10 januari 2024

Ik gun ons een engel

Geschreven door Reinhold Philipp

Toekomst is wat je toekomt 

toekomstig tot het toekomt

tot de toekomst toekomt 

hoop ik voor je dat het goedkomt

Een citaat uit een liedtekst van de zanger Raploid. Zijn bespiegelingen over ‘toekomst’ fascineren me. Is de toekomst inderdaad iets wat ons toekomt, wat zich ons aandient, wat ons toevalt zonder dat we er iets aan kunnen doen? Evelijne Swinkels-Braaksma schrijft in haar gedicht ‘Klein Credo’ (uit: ‘Honderdmaal een nieuwe dag’ of ‘Het vrije lied 2023’): ‘Geloven dat is toekomst maken’. Zij gaat er dus kennelijk van uit, dat we door te geloven meer kunnen doen dan alleen afwachten wat op ons afkomt. Met ons vertrouwen op God kunnen we de toekomst ‘doorlaten’, kunnen we zonder angst en met een open blik aandachtig luisteren naar wat zich aandient, maar kunnen we ook ‘toekomst maken’, onze toekomst mede gestalte geven. 

Soms hebben we hier hulp bij nodig. In een ander gedicht schrijft Evelijne: 

Ik geloof in engelen

ze laten je niet alleen.

Ze zijn als al die mensen

vol liefde om ons heen.

Ik hoop voor ons allen (soms een hopen tegen beter weten in), dat het in 2024 goedkomt. Als het niet goedkomt, dan hoop ik, dat er liefdevolle engelen om ons heen zijn. Soms realiseer je je pas later dat je een engel hebt ontmoet.

“Engelen doen zich soms voor als gewone mensen.”, schrijft Elly Zuiderveld-Nieman in haar boekje ‘Engelen zijn overal’. “Maar ze worden wel door God gestuurd. Met een pannetje soep, een troostend woord of een lied dat je erbovenuit tilt.” We hebben allemaal af en toe engelen nodig die ons bemoedigen, troosten, over twijfels heen helpen. En als we er eerlijk over nadenken, is er dan uiteindelijk niet altijd wel een reddende engel, die ons aankijkt, toelacht, ons opbeurt, ons overeind helpt en een stuk van de weg met ons meegaat? Dan kan een familielid of vriend(in) zijn. Maar vaak is het ook zomaar een vrouw of een man of een kind; een mens, die precies op het juiste moment iets doet of zegt, wat een beetje licht brengt. Vaak zijn ze er zich niet eens van bewust. 

Ik hoop dat 2024 een jaar vol engelen wordt! Ik gun het ons!

Ik gun je

Ik gun je elke dag een engel,

die voor je zorgt, 

wanneer het niet zal gaan zoals je graag zou willen

en je geen enkel lichtpunt ziet.

Ik gun je elke dag een engel,

die steeds tot helpen is bereid,

een engel met een hart vol liefde, 

die met je strijdt en met je lijdt.

Ik gun je dat een stille kracht jouw pijnen stilt,

en dat je zegt: 

“Ik ben vandaag -als door een wonder-

weer even opgetild!”

(Frits Deubel)

Gerelateerd