27 augustus 2017

Bijbelcursus Openbaring van Johannes – met ds Reinhold Philipp

Geschreven door gastauteur

Openbaring is een Bijbelboek dat heel goed past bij het jaarthema In de tijd – uit de tijd. Zijn de toekomstvoorspellingen van dit boek uit de tijd? Of bevatten ze ook voor onze tijd nog een kern van waarheid?

In september (en eventueel ook oktober) bespreken we de laatste hoofdstukken van dit boek, die vol staan met toekomstvoorspellingen. Een duizendjarig rijk? Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Hoe ziet het boek Openbaring de toekomst?

De Openbaring van Johannes (vaak kortweg Openbaring of Apocalyps genoemd) is het laatste boek van het Nieuwe Testament en daarmee eveneens van de gehele Bijbel. Het boek Openbaring van Johannes is een apocalyptisch geschrift, dat wil zeggen een geschrift waarin God via visioenen aan mensen zijn plannen onthult (‘apo-calyps’ betekent: ‘onthulling’, ‘openbaring’).

Het boek Openbaring is bedoeld om de gelovigen te bemoedigen en hen op te roepen stand te houden in tijden van vervolging en onderdrukking. Nu lijkt het misschien alsof het kwaad zegeviert, maar spoedig zal de macht van het kwaad gebroken zijn.

De schrijver laat zien dat volgens zijn visie het heden en de nabije toekomst bestaan uit een strijd tussen goddelijke en anti-goddelijke krachten, en dat daarop Gods oordeel zal volgen en de definitieve doorbraak van Gods heerschappij.

Ds Reinhold Philipp

Dinsdag 12 september 14.30 uur, bibliotheek kerk

Toegang: vrij voor leden en vrienden; € 5, – voor belangstellenden

Gerelateerd