scribenten: J.D. Wassenaar, R. Brouwer, F.W. Verbaas, J. Nijboer, Sj. Verwijs, M. de Heer, J.Scheele-Goedhart, S. Freytag, L. Munnik, G. Blom, J. Aarnoudse, P.J. Huiser)
ISBN: 9789023953197
(Preek 1)

Professie doende van de Remonstrantse Religie; 375 jaar Remonstranten in Amersfoort.

Amersfoort, Remonstrantse Gemeente Amersfoort, 1994
152 p. ill.
Bundeling van artikelen onder redactie van W.H. Lenselink en A. Rot met bijdragen van o.a. L.J. van der Lof, F. Palmboom, W. Adriaanse-Smit, J.G. Paardekooper, J.R. Nienhuis.
ISBN: 9090077731
(Prof 2)

Professionele begeleiding en spiritualiteit; pastorale supervisie nader verkend.

Houten, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2007
235 p. lit.
Bundeling artikelen onder redactie van Sj. Körver en W. Regouin met o,a. een bijdrage van F. Kruyne “Omgaan met machteloosheid in pastoraat en supervisie 140-159.
ISBN: 9789031351787
(Prof 1)

Een prominent instrument. Cahier ter gelegenheid van het opnieuw in gebruik nemen van het orgel in de Remonstrantse kerk te Rotterdam (Arminius).

Rotterdam, 2016, ill.
(Prom. Instr. 1; 2 exempl.)

Prud’homme van Reine, Ronald

Onthoofdingen in de Hofstad. De val van de Oldenbarnevelts.
Amsterdam-Antwerpen, De Arbeiderspers, 2019
356 p. lit.
ISBN: 9789029529921
(Prud 1)

Pruys van der Hoeven, C.

Boeken:
-Levens-studiën (1857) (Pruy 1)
-Studie der christelijke anthropologie (Leiden 1856, 3e dr) (Pruy 2)
-Akademieleven (1866) (Pruy 3)

Psalmen uit het Hebreeuws vertaald door I.G.M. Gerhardt en M. van der Zeyde, De

Boxtel, Katholieke Bijbelstichting, 1972
366 p. lit.
ISBN: 9061730996
(Psalm 1)

Psalmen anders; aanvulling bij het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk.

 • Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied 2022/ Utrecht, BV Liedboek 2022
  165 p. lit.
  ISBN: 978 94 91575 20 4 (gemeentebundel)
  (T. 19)
 • Begeleidingsbundel
  ISBN: 9789491575228
  (T. 20)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s