Actueel

28 juni 2017

Wie zit achter de façade? Een mens als jijzelf.

‘Parten, Meden, Elamieten, bewoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus, Asia, Frygië, Pamfylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en Romeinen, Kretenzers en Arabieren.’ Deze opsomming hoor je vaak in de Pinksterdienst. Het is de schriftlezing uit Handelingen 2. Een makkelijke samenvatting zou zijn: mensen uit alle windstreken luisteren na de uitstorting van de.. Lees verder

7 juni 2017

De eigen wijze van de Remonstranten

‘Zie de Remonstrant, anno 2017’. Met een kwinkslag naar ons jaarthema Zie de mens hield Joost Röselaers, de nieuwe Algemeen Secretaris van de Remonstranten, de jaarlijkse Uytenbogaert-lezing. Hoe ziet deze Remonstrant eruit? En hoe staat het met de toekomst van de Remonstranten? Welke indrukken deed Röselaers op in zijn eerste honderdvijftig dagen? En wat leveren.. Lees verder

28 mei 2017

Uytenbogaert Zomercursus, De Lach en de Waarheid (Johan Goud)

Dit is een nieuw project  in het kader van het Uytenbogaert-programma.  Een zomercursus van vier middagbijeenkomsten in de laatste weken van juli, gegeven door dr Johan Goud (tot april 2015 werkzaam als hoogleraar in Utrecht en remonstrants predikant in Den Haag). DE LACH EN DE WAARHEID, teksten over ‘tolerantie’ Kun je tegelijkertijd zeker zijn van.. Lees verder

18 mei 2017

Pasen leeft in Polen

Krakau, Krakov, Polen. Ooit Habsburgs, nu Pools. Het is Stille Zaterdag. Overal mensen op straat. De een is op weg naar de markt – om te eten en te drinken, te feesten met bier en worst. De ander gaat naar de kerk, om te vasten en te waken. Jonge vrouwen lopen met mandjes hardgekookte eieren.. Lees verder

15 mei 2017

Dopen in verwondering

Bram Rutgers van der Loeff hield bij de doop van zijn kleinzoon Noël Abraham Hendrikus de Sain op zondag 7 mei 2017 een korte overdenking. Als het consultatiebureau ziet dat het goed is met de kleine, en als wat later ook de crèche rapporteert dat diezelfde kleine zich voorspoedig ontwikkelt, wat wil je dan nog.. Lees verder

14 mei 2017

Mijn eerste honderd dagen – Joost Röselaers over de toekomst van de Remonstranten

Joost Röselaers houdt zaterdag 20 mei a.s. de jaarlijkse Uytenbogaert-lezing in de Remonstrantse kerk in Den Haag. Röselaers is sinds januari 2017 werkzaam als algemeen secretaris van de remonstranten. Tijdens de eerste honderd dagen maakte hij kennis met alle dienstdoende remonstrantse predikanten, en verschillende Nederlandse kerkleiders. Daarnaast sprak hij een tiental opiniemakers, politici en journalisten over.. Lees verder