19 november 2021

Advent 2021 – De nacht loopt ten einde …

Geschreven door Antje van der Hoek

Donker en licht. We staan er niet altijd bij stil, maar ze hebben een grote invloed op ons leven. Ons bioritme is erop afgestemd. Het donker zorgt voor de aanmaak van slaaphormoon en het licht voor de aanmaak van waakhormonen. Zo gedijen we, met de ons omringende natuur, in een heilzaam ritme, waarin licht en donker elkaar afwisselen.

Oertegenstelling

Vooral in de adventstijd speelt deze oertegenstelling een rol. Juist als de bomen kaal zijn en de dagen steeds korter worden. In die donkere tijd van het jaar worden we eens te meer aangesproken op onze geestelijke reserves. Het leven speelt zich immers grotendeels binnenshuis af. Licht en vrolijkheid komen niet zomaar aanwaaien. Je moet het zélf opdiepen uit ‘dieper waterstromen’. Geïnspireerd door psalm 1 bracht Huub Oosterhuis dit kernachtig onder woorden in onderstaand gedicht.

Staan in winterlicht twee bomen
stram gelaten kaal wanhopig.


Horen zij de storm aankomen
sluit de één zijn oren, ogen,
wordt een zwaluw in zijn dromen.

Grijpt de ander met zijn wortels
in nog onderaardser donker

naar nog dieper waterstromen.

Adventsperiode

Komende zondag, 28 november, begint die adventstijd, die eindigt op 24 december. In die voorbereidingstijd voor Kerst, gaan we op zoek naar die ‘dieper waterstromen’ uit het gedicht. Net als bij Pasen, nemen we als het ware een aanloop. Zo is de adventsperiode aanvankelijk ook ontstaan, naar het model van de zes weken durende veertigdagentijd. De oudste berichten erover stammen uit Gallië, uit de vijfde eeuw. Later werd ze, tegen het einde van de zesde eeuw, in Rome tot vier zondagen ingeperkt . Wil je de betekenis van die grote feesten tot je door laten dringen en met volle intensiteit beleven, zo is de gedachte, dan moet je je er innerlijk op voorbereiden.

Meditatieve podcast

In onze diensten zullen we dat doen aan de hand van (bijbel)teksten, adventskaarsen en -liederen. Aangezien het virus echter nog altijd rondwaart en beperkingen oplegt, stelden Hans Jacobi en ik aanvullend een korte meditatieve podcast samen. Zoals we dat ook vorig jaar deden met Allerzielen (herdenkingszondag), Pasen en Advent. We hopen dat het uw ervaring van deze bijzondere periode mag verdiepen. De ervaring die wordt verwoord in één van de klassieke lezingen voor deze tijd van het jaar: de nacht loopt ten einde, de dag komt dichterbij … (Rom. 13:12).

Gerelateerd