Poëziedienst

Poëziedienst
Datum 19 november 2017
Tijd 10:30 uur

Ingrid de Bonth en ds Reinhold Philipp laten de bezoekers van de kerkdienst delen in de schoonheid en zeggingskracht van poëzie. Deze zondag is het thema Tijd.

“Vergeet je niet te leven

dacht ik laatst

de tijd hield stil

een adempauze even”

(Kees Hermis: eerste couplet uit “Vergeet je niet te leven”)

Op zondag 19 november 2017 zullen we tijdens een speciale poëziedienst stil staan bij gedachten en gevoelens omtrent Tijd. ‘Suppose time is a circle, bending back on itself. The world repeats itself, precisely, endlessly.’ In het licht van nadenken over Tijd, is dit zeker een prikkelende aanname van Alan Lightman, zoals hij die tot uitdrukking brengt in zijn boek Einstein’s Dreams.

Als we bereid zijn de gedachte-oefening van Lightman te doen, wat is dan de betekenis van onze ervaringen en gevoelens in een ogenblik, een periode, een mensenleven? Hoe verhouden zich verleden, heden en toekomst – het was, het is en het zal zijn? Kunnen ons inzichten ten deel vallen waardoor we Tijd beleven als een milliseconde en een eeuwigheid tegelijk? Of kan de tijd soms ook volledig wegvallen?

Dichters laten zich in hun teksten regelmatig uit over allerhande aspecten van Tijd. Tijdens de dienst van 19 november zullen we ons aan de hand van een selectie van gedichten laten inspireren door hun ideeën. We zullen de tijd bezien en beluisteren vanuit diverse invalshoeken – opdat we niet vergeten te leven wanneer de tijd even haar adem inhoudt…

Liturgie

Agenda