Actueel

30 april 2020

Hadden we de liefde niet …

‘En ik meen dan ook, misschien kinderlijk, maar hardnekkig, dat deze aarde alleen weer iets bewoonbaarder zou kunnen worden door die liefde, waarover eens de Jood Paulus schreef aan de inwoners van de stad Corinthe, in het dertiende hoofdstuk van zijn eerste brief”.  Hartenkreet Dit citaat stamt uit een illegaal gepubliceerde brief die eind 1943.. Lees verder

28 april 2020

Mens uit aarde

Al weer geruime tijd geleden redigeerden mijn voorgangster in deze gemeente, Claartje Slootmans, en ik een boekje met reflecties op de relatie tussen natuur en geloof. We deden dat naar aanleiding van een strofe in de remonstrantse geloofsbelijdenis uit 2006 waarin het gaat om ‘wakkerheid en verbondenheid met al wat leeft’. Er waren daarin bijdragen.. Lees verder

19 april 2020

Gewond geloof

Het zijn historische dagen: kerken zijn gesloten of alleen open voor stil gebed. Diensten en vieringen zijn of geheel afgelast of vinden alleen in zeer kleine kring plaats. Afgelopen zondag waren er vijf personen in de kerkzaal aanwezig (twee predikanten, de organist, twee kerkenraadsleden). Dan wordt de uitspraak van Jezus: ‘Waar twee of drie in.. Lees verder

9 april 2020

Herwonnen veerkracht – Pasen 2020

Waar gaat ’t over met Pasen? Die vraag kun je je ieder jaar opnieuw stellen. Wat betekent dit feest voor u en mij? Wat vieren we dan? Marcus en Ezechiël Ik lees enkele bijbelteksten die ik anders, samen met u, op Paaszondag zou hebben gelezen. Allereerst het opstandingsverhaal volgens Marcus, in zijn laatste hoofdstuk. Het.. Lees verder

8 april 2020

Kruisiging en troonsbestijging

De volgende dag zal Jezus aan het kruis genageld uitroepen: ‘Mijn, God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ Velen van ons zullen op Goede Vrijdag naar de prachtige muziek van de Matthäuspassion luisteren. Sommigen zullen een kruisweg meebidden. Stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus betekent stap voor stap voortgaan op je eigen.. Lees verder

8 april 2020

Moederziel alleen

Het voelt vreemd dat we op de avond van Witte Donderdag niet zoals gewoon bij elkaar kunnen komen om in herinnering aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn vrienden brood en wijn met elkaar te delen. Maar Jezus zegt: Waar twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, ben ik in hun midden.. Lees verder