3 maart 2017

Bevestiging van dr Antje van der Hoek als predikant door ds Reinhold Philipp

Geschreven door gastauteur

Zondag 26 februari bevestigde ds Reinhold Philipp in een feestelijke dienst dr Antje van der Hoek als predikant van onze gemeente. 

We zijn blij een nieuwe predikant in ons midden te mogen verwelkomen. De vreugde voert ons naar dit huis hebben we aan het begin van deze dienst gezongen.

Waarom noemen we het bevestiging en niet gewoon verwelkoming of welkom? Ik heb als immigrant/buitenlander opgezocht wat dat vreemde woord bevestiging eigenlijk betekent.

Bevestiging kan twee verschillende betekenissen hebben:

Iemand of iets is zoals gevraagd of verondersteld; je zou dit vertalen met Bestätigung of confirmation.

Een bevestiging kan echter heel praktisch ook gewoon iets zijn waardoor twee of meer dingen aan elkaar vastzitten; dit zou je vertalen met Befestigung of fixation.

In zeker zin zijn beide betekenissen van toepassing.

Vandaag wordt bevestigd dat de nieuwe predikant is zoals gevraagd of verondersteld. Wat wordt er van de predikant gevraagd?

Van de predikant wordt, zoals van ieder die actief is in deze gemeente, gevraagd:

– toewijding en liefde

– inzicht en fantasie

– openheid en inspiratie

Ik weet niet wie dit rijtje ooit heeft samengesteld en of dit precies de dingen zijn waar het kiescollege en de gemeente naar op zoek waren. Toen ik zelf, inmiddels jaren geleden, begon aan mijn opleiding en als arbeider in de wijngaard des Heren ging ik ervan uit dat ‘toewijding en liefde’ het belangrijkste waren in de dienst aan God en de mensen. Nog steeds hoop ik mijn taak met toewijding en liefde te vervullen.

Maar al gauw kwam ik erachter dat ‘inzicht en fantasie’ toch ook heel belangrijk zijn wil je mensen blijvend inspireren, bemoedigen en troosten. Inzicht, een gedegen wetenschappelijke kennis is nodig om een goede overdenking voor te bereiden, maar een vleugje fantasie kan geen kwaad. We zullen spoedig horen of dr. van der Hoek haar inzicht en kennis weet te verrijken met fantasie.

‘Openheid en inspiratie’. Ik denk dat je in de huidige tijd geen vacaturetekst voor een predikant tegenkomt waar niet gezocht wordt naar iemand die mensen weet te inspireren. Belangrijk hiervoor is volgens mij ‘openheid’: in alle oprechtheid openstaan voor de ander als persoon, voor de dialoog met andere geloofsgemeenschappen, voor de ontwikkelingen van deze tijd.

Samen met de gemeente heeft de predikant de volgende bijzondere opdracht:

– de verkondiging van het evangelie en de uitleg en toepassing daarvan;

– de viering van de kerkelijke rituelen

– de dialoog met andere geloofsgemeenschappen

– de geestelijke vorming en bewustwording van mensen

– de aandachtige zorg voor de individuele mens

– de praktische hulpverlening in materiële noden

– de ontwikkeling van een beleid passend bij deze gemeente en bij deze tijd

Dit ‘samen met de gemeente’ is belangrijk. Ik ga ervan uit dat Antje moeiteloos voldoet aan de verwachtingen van het rijtje van het begin. Maar bij een ‘bevestiging’ gaat het om meer.

En dan kom ik bij de tweede betekenis: iemand wordt niet zomaar aangesteld om bepaalde taken op zich te nemen, de nieuwe predikant en de gemeente zeggen beide ‘Ja’ tot de genoemde taken en tot elkaar. In zekere zin gaan gemeente en predikant net als bij een huwelijk door het ‘Ja’ een verbond met elkaar aan en hopen en bidden dat God hiervoor zijn zegen geeft.

Heel toepasselijk zingen we na de bevestiging en de zegenbede: “Neem mij aan zoals ik ben; wek in mij wie ik zal zijn.” Het doet mij denken aan de alinea in de remonstrantse geloofsbelijdenis van 2016:

Wij geloven dat wij zelf,

zo zwak en feilbaar als wij zijn,

geroepen worden om

met Christus en allen die geloven verbonden, 

kerk te zijn in het teken van de hoop.

Ik wens Antje, en ons als gemeente, dat zij niet alleen ‘geworteld’ is ‘in het evangelie van Jezus Christus’, zoals onze beginselverklaring zegt, maar dat zij ook gauw ‘geworteld’ is in onze gemeente, dat zij zich hier thuis voelt en zich verbonden voelt aan onze gemeente, om samen met mij, met ieder die actief is in de gemeente, met de hele gemeente, ‘kerk te zijn in het teken van de hoop’.

Vervolgens zeiden de nieuwe predikant en de gemeente luid en duidelijk JA tot elkaar. De bevestiging werd bekrachtigd door een handdruk en afgesloten met een zegenbede. Daarna zongen de aanwezigen het lied ‘Neem mij aan zoals ik ben’.

 

Gerelateerd