20 december 2017

‘Wat de toekomst brengen moge’

Geschreven door Reinhold Philipp

Trump en de Apocalyps

Wat zal de toekomst brengen? Hoe zal het nieuwe jaar zijn? Brengt het liefde, gezondheid en geluk? Of juist het tegendeel? Hoe ziet onze wereld eruit in 2050?

Wetenschappers en trendwatchers buigen zich over die vraag, net als ook astrologen, paragnosten en helderzienden. Tegen het eind van het oude en het begin van het nieuwe kalenderjaar buitelen de voorspellingen van (vaak zelfbenoemde) experts over elkaar heen. Welke veranderingen staan ons in de nabije toekomst te wachten? Sommigen zien ernaar uit. Sommigen gruwen ervan en hopen dat alles bij het oude blijft.

De mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld gaat gebeuren, zegt Jezus in zijn rede over de eindtijd in het evangelie volgens Lucas. Tweeduizend jaar geleden zijn deze woorden uitgesproken en toch zijn ze onveranderd actueel. Het lijkt alsof Jezus met zijn apocalyptische aankondigingen voorzegt wat hedendaagse wetenschappers waarnemen: De aarde warmt op. De zeespiegel stijgt. Met alle gevolgen van dien. Er sociale, ecologische, economische en politieke ontwikkelingen die de wereld zoals wij haar nu kennen ingrijpend zullen veranderen.

Voordat het beter wordt, zal God het slechter maken. Het lijkt bizar, maar dit apocalyptische gevoel zit diep verankerd in de Amerikaanse psyche. Sommigen denken dat president Trump impulsief en onsamenhangend handelt. Maar dat is niet zo. Er zit een concept achter zijn handelen. Wil je weten waarom Trump doet wat hij doet, lees dan het boek Openbaring. Dit boek beschrijft het einde van de huidige wereld en de ultieme overwinning van het goede over het slechte. Deze overtuiging, dat deze wereld ten onder moet gaan, is een belangrijk geloofspunt van de conservatieve christenen in de Verenigde Staten. Er moet chaos komen waaruit de VS nieuw kan oprijzen.

Deze pessimistische houding verklaart de haast nonchalante manier waarop president Trump met de klimaatverandering en de dreiging van een nucleaire oorlog omgaat. Als de ondergang van de wereld toch onvermijdelijk is en zelfs goed –want: Gods wil– waarom zou je dan je best doen om die te voorkomen? Dit verklaart ook waarom Amerika ondanks zijn invloed in het Midden-Oosten geen vrede bereikt. De situatie moet juist slechter worden. Dus erkent President Trump Jeruzalem als de hoofdstad van Israël. Vrede is niet de bedoeling. De internationale hulp van de VS werd teruggeschroefd, wat de kans op conflicten in de wereld vergroot, en de verkoop van wapens heeft prioriteit boven ethische dilemma’s.

Staan wij misschien aan de vooravond van een derde wereldoorlog? Kort geleden werd voor meer dan 100 miljard dollar oorlogsmaterieel verkocht aan Saoedi-Arabië, dat hiermee in Jemen een mensonterende oorlog voert. De internationale wapenhandel groeit in onze dagen nog steeds. Net als in het verleden werd ook dit jaar ongeveer tweederde van alle wapens aan ontwikkelingslanden verkocht.

Een standbeeld bij het gebouw van de Verenigde Naties in New York toont een man die een zwaard omsmeedt tot een ploeg.

Het is gebaseerd op de bijbelse profetieën van Jesaja en Micha:

Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden

en hun speren tot snoeimessen;

geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen,

en zij zullen de oorlog niet meer leren.

In plaats van op het 1000-jarig Vredesrijk van Openbaring waar chaos en ellende, kommer en kwel aan vooraf gaan, hoop ik –vaak tegen beter weten in– op de vrede waar deze profeten over spreken. Na twee wereldoorlogen en vele andere grote oorlogen tijdens de twintigste eeuw, met honderden miljoenen doden en gewonden, kun je je afvragen: Wanneer ‘zullen de volken ooit vrede leren in plaats van oorlog’?

 

Gerelateerd