9 november 2017

Voor wie steek jij een lichtje aan?

Geschreven door Antje van der Hoek

Mensen van voorbij

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar
aan ’t einde van het jaar.

Aan het einde van het kerkelijke jaar, voordat met advent weer een nieuw jaar begint, moet ik altijd denken aan dit gedichtje van Hanna Lam (1928-1988). In mijn vorige gemeente, Haarlem, hadden wij het altijd op de uitnodigingsbrief staan voor nabestaanden van gemeenteleden die in dat afgelopen jaar waren overleden.

In onze dienst van 26 november aanstaande staan we stil bij diegenen die ons zijn ontvallen. Wij noemen hun namen, brengen onze herinneringen aan hen weer tot leven. Daarnaast willen we, dit jaar voor de eerste keer, iedereen de gelegenheid geven een lichtje aan te steken voor een overleden dierbare. Het kan je vader zijn, je oma, een goede vriend- of vriendin, je buurvrouw, soms helaas ook een kind. Ieder die dat wil kan een kaarsje opsteken en een moment stilstaan bij wat diegene in haar/zijn leven heeft betekent. Onderwijl zingen we, bij wijze van mantra: ‘May the roads rise to meet you, may the wind be always at your back’. Het zijn woorden van een Ierse zegenbede.

Pogingen om, geheel buiten de gemeenschap om, troost te zoeken of te bieden zijn vruchteloos.

Natuurlijk, troost zal er altijd op maat moeten zijn. Wat de een troost, is niet wat een ander troost. Maar toch kwam ik een opmerking tegen die, denk ik, veel waars bevat: ‘pogingen om, geheel buiten de gemeenschap om, troost te zoeken of te bieden zijn vruchteloos.’ We hebben elkaar nodig. Juist dat is wat Jobs’ vrienden doen (Job 2:11 e.v.) Ze gaan hem niet uit de weg, maar delen in zijn verdriet. Zo ook heeft Ida Gerhardt het verwoord: ‘Zoek het bij een goede vriend/, één die u niets verwijt/niets vraagt, niets raadt/maar u verdraagt met uw beschreid gelaat. Die, zelf zwijgzaam, u kent voor wie gij zijt/ en merkt dat het, nog bevend, berg-op-gaat’.

Je bent van harte welkom!

De herdenkingsdienst over troost en gemis is op zondag 26 november, aanvang 10.30u.
Voorganger: Ds Antje van der Hoek
Organist: Hans Jacobi

Gerelateerd