Blog

5 mei 2021

Studieverlof

Wat een luxe is het toch! Eenmaal per vijf jaar heb je als remonstrants predikant recht op drie maanden studieverlof. Daarvan zal ik in de maanden juni en juli mogen genieten. In overleg met de kerkenraad is besloten dat ik die derde maand nog ergens in het volgende jaar mag opnemen. Onderwerp van dit studieverlof.. Lees verder

23 april 2021

Schilderij als eye-opener

Herkent u dit schilderij? Vast wel. Het hangt in de Tuinzaal. Het is een portret van de eerste vrouwelijke predikant in onze gemeente: Wil(lemien) Wiardi Beckman. Ter gelegenheid van haar vijfentwintigjarig ambtsjubileum in 1956 schilderde Christian de Moor haar, nadat hij dat twaalf jaar eerder al had gedaan met haar mannelijke collega’s ds Kleijn en.. Lees verder

29 maart 2021

Paasmomenten

‘Wordt Pasen het keerpunt?’: in zijn bijdrage aan een van de coronadebatten in de Tweede Kamer haalde CU-fractievoorzitter Gert-Jan Segers onlangs deze zin uit een van de dagbladen aan. Hij zei:‘Ik las in Het Parool de vraag: wordt Pasen het keerpunt? Nou was dat voor christenen 2000 jaar geleden al het keerpunt, maar het is.. Lees verder

24 maart 2021

‘Kansen tot inkeer’, een meditatieve podcast voor de Stille Week 2021

De deur staat open, wees welkom! In de podcast die organist Hans Jacobi, collega Reinhold Philipp en ondergetekende maakten, wordt u meegenomen in een gang door ons kerkgebouw. Onderdelen daaruit brengen we, aan de hand van gedichten, teksten en muziek, in verband met Jezus’ laatste dagen. Ons sober-protestantse kerkgebouw leent zich daar goed voor, zo.. Lees verder

22 februari 2021

Balans houden. Putten uit de Bron.

De veertigdagentijd – dit jaar van 17 februari tot 3 april – opent met het verhaal over Jezus’ verzoeking in de woestijn (Mt 4:1-11). In het voorafgaande hoofdstuk is Jezus gedoopt en is ‘Gods’ Geest’ op hem neergedaald. Maar in dit verzoekingsverhaal belanden we ineens in andere sferen. Jezus wordt de woestijn ingeleid. In de.. Lees verder

1 februari 2021

Roeping: worden wie je bent

In de online dienst van 31 januari ging het over Chagall. Eén van de schilderijen die daarin naar voren kwam was een schilderij met de titel Verschijning- Annunciatie. Het grijpt terug op wat je de roepingsmoment zou kunnen noemen. Op een ervaring die Chagall zo’n tien jaar eerder had opgedaan, toen hij vanuit zijn geboorteplaats.. Lees verder