Uytenbogaert Zomercursus (2)

Uytenbogaert Zomercursus (2)
Datum 21 juli 2017
Tijd 14:00 - 16:00 uur
Entree
Suggestie: € 5,-- per keer

Dit is een nieuw project  in het kader van het Uytenbogaert-programma.  Een zomercursus van vier middagbijeenkomsten in de laatste weken van juli, gegeven door dr Johan Goud (tot april 2015 werkzaam als hoogleraar in Utrecht en remonstrants predikant in Den Haag).

DE LACH EN DE WAARHEID, teksten over ‘tolerantie’

Kun je tegelijkertijd zeker zijn van de waarheid van wat je beweert, en open staan voor (zelf)kritiek? Ofwel: kun je lachen om wat waar voor je is? In het Westers denken waren er van het begin af twee tendensen, die soms met elkaar op gespannen voet stonden. Aan de ene kant de neiging tot zelfondervraging en zelfrelativering, aan de andere kant de neiging om waarheid te vinden en die zelfs in de vorm van een systeem te gieten.  Grote denkers hebben zich over de verhouding tussen die twee geneigdheden het hoofd gebroken. We lezen met elkaar vier belangrijke teksten:

  • De ‘Apologie’ van Socrates (469-399 v.C.);
  • De verhandeling over tolerantie van Voltaire (1694-1778);
  • Aforismen uit het boek ‘Morgenrood’ van Nietzsche (1844-1900);
  • Gedachten over literatuur en waarheid van Kundera (geb.1929).

Data en tijd: woensdag 19, vrijdag 21, maandag 24 en woensdag 26 juli, telkens van 14.00 – 16.00 uur, in de tuinzaal van de Remonstrantse kerk. Er zijn fotokopieën van de teksten beschikbaar.  Iedereen die zich voor deze vragen interesseert is hartelijk welkom!  Kosten: een vrijwillige bijdrage (suggestie: € 5,– per keer).

Opgave: bij het bureau van de Remonstrantse kerk, Laan van Meerdervoort 955, Den Haag, tel. 070 3250779 (remondenhaag@hetnet.nl) of bij Johan Goud (jgoud01@kpnmail.nl).

Agenda