Openingsdienst o.l.v. ds. Antje van der Hoek en ds. Reinhold Philipp

Openingsdienst o.l.v. ds. Antje van der Hoek en ds. Reinhold Philipp
Datum 12 september 2021
Tijd 10:30 uur

Voorgangers: ds. Antje van der Hoek en ds. Reinhold Philipp 

Elkaar tot spreken horen

Op deze zondag gaan we weer van start met een feestelijke, doch korte dienst. We geven de aftrap van het overkoepelende seizoenthema, dat we van het vorige seizoen naar dit nieuwe seizoen hebben overgeheveld.

Daarna volgt het programma van de Mensenbieb waarbij u in gesprek kunt gaan met iemand die u doorgaans niet zo snel zou ontmoeten: bijvoorbeeld een transgender, een dakloze, iemand met een visuele beperking etc. De Mensenbieb heeft haar programma specifiek op onze gemeente en haar vooroordelen afgestemd, waarbij we ons over ons kerkcomplex verspreiden, zodat er voldoende ruimte is om in rust met elkaar van gedachten te wisselen. De medewerkers van de Mensenbieb verzorgen de coördinatie van een en ander.

In het Mensenbiebprogramma is ook een kinderactiviteit opgenomen.

De Mensenbieb:

Misschien heeft u er al wel eens van gehoord? De Mensenbieb is een bibliotheek, niet met boeken, maar met mensen! Want ook mensen kun je zien als ‘levende boeken’ die je kunt ‘lenen’.

Deze boeken zijn echter mensen die je normaal niet zo snel zou spreken. Denk bijvoorbeeld aan een transgender, veganist, imam of vluchteling. Kortom, iemand die afwijkt van de ‘norm’ en daardoor de kans loopt anders benaderd, buitengesloten of gediscrimineerd te worden. Zo brengt de Mensenbieb mensen letterlijk met elkaar in gesprek en draagt zij bij aan verbinding en meer wederzijds begrip in onze samenleving.

Doorgaans organiseert de Mensenbieb haar activiteiten in openbare bibliotheken, op festivals, scholen, tijdens congressen, bij personeelsdagen en dergelijke.

De doelstelling van de Mensenbieb laat zich echter bij uitstek verenigen met waar we in onze gemeente mee bezig zijn en past goed bij ons jaarthema. Ook ons, als geloofsgemeenschap, gaat het om verbinding tussen mensen, het zoveel mogelijke opschorten van oordelen ten aanzien van anderen en een samenleving waarin mensen op elkaar betrokken zijn.

Het idee voor een bieb met mensen in plaats van boeken is in 2005 via Denemarken overgewaaid naar Nederland. In 2006 kreeg het initiatief de Nationale Innovatieprijs.

De Mensenbieb is een organisatie zonder winstoogmerk, met als doel een samenleving waarin ieder mens tot zijn of haar recht komt.

Programma

10.30 – 11.20 uur Korte dienst

11.20 – 11.40 uur Koffiepauze met krentenbol

11.40 – 13. 15uur Workshops Mensenbieb

De kerkdienst is live of terug te kijken via Kerk TV. Klik hier om de kerkdienst te bekijken.

Liturgie 

Agenda