Blog

24 januari 2022

Geloof als koersbepaling

‘De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God’ (NBG-vertaling,’51). Dit eerste vers uit drieënvijftigste psalm gaat al een hele poos met mij mee. Ik koos hem begin jaren tachtig, voor mijn toelatingsexamen voor het Remonstrants Seminarium. Bij wat zo netjes ‘admissie examen’ heet, waarbij de curatoren beoordelen ‘wat voor vlees ze in de.. Lees verder

15 december 2021

Kerst: nabije én verre verwachting

Vaak zou hij de vraag hebben gekregen: ‘wanneer is het nou Kerst? Hoe lang duurt het nog? Ik heb het over de Duitse theoloog Johann Hinrich Wichern (1808-1881) die aan de wieg stond van de adventskrans, die vanuit Duitsland ook naar ons land zou overwaaien. Werkzaam in wat de Duitsers ‘innere Mission’ noemen, bekommerde hij.. Lees verder

22 november 2021

Doe ook mee met deze zoomkring ‘Remonstrantse Miniaturen’

Winter en corona, de ideale omstandigheden voor deelname aan deze digitale zoomkring vanuit je luie stoel. Doe ook mee aan deze drie bijeenkomsten over personen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de remonstrantse geschiedenis… Lees verder

19 november 2021

Advent 2021 – De nacht loopt ten einde …

Donker en licht. We staan er niet altijd bij stil, maar ze hebben een grote invloed op ons leven. Ons bioritme is erop afgestemd. Het donker zorgt voor de aanmaak van slaaphormoon en het licht voor de aanmaak van waakhormonen. Zo gedijen we, met de ons omringende natuur, in een heilzaam ritme, waarin licht en.. Lees verder

31 oktober 2021

Vertrouwen als geschenk

Het is al weer geruime tijd geleden, maar ik herinner me het nog goed. Bij het voorgesprek voor de doop van mijn oudste dochter vroeg de predikant (tevens goede vriendin) mij wat ik, c.q. wij, haar in haar leven zouden willen meegeven. Ik hoefde er niet lang over na te denken: basisvertrouwen. Het vertrouwen dat.. Lees verder

20 september 2021

Oud én wijs?

Wie heeft het in z’n jongere jaren niet gehoord: daar ben je nu toch oud en wijs genoeg voor? Wanneer je wat aarzelde of je iets wel zou kunnen. Of je wel geschikt zou zijn voor die nieuwe uitdaging. Op het gebied van opleiding, werk of in je persoonlijke levenssfeer. Maar is het wel zo’n vanzelfsprekend.. Lees verder