Actueel

26 mei 2022

Pinksteren 2022: ruimte én grenzen

En dan is het Pinksteren: tien dagen na Hemelvaart en vijftig dagen na Pasen. Het feest van de Geest. Van de inspiratie over grenzen en muren heen. De Geest, die waait waarheen hij wil, zoals het geluid van de wind. Je hoort hem, maar weet niet vanwaar hij komt en waar hij heen gaat. Daarmee.. Lees verder

9 mei 2022

In zijn liefde blijven

Op 15 januari 1941 luisterden vijfduizend Franse krijgsgevangenen naar de première van een kwartet van Messiaen. Een uur lang hoorden zij de muziek aan van de spelende musici, die op tweedehands instrumenten speelden, gekleed in gehavende lompen. Op de voorste rijen van het publiek lagen gewonde gevangenen op stretchers. ‘Nooit’ , zou Messiaen later hebben.. Lees verder

19 april 2022

Pasen 2022: Aan tranen voorbij

Ze zijn divers: de verhalen over Jezus’ begin, maar ook die over zijn einde. De evangelisten kennen ieder zo hun eigen opstandings – en verschijningsverhalen. Zo heeft Johannes veel aandacht voor de zogeheten ‘geliefde discipel’, met wie Jezus een bijzondere band moet hebben gehad. Geconfronteerd met het open graf is hij de eerste die ziet.. Lees verder

24 januari 2022

Geloof als koersbepaling

‘De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God’ (NBG-vertaling,’51). Dit eerste vers uit drieënvijftigste psalm gaat al een hele poos met mij mee. Ik koos hem begin jaren tachtig, voor mijn toelatingsexamen voor het Remonstrants Seminarium. Bij wat zo netjes ‘admissie examen’ heet, waarbij de curatoren beoordelen ‘wat voor vlees ze in de.. Lees verder

15 december 2021

Kerst: nabije én verre verwachting

Vaak zou hij de vraag hebben gekregen: ‘wanneer is het nou Kerst? Hoe lang duurt het nog? Ik heb het over de Duitse theoloog Johann Hinrich Wichern (1808-1881) die aan de wieg stond van de adventskrans, die vanuit Duitsland ook naar ons land zou overwaaien. Werkzaam in wat de Duitsers ‘innere Mission’ noemen, bekommerde hij.. Lees verder

19 november 2021

Advent 2021 – De nacht loopt ten einde …

Donker en licht. We staan er niet altijd bij stil, maar ze hebben een grote invloed op ons leven. Ons bioritme is erop afgestemd. Het donker zorgt voor de aanmaak van slaaphormoon en het licht voor de aanmaak van waakhormonen. Zo gedijen we, met de ons omringende natuur, in een heilzaam ritme, waarin licht en.. Lees verder