16 maart 2020

Bericht van de kerkenraad

Geschreven door Miriam van Dam

Beste leden, vrienden en belangstellenden,

Sinds de nieuwsbrief die u afgelopen vrijdag kreeg, is de situatie alweer veranderd. Toen waren nog niet alle bijeenkomsten geannuleerd. Inmiddels heeft, in overeenstemming met de instructies vanuit het Kabinet, de kerkenraad besloten wél alles te annuleren t/m 6 april: lezing dr. Johan Goud, kringen in de kerk, Bijbel/muziekcursus, cursus Latijn, vergaderingen, etc. De diensten t/m 31 maart waren al eerder geannuleerd; hetzelfde geldt nu, helaas, voor de dienst van 5 april, met Palmpasen stokken versieren.

Als kringen besluiten, bij elkaar thuis te komen, dan staat hun dat vrij – de kerkenraad raadt het met klem af.

We houden u geregeld op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. U kunt ook bellen met het bureau: 070-3250779 en buiten kantooruren met de secretaris: 070-2134914/06-21232696.

Zoals al eerder gemeld: u hoeft het niet helemaal zonder kerkdienst te doen. Zo was er zondagochtend een kerkdienst van ds Tjaard Barnard te horen vanuit Rotterdam, en hoort u volgende week Rachelle van Andel uit Eindhoven. Op 29 maart volgt nog een dienst met ds Joost Röselaers vanuit Amsterdam en is ds. Claartje Kruijff te horen op 5 april vanuit Bussum. Over de situatie na 6 april is nog niets te melden. Houdt u dus de Nieuwsbrief in de gaten. De link naar deze diensten zal elke week op de FaceBook-pagina van onze gemeente worden geplaatst en op de website: https://www.youtube.com/channel/UCzKmn08RzgZQxlNavRrPw4g

We wensen u veel sterkte de komende tijd.

De kerkenraad.

Gerelateerd