Wijkbijeenkomst Voorburg – Leidschendam

Wijkbijeenkomst Voorburg – Leidschendam
Datum 23 april
Tijd 14:30 uur

Op dinsdag 23 april organiseert de wijkcommissie Voorburg-Leidschendam een wijkbijeenkomst waarvoor wij u allen graag uitnodigen.

Vrijheid: het is een begrip dat een belangrijke rol speelt in onze vrijzinnige geloofsgemeenschappen. We willen ons geloof op een vrije, persoonlijke manier beleven en vormgeven, zonder de dwang van kerkelijke structuren of dogma’s. Remonstranten hebben die vrijheid, naast verdraagzaamheid, zélfs in hun beginselverklaring opgenomen. Toch blijft ‘vrijheid’ een ingewikkeld woord. Wat bedoelen we er nu precies mee?

Ruim tien jaar geleden schreef de Vlaams-Poolse filosofe Alicia Gescinscka met ‘De verovering van de vrijheid’ (Lemniscaat, Rotterdam, 2011) een mooi boek over deze vraag. Naast de negatieve vrijheid van externe beperkingen onderscheidt ze de positieve vrijheid, die gekoppeld wordt aan het streven naar het goede, aan morele waarheid en liefde. Morele beperkingen en grenzen, zegt ze, tasten de vrijheid niet aan maar maken haar mogelijk. Zo vraagt de verovering van de vrijheid om meesterschap, levenskunst! Juist ook als migrant uit een voormalig land achter het IJzeren Gordijn heeft ze een scherp oog voor wat ons, ook in de consumptiecultuur van het ‘vrije’ Westen, onvrij kan maken.

In onze wijkbijeenkomst zullen we die ‘vrijheid’ samen verkennen. Wat betekent het voor ons: op het vlak van het geloof, in de samenleving en in ons persoonlijk leven? Hoe verhoudt het zich bijvoorbeeld tot ouder worden, dat vaak gepaard gaat met fysieke en andere beperkingen, maar door persoonlijke rijping ook de deur kan openen naar de ervaring van een grotere mate aan innerlijke vrijheid, een minder grote gehechtheid aan het eigen ego?

Klik hier voor een blogje dat ds. Antje van der Hoek voor de website over dit onderwerp heeft geschreven. Zij houdt, mede naar aanleiding van het boek van Gescinscka, een inleiding. Nadien gaan we, aan de hand van enkele tekstfragmenten en ieders ervaring, met elkaar in gesprek over de inspiratie die wij daaraan kunnen ontlenen.

De bijeenkomst vindt plaats in het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119 te Voorburg, aanvang 14.30 uur. Opgave is niet nodig.

Met een hartelijke groet, mede namens ds. Antje van der Hoek,

namens de Wijkcommissie,
Annelies van Kampen

Agenda