Muziek cursus (2)

Muziek cursus (2)
Datum 3 november 2018
Tijd 10:30 - 12:30 uur
Entree
€ 5.-

Vooruitgang in de muziek,  Vroeger en nu

Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi

Voor de moderne tijd beleefde men de muziek anders dan nu. Het bestaan, zo dacht men, had een bepaalde harmonische orde. Die orde manifesteerde zich in zowel het universum (macrokosmos) als in de mens (microkosmos) als in de muziek. De moderne tijd heeft dit antieke wereldbeeld naar de prullenbak verwezen. De Harmonie der Sferen klinkt niet meer, de muziek is haar kosmische pretenties kwijt geraakt. De aarde en de zon zijn feitelijk niet meer dan stofjes in een snel uitdijend heelal. Is dit een vooruitgang? Hebben we iets wezenlijks verloren? Over deze vragen gaat het dit seizoen.

Zes bijeenkomsten met muzikale bijdragen van Hans Jacobi en op 9 februari ook van Jan-Willem van Ree en Frederiek van Heijst-Muller

Muziek van de aarde (Nietzsche, Wagner, Delius, Strauss)

Waarschijnlijk hield geen filosoof zoveel van muziek als Nietzsche. Deze liefde werd een zware beproeving na Nietzsche ’s breuk met de componist Wagner. Nietzsche ‘s muzikale beschouwingen stonden daarom onder een zware druk. Toch (of juist daarom) was hij met zijn ideeën zijn tijd ver vooruit. Soms lijken ze al de schaduwzijden van Youtube, Spotify en Facebook te voorspellen.


Hans Jacobi
studeerde orgel en kerkmuziek aan het conservatorium. Zijn docenten waren o.a. Jan Jongepier en Bert Matter.
Hij studeerde tevens muziekwetenschap in Utrecht. Sinds 1994 is hij organist van de Remonstrantse Gemeente in Den Haag.

Zaterdagochtenden, van 10.30-12.30 uur

Deelname voor leden/vrienden: vrijwillige bijdrage, overige belangstellenden € 5, – per keer

Agenda