25 maart 2016

Goede Vrijdag moet voorgaan, Pasen zal volgen

Geschreven door marina

Goede Vrijdag moet voorgaan, Pasen zal volgen

“Wij hebben de gebreken der kerk in de kerk willen beteren en anderen tot ons trekken door goddelijke matigheid. ’t En wil niet zijn. Zoo moet het op een andere manier geschieden. Laat het vrij de Remonstrantsche kerk of gemeente heeten. Indien ons fondament is Gods waarheid en ’t wit ware godvruchtigheid, God zal het zegenen. Zij mogen Christus dooden, begraven, in ’t graf sluiten met een zware steen …. Christus zal verrijzen. De Goede Vrijdag moet voorgaan, Paschen zal volgen… Zijt verzekerd de Heer zal zijn werk levend maken.”

Johannes Uytenbogaert, 1619

Gerelateerd