Actueel

24 mei 2020

Koester je ‘Pinkstermomenten’ !

Hoe is het ooit begonnen, met de kerk? Het boek Handelingen vertelt erover. Hoe de apostelen een bijzondere ervaring hadden, waarbij het huis waarin ze verbleven vervuld raakte van een Geest die allen verenigde. ‘Wind’ en ‘vuur’, twee oerelementen, symboliseren het enthousiasme, de geestkracht die toen ontstond. Met Pinksteren lezen we die woorden. Ieder jaar.. Lees verder

11 mei 2020

Chagall en de ruimte van de verbeelding

Schoonheid en troost. Misschien herinnert u zich nog deze televisieserie waarin journalist, schrijver en programmamaker Wim Kayzer deze vraag voorlegde aan een reeks prominente wetenschappers, filosofen en kunstenaars? De vraag was simpel en raakte in essentie aan die oude levensvraag: wat maakt dit leven de moeite waard? Het leidde tot prachtige bespiegelingen. Later werd het.. Lees verder

4 mei 2020

  Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd. Velen malen werd dit gebed (Tot, U, Heer, is ons hart gericht …) tijdens de oorlog en in de jaren na de bevrijding in remonstrantse kerken gezongen en hebben deze woorden veel mensen in moeilijke tijden bemoedigd en getroost. Tot op de dag van vandaag. Kracht tot stilte. Kracht tot.. Lees verder

30 april 2020

Hadden we de liefde niet …

‘En ik meen dan ook, misschien kinderlijk, maar hardnekkig, dat deze aarde alleen weer iets bewoonbaarder zou kunnen worden door die liefde, waarover eens de Jood Paulus schreef aan de inwoners van de stad Corinthe, in het dertiende hoofdstuk van zijn eerste brief”.  Hartenkreet Dit citaat stamt uit een illegaal gepubliceerde brief die eind 1943.. Lees verder

28 april 2020

Mens uit aarde

Al weer geruime tijd geleden redigeerden mijn voorgangster in deze gemeente, Claartje Slootmans, en ik een boekje met reflecties op de relatie tussen natuur en geloof. We deden dat naar aanleiding van een strofe in de remonstrantse geloofsbelijdenis uit 2006 waarin het gaat om ‘wakkerheid en verbondenheid met al wat leeft’. Er waren daarin bijdragen.. Lees verder

19 april 2020

Gewond geloof

Het zijn historische dagen: kerken zijn gesloten of alleen open voor stil gebed. Diensten en vieringen zijn of geheel afgelast of vinden alleen in zeer kleine kring plaats. Afgelopen zondag waren er vijf personen in de kerkzaal aanwezig (twee predikanten, de organist, twee kerkenraadsleden). Dan wordt de uitspraak van Jezus: ‘Waar twee of drie in.. Lees verder