bibliotheek Remonstrantica Auteurs Z

Zeeland-van Cassel, S. van

Boeken:
Zinzoekers rondom een lege plek. Een literatuuronderzoek naar hoe het modernisme van toen (1872-1928) mogelijk een bijdrage kan leveren aan ontwikkelingen bij de remonstranten van nu. Proponentsscriptie.
Amsterdam, mei 2018
43 p. lit. ill.
(Zee 1)

Artikelen:

Een ruimte om te spelen: het belang van spontaniteit.in: Spelen met grenzen. Over contrastervaringen. Utrecht, KokBoekencentrum, 2018. 159 p. lit. Bundeling met artikelen onder redactie van S. Coenradie & K. Holtzapffel. ISBN: 9789021170657 (Spelen 1)
“Ongelovige Tomas. Toegang tot een andere wereld” in ‘Mijn held en ik; autobiografisch bijbellezen’ red. B. Dicou en K. Holtzapffel, 140-147 (Mijn 1)

Zeilstra, Jurjen

Visser ’t Hooft 1900-1985. Een leven voor de oecumene.
Middelburg, Skandalon, 2018
574 p. lit.
ISBN:9789492183712
(Zeil 1)

J.H. Zelm van Eldik

Boeken:
-Waar Remonstranten kerken: een overzicht in woord en beeld van de gebouwen, waar de Remonstranten kerken aan het begin van de éénentwintigste eeuw (2010) (Zelm 1)

S.B.J. Zilverberg

Boeken:
Gerard Brandt en Sebastiaan Centen als geschiedschrijvers van Enkhuizen (1971) (Zilv 1)

Artikelen:
“Gerard Brandt als kerkhistoricus”, Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 49 (1968/69) 37-58 (Z.Zilv)

 

Zo de ouden zongen… leraar en leerling zijn in de theologie-beoefening (1945 en 2000)

Baarn, Ten Have, 1996
237 p. lit.
Bundeling artikelen onder redactie van Jurjen Beumer met o.a.: “God overal en nergens – de vrijzinnige denkstijl van H.J. Heering”, Johan Goud
ISBN: 9025946240
(Zo 1)

 

Zoeken en vinden. Herinneringen en ervaringen.

Kasmpen, Kok, 1989
436 p.
Bundeling artikelen onder redactie van dr. G.C. Berkhouwer met bijdragen over K.H. Roessingh (Rechts-Modernisme, 185-295) en G.J. Heering (Rechts-Moderne Dogmatiek, 206-216) en Heering en Barth (Een dramische confrontatie – Heering en Barth: Het probleem van de oorlog, 217-234)
ISBN: 9024248086
(Zoek 1)

Zolang er mensen zijn op aarde; reflecties op de relatie tussen natuur en geloof.

Utrecht, De Remonstranten, z.j. (2009)
101 p. lit. ill.
Bundeling van artikelen onder redactie van M Slootmans en A. van der Hoek met bijdragen van o.a. M. Koster “Aarde en mens in het bijbelse scheppingsverhaal” 21-30, J. Goud “Tegen de gedachteloosheid” 31-37, M. Bosman-Huizinga “Minder grof tegenover de natuur en de natuurlijke hulpbronnen” 39-44 en “Een ongemakkelijke waarheid” 89-95 , M. Slootmans “Nu sluit ik mijn verbond met u” 45-51, S. Bouman “Natuur en spiritualiteit bij Dag Hammerskjöld” 63-69, G. de Vries “Kom mee naar buiten allemaal…” 79-84,  A.v.d.Hoek “Voorwoord” 5-6 en “We moeten leren uitstijgen boven ons eigen beland…” 97-99.
(Zolang 1)

 

T. Zondervan

Artikelen:
“Zuilmelancholie”, VrijZicht (december 1999) 26 (Z.Zond)

W.F. Zuurdeeg

Boeken:
-A research for the consequences of the Vienna Circle philosophy for ethics (1946) proefschrift (Zuur 1)
-An analytical philosophy of religion (1958) (Zuur 2)
-Man before chaos (1968) (Zuur 3)

Over W.F. Zuurdeeg
-J. van Sluis, “De analytische godsdienstwijsbegeerte bij Willem Frederik Zuurdeeg”, Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland 9 (1998)95-109 (Z.Zuur)
-J. van Sluis, “Zuurdeeg, Willem Frederik”, BLGNP dl. 1 5 (Kampen 2001) 5284–5285 (X.5)
-H.J. Siebrand, “Religieuze overtuiging als uitdaging bij Willem Frederik Zuurdeeg (1906-1963)” in: C.J. Jacobs e.a. ed., Tegendraads: vrijzinnige stemmen op het kruispunt van geloven en denken (2005) 116-125 (Jaco 2)

Beginletters voor het zoeken op achternaam auteur

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z – Thema’s