Zomercursus 1: Optimisme: is het waar dat de mensen deugen?

Zomercursus 1: Optimisme: is het waar dat de mensen deugen?
Datum 21 juli 2021
Tijd 14:00 uur

Zomercursus: Menselijkheid door dr. Johan Goud

Wo 21, vr 23, ma 26, wo 28 juli 2021, 14.00- 16.00 uur

Over wat ‘menselijkheid’ is en inhoudt is in onze cultuur onmetelijk veel nagedacht, van de Grieken tot nu toe. Christenen hebben er hun eigen bijdrage aan geleverd, maar steeds in nauwe samenspraak met andersdenkenden om hen heen. Zo is het denken van de Verlichters van de achttiende eeuw in het bijzonder voor vrijzinnigen een belangrijke inspiratiebron geweest.  Bijvoorbeeld dat van de grote Denis Diderot. Hij wilde zich door niets anders laten leiden dan door zijn nieuwsgierigheid, zijn kritisch inzicht, zijn moreel besef. ‘Ik kan de mensen alles vergeven behalve onrechtvaardigheid, ondankbaarheid, onmenselijkheid’, schrijft hij ergens.

In de eerste bijeenkomst (21 juli) gaat het over Optimisme: is het waar dat de mensen deugen?, met bijzondere aandacht voor de veelgelezen boeken van Rutger Bregman. In de tweede bijeenkomst (23 juli) over Geweld en vrede – en dan vooral over wat de filosoof Hans Achterhuis en de Nobelprijswinnaar J.M.Coetzee erover hebben geschreven. In de derde bijeenkomst (26 juli) staat de mogelijkheid van Groei in wijsheid centraal, en komen recente boeken over het ouder worden van de politica Hedy d’Ancona en de theoloog Frits de Lange ter sprake. Tenslotte, op 28 juli, gaat het over de al dan niet heilzame rol die Gemeenschap kan spelen – met aparte aandacht voor de lofzang op de kerk die de katholieke theoloog Rik Torfs schreef.

woensdag 21 juli: Optimisme: is het waar dat de mensen deugen?

vrijdag 23 juli: Geweld en vrede

maandag 26 juli: Groei in wijsheid

woensdag 28 juli: Gemeenschap

Iedereen is hartelijk welkom!

Vanwege corona-maatregelen kan maar een beperkt aantal deelnemers (50) worden toegelaten.
Wilt u zich daarom aanmelden bij het bureau: 070-3250779 of via email: remondenhaag@hetnet.nl.

Kosten: leden en vrienden vrijwillige bijdrage (suggestie: € 5,– per keer), belangstellenden € 10.00.

Klik hier om u aan te melden voor de zomercursus 1.

Agenda