28 augustus 2017

 Filosofe Joke Hermsen over de tijdgeest

Geschreven door gastauteur

Op woensdagavond 20 september is filosofe Joke Hermsen bij ons te gast. Passend bij het jaarthema ‘In de tijd, uit de tijd’ spreekt zij dan over haar recente publicatie ‘Melancholie van de onrust’. Daarin verbindt zij haar kernthema van de tijd met de tijdgeest van dit moment.

Melancholie speelt daarin een bepalende rol. In onze snel veranderende tijden worden velen overvallen door het besef van verlies van eigen identiteit en vertrouwde tradities. Dit leidt tot onbehagen en epidemische vormen van depressiviteit die hoofdzakelijk in medische termen worden geduid.

Toch is melancholie iets van alle tijden en culturen. Zij behoort tot de menselijke conditie en is gegeven met ons in onze kindertijd ontluikende besef van vergankelijkheid.

Melancholie heeft echter een tweevoudige verschijningsvorm. Naast haar ziekelijke uitwas kan zij juist ook aanzet zijn voor creativiteit en solidariteit. Liefde (erotiek) en kunst bieden bij Hermsen de mogelijkheid tot hernieuwd contact met de onmiddellijke belevingswereld van het kind dat wij waren.

De culturele omslagfase waarin we zijn beland vraagt om hernieuwd engagement en idealen waarin de schaduwzijde van onze melancholie wordt overwonnen. Filosofen als Lou Andreas-Salomé, Hannah Arendt (amor mundi) en Ernst Bloch (‘Tijd is hoop’) dragen hiervoor nieuwe perspectieven aan.

We bespreken het boekje tevoren in verschillende gesprekskringen. Na haar lezing gaan we met Joke Hermsen in gesprek.

Woensdag 20 september 20.00 uur. Toegang: 5 euro

Gerelateerd